De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets! Psalm 23

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets! Psalm 23"— Transcript van de presentatie:

1 De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets! Psalm 23

2

3 Meer Wol

4 And any religion that hasn't got some emotion to it, you better bury it. It's dead. En elke religie die geen emotie heeft, die kun je beter begraven. Het is dood.

5 Johannes 15: 1 Ik ben de ware Wijnstok, en Mijn Vader is de Landman
Johannes 15:  1 Ik ben de ware Wijnstok, en Mijn Vader is de Landman. 2 Alle rank, die in Mij geen vrucht draagt, die neemt Hij weg; en al wie vrucht draagt, die reinigt Hij, opdat zij meer vrucht drage. 3 Gijlieden zijt nu rein om het woord, dat Ik tot u gesproken heb. 4 Blijft in Mij, en Ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelve, zo zij niet in den wijnstok blijft; alzo ook gij niet, zo gij in Mij niet blijft.

6 5 Ik ben de Wijnstok, en gij de ranken; die in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht; want zonder Mij kunt gij niets doen. 6 Zo iemand in Mij niet blijft, die is buiten geworpen, gelijkerwijs de rank, en is verdord; en men vergadert dezelve, en men werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand. 7 Indien gij in Mij blijft, en Mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren, en het zal u geschieden. 8 Hierin is Mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt; en gij zult Mijn discipelen zijn.

7

8 Galaten 5: 22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

9

10 I Corinthians 12, there is nine spiritual gifts in the church
I Corinthians 12, there is nine spiritual gifts in the church. That's in every local body, or should be in every local body, the gifts of healing, the gift of wisdom, the gifts of knowledge, the gift of a--a all these other gifts is in the church. Nine different spiritual gifts is in every local body. 1 Corinthe 12, er zijn negen geestelijke gaven in de gemeente. Dat is in elk plaatselijk lichaam, behoorde te zijn in elk plaatselijk lichaam, de gave van genezing, de gave van wijsheid, de gave van kennis, de gave van… al deze andere gaven zijn in de gemeente. Negen verschillende geestelijk gaven in elk plaatselijk lichaam.

11

12 And every man, as soon as you receive the Holy Ghost and become inoculated, every demon out of hell will turn against you. Even your own family, sometimes will turn you down: your husband, your wife, your pastor. You're kicked out of church; you're laughed at, made fun of. It's the test. En elke man (ook vrouw) zodra u de Heilige Geest ontvangt en bent ingeënt. Elke demoon uit de hel zal tegen u opstaan. Zelfs uw eigen familie, zullen u soms aan de kant schuiven. Uw man, uw vrouw, uw voorganger. U wordt uit de kerk geschopt, u wordt uitgelachen, men maakt grapjes over u. Het is de test.

13

14 Notice. Now, when this Tree that God planted, It was to bear nine different kinds of fruit, nine different kinds, which means nine spiritual gifts, nine fruits of the Spirit to go with the nine spiritual gifts. That was God's Tree. He planted It in the earth on the day of Pentecost. Nu, toen God deze boom plantte, was het opdat het negen verschillende soorten vrucht voortbracht, negen verschillende, wat betekent negen geestelijke gaven, negen vruchten van de Geest die samengaan met de negen geestelijke gaven.

15

16 1 Corinthe 12: 8 Want aan de één wordt door de Geest gegeven met wijsheid te spreken, en aan de ander met kennis te spreken krachtens dezelfde Geest; 9 aan de één geloof door dezelfde Geest en aan de ander gaven van genezingen door die ene Geest; 10 aan de één werking van krachten, aan de ander profetie; aan de één het onderscheiden van geesten, en aan de ander allerlei tongen, en aan weer een ander vertolking van tongen.

17


Download ppt "De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets! Psalm 23"

Verwante presentaties


Ads door Google