De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De weg van de rechtvaardigen is stralend als de zon.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De weg van de rechtvaardigen is stralend als de zon."— Transcript van de presentatie:

1 De weg van de rechtvaardigen is stralend als de zon.
1. De weg van de rechtvaardigen is stralend als de zon. Prediking Floris Wesdijk 16 febr. 2012

2 2. Rom 1:11-12 Want ik verlang u te zien om u enige geestelijke gave mede te delen tot uw versterking, 12 dat is te zeggen: onder u mede bemoedigd te worden door elkanders geloof, van u zowel als van mij. Rom. 1:6-7 Ook aan u, die geroepen bent door Jezus Christus. 7 Aan allen in Rome, geliefden van God, geroepen om zijn heiligen te zijn. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. Rom 1: 15-17 Vandaar mijn bereidheid om ook u te Rome het evangelie te brengen. 16 Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. 17 Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat: De rechtvaardige zal uit geloof leven.

3 3. John 8: NBG Jezus dan zeiden tot de Joden, die in Hem geloofden: Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken. Joh. 8:32 zegt; Je zult de Waarheid leren kennen en de (die) Waarheid zal je bevrijden Je moet dus iets te weten komen en als je het te weten bent gekomen, dan maakt het je vrij Hij zegt niet, de waarheid maakt vrij, maar Je zult de waarheid kennen en die maakt je vrij.

4 4. Er is een mate van kennen
Joh 14: 6 Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. Joh 16:13 De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. B e l o f t e n A l L e Tot en met de vernietiging van de laatste vijand, de dood. 1 Korr. 15:26 Bloed van Jezus Bloed van Jezus De mate waarin wij de waarheid kennen met zijn allen, bepaald hoe we daarin zijn.

5 Wat zaaien wij? GTST zaad of GHL zaad ? 5.
Goed zaad (het woord van God), wat op verschillende plaatsen terecht kan komen. (Matt. 13) Langs de weg (vogels aten het op) Rotsachtige grond (kon geen wortel schieten) Tussen het onkruid (verstikte) Goede grond (brengt – veel- vrucht voort) GTST zaad of GHL zaad ?

6 6. John 8:33 Ze zeiden: 'Wij zijn nakomelingen van Abraham en we zijn nooit iemands slaaf geweest- hoe kunt u dan zeggen dat wij bevrijd zullen worden?' Gal. 3:10 …….……vervloekt, want er staat geschreven: 'Vervloekt is eenieder die niet alles doet wat het boek van de wet bepaalt.'

7 De volmaakte liefde drijft de vrees uit!
7. De volmaakte liefde drijft de vrees uit! Romans 8:15 15 U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met 'Abba, Vader'. Gal 4:4-7 Maar toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen, die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij het recht van zonen zouden verkrijgen. En, dat gij zonen zijt - God heeft de Geest zijns Zoons uitgezonden in onze harten, die roept: Abba, Vader. Gij zijt dus niet meer slaaf, doch zoon; indien gij zoon zijt, dan zijt gij ook erfgenaam door God.

8 8. Galatians 3:8-9 Nu heeft de Schrift voorzien dat God ook andere volken door geloof zou aannemen en daarom aan Abraham verkondigd: 'In jou zullen alle volken gezegend worden.' En dus wordt iedereen die gelooft samen met Abraham, de gelovige, gezegend. Je leeft of in slavernij of in het kindschap. De schrift die tevoren voorzag heeft aan Abraham het evangelie verkondigd.

9 9. Hebr. 4: 11  Laten we dus alles op alles zetten om te kunnen binnengaan in die rust, en zo voorkomen dat ook maar iemand dit voorbeeld van ongehoorzaamheid volgt en te gronde gaat.  Ephesians 2:6-7 Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus. 7 Zo zal hij, in de eeuwen die komen, laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is, hoe goed hij voor ons is door Christus Jezus.


Download ppt "De weg van de rechtvaardigen is stralend als de zon."

Verwante presentaties


Ads door Google