De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gelijkekansen- en diversiteitsplannen 2007 Overzicht Commissie Emancipatiezaken 25 september 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gelijkekansen- en diversiteitsplannen 2007 Overzicht Commissie Emancipatiezaken 25 september 2007."— Transcript van de presentatie:

1 Gelijkekansen- en diversiteitsplannen 2007 Overzicht Commissie Emancipatiezaken 25 september 2007

2 Ingediende plannen (1) EZ verwachtte plannen van: 13 beleidsdomeinen en 5 losse entiteiten In totaal 71 entiteiten Respons: 10 gecoördineerde plannen beleidsdomeinen (tegenover 4 in 2006) 93% van de entiteiten valt onder een plan (tegenover 78 % in 2006)

3 Ingediende plannen (2) 5 van de 71 entiteiten hebben niets ingediend. 5 anderen hebben geen actiepunten voor 2007 maar vallen officieel wel onder een plan. In totaal heeft dus slechts 85% van de entiteiten een concreet actieplan 2007.

4 Inhoud van de plannen De gelijkekansen- en diversiteitsplannen moeten informatie bevatten over: Kengetallen Streefcijfers Overlegorganen Evaluatie vorig werkjaar Actieplan 2007

5 Kengetallen De meeste plannen geven kengetallen over de aanwezigheid van kansengroepen in hun personeelsbestand, maar: Veel van de kengetallen stemmen niet overeen met de kengetallen uit het P&O-beleidsrapport. Met name gegevens over afkomst en handicap verschillen sterk. De kengetallen zijn vaak onoverzichtelijk weergegeven. 2008: vermoedelijk zal EZ de kengetallen rechtstreeks uit de P&O-databank halen.

6 Streefcijfers De meeste entiteiten zijn nog bezig met de opmaak van hun aansturingsinstrumenten. Wie wel al streefcijfers vastlegde:  Sommigen hebben de globale streefcijfers overgenomen.  Anderen hebben streefcijfers op maat van de eigen entiteit geformuleerd. Vaak wordt gewacht op de resultaten van de nulmeting. Belangrijk: afstemming tussen alle entiteiten van het beleidsdomein.

7 Overlegorganen Werkgroep gelijke kansen en diversiteit: Er zijn in totaal 17 werkgroepen (7 beleidsdomeinen en 10 entiteiten) (tegenover 14 in 2006). Veel van de geplande werkgroepen (actieplan 2006) zijn niet van start gegaan. Gelijkekansenbeleid wordt ook vaak besproken in managementcomités, beleidsraden en directieraden en vakbondsoverleg.

8 Evaluatie 2006 De meeste plannen hebben een systematische en overzichtelijke evaluatie van 2006. Bij 4 entiteiten ontbreekt echter de evaluatie volledig, ondanks de aanwezigheid van een plan in 2006. Soms worden geplande acties niet geëvalueerd. Positief is natuurlijk als bijkomende acties worden opgenomen in de evaluatie, die niet waren gepland.

9 Actieplan 2007: Kansengroepen 15 plannen bevatten actiepunten voor de drie kansengroepen (M/V, PAA en PMH). Sommige plannen geven niet aan voor welke kansengroepen de acties bedoeld zijn. 15 plannen bevatten acties voor kortgeschoolden (tegenover 10 in 2006). 11 plannen bevatten acties voor ervaren personeelsleden (tegenover 8 in 2006).

10 Actieplan 2007: Kansengroepen De meeste plannen bevatten slechts acties voor 1 of 2 kansengroepen. Steeds meer actieplannen bevatten geen acties rond gender. 6 plannen hebben geen acties voor personen van allochtone afkomst. 4 plannen hebben geen acties voor personen met en arbeidshandicap.

11 Actieplan 2007: Opbouw De meeste plannen werden systematisch en overzichtelijk opgemaakt (probleemstelling, oplossingsstrategie, actieplan). De beoogde doelstellingen, meetfactoren, actoren en timing werden veelal duidelijk weergegeven.

12 Actieplan 2007: Thema’s (1) Volgende thema’s scoorden het best in de actieplannen 2007: Monitoring en streefcijfers Instroom van allochtonen en personen met een arbeidshandicap Sensibilisering van de werkvloer

13 Actieplan 2007: thema’s (2) Volgende thema’s kwamen ook sterk aan bod: Emancipatie-infrastructuur (werkgroep, emancipatieambtenaar…) Doorstroom (kortgeschoolden, LBPB, vrouwen in leidinggevende functies…) Combinatiefaciliteiten

14 Vooruitblik 2008 Kengetallen uit databank P&O-rapport Streven naar plannen voor 100% van de entiteiten Streven naar gecoördineerde plannen voor alle beleidsdomeinen Situatie strategische adviesraden: best meenemen in gecoördineerde plannen beleidsdomeinen.


Download ppt "Gelijkekansen- en diversiteitsplannen 2007 Overzicht Commissie Emancipatiezaken 25 september 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google