De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DIVERSITEITSBELEID … hoort bij een aantrekkelijke werkgever

Verwante presentaties


Presentatie over: "DIVERSITEITSBELEID … hoort bij een aantrekkelijke werkgever"— Transcript van de presentatie:

1 DIVERSITEITSBELEID … hoort bij een aantrekkelijke werkgever
Ingrid Pelssers Vlaams Emancipatieambtenaar Vrijdag 11 december 2009, Leuven

2

3 EFFICIENTIE & EFFECTIVITEIT
Context van besparingen Leidinggevenden nemen minder ‘risico’ met allochtone, arbeidsgehandicapte collega’s Tijdelijke contracten (LIFO) Ouderen: focus veranderingen Vervangbeleid pensioneringen (C & D) Strategie: opportuniteiten instroom, retentie en talentmanagement, klaar staan wanneer wervingen aantrekken (cfr. krapte, vergrijzing) 3

4 DIVERSITEITBAROMETER

5 WIE IS “ALLOCHTOON”? VESOC-definitie:
Persoon met een nationaliteit van een land buiten de EU-15 Of persoon van wie minstens één ouder, Of twee grootouders een nationaliteit hebben buiten de EU-15 5

6 DIVERSITEITBAROMETER

7 PERSOON MET EEN ARBEIDSHANDICAP?
1. Personen ingeschreven bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, voorheen het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap; 2. Personen die hun hoogste getuigschrift of diploma behaald hebben in het buitengewoon secundair onderwijs; 3. Personen die door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding erkend zijn als personen met een handicap; 4. Personen die in aanmerking komen voor een inkomensvervangende tegemoetkoming of voor een integratietegemoetkoming, verstrekt aan personen met een handicap op basis van de wet van 27 februari 1987 houdende tegemoetkomingen aan personen met een handicap; 5. Personen die in het bezit zijn van een attest van minstens 66 % arbeidsongeschiktheid van federale bestuursdirectie van de uitkeringen aan personen met een handicap; 6. Personen die in het bezit zijn van een afschrift van een definitief geworden gerechtelijke beslissing, of van een attest van het Fonds voor Arbeidsongevallen, van de Administratieve Gezondheidsdienst of van het Fonds voor Beroepsziekten waaruit een arbeidsongeschiktheid blijkt van minstens 66 %. 7

8 DIVERSITEITBAROMETER

9 DIVERSITEITBAROMETER

10 Kortgeschoolden (niveau D): geen streefcijfer = 19% 59% > 45 jaar
Ervaren werknemers: Geen streefcijfer 45% > 45 jaar Agentschap Wonen Vlaanderen, Vlaams Subsidieagentschap: 64% > 45 jaar Vooral kortgeschoolden die op pensioen gaan. 10

11 Dubbel perspectief Optimale overheidswerking
Alle burgers gelijke (start)kansen bieden 11

12 POSITIONERING Burning Platform - het ‘waarom’ Verankeren in strategie
Formuleren gerichte doelstellingen, monitoren (o.a. streefcijfers) Management is eindverantwoordelijk. Cruciale rol van leiderschap! Actoren en rollen definiëren (interne, externe stakeholders) Integreren in processen HRM-domeinen (instroom, doorstroom, vorming, …) Besprekings- en beslissingsprocessen (vakbonden in EOC’s, Sectorcomité’s) Structureer via Gelijke kansen en Diversiteitsplannen 12

13 WAT WERKT NIET ? Nationaliteitsvoorwaarde
Uitsluitende voorwaarde diploma Statutaire functie enkel voltijds, tenzij verlofregelingen Generieke examens (+ ‘regularisatie-examens’) Onderscheid contractuele, statutaire tewerkstelling ‘klassieke’ rekrutering en arbeidsmarktcommunicatie Zware functieprofielen, gestandaardiseerde selecties Gebrekkige transparantie invulling leidinggevende functies Taakgericht management

14 Als je doet wat je altijd gedaan hebt, krijg je wat
je altijd gekregen hebt. 14

15 Onze filosofie Geen positieve discriminatie, tenzij voor personen met een uitgesproken handicap.

16 WAT WERKT WEL ? PMAH Voorbehouden Betrekkingen,
Rendemenstondersteuning, Redelijke aanpassingen bij selectie, op arbeidspost Denken op teamniveau (flexibiliteit) PMAH & ALL Maatwerk: toeleidersorganisaties (On)betaalde stageplaatsen, startbaanfuncties, jobstudenten, … Taalniveau ~ concrete functie Lijst spontane sollicitanten Communicatie: open respectvolle organisatiecultuur, goede praktijken 16

17 COMMUNICATIECAMPAGNE

18 COMMUNICATIECAMPAGNE

19 COMMUNICATIECAMPAGNE

20 COMMUNICATIECAMPAGNE

21 COMMUNICATIECAMPAGNE

22 WAT WERKT WEL ? V/M management Seksuele geaardheid
Combinatie werk-privé Beheersen werkdruk Thuiswerk Deeltijds leidinggeven Opvang (ziek) kind Taak én mensgerichte cultuur Scouting Netwerking, coaching, mentoring Transparantie bij selecties; V 1/3de kandidatengroep Externe instroom Seksuele geaardheid Onderzoek 10 dagen omstandigheidsverlof meemoeder Roze personeelsnetwerk Akties mbt open cultuur op werkvloer 22

23 WAT WERKT WEL ? Kortgeschoolden, ouderen Algemeen Vorming
Peter- en meterschap Open en respectvolle organisatiecultuur Loopbaangesprekken en –begeleiding Algemeen Monitoring voortgang kansengroepen (verfijnen) Opmaak goede Gelijke kansen en Diversiteitsplannen Bespreking EOC’s, sectorcomité’s, … Vorming militanten Emancipatieambtenaren (Commissie + strategisch bureau) Werkgroepen diversiteit in entiteiten en beleidsdomeinen Problemen signaleren Leiderschap (open BUE’s, diversiteit als criterium in beoordeling van de leidinggevende)! 23

24 U KAN MEER DOEN DAN U ZELF DENKT!
Maak werk van diversiteit Ingrid Pelssers Opdrachthouder Emancipatiezaken Dinsdag 6 mei 2008 U KAN MEER DOEN DAN U ZELF DENKT! 24

25 Dienst Emancipatiezaken
Ingrid PELSSERS Vlaams Emancipatieambtenaar Website: Adres: Boudewijnlaan 30/33, 1000 Brussel Maak werk van diversiteit Ingrid Pelssers Opdrachthouder Emancipatiezaken Dinsdag 6 mei 2008 25


Download ppt "DIVERSITEITSBELEID … hoort bij een aantrekkelijke werkgever"

Verwante presentaties


Ads door Google