De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het meerjarenplan 2014 - 2019 1. Timing -indienen (binnen 6 m. na installatie gemeenteraad) - ontwerp – overleg – definitief - vaststelling door KF -

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het meerjarenplan 2014 - 2019 1. Timing -indienen (binnen 6 m. na installatie gemeenteraad) - ontwerp – overleg – definitief - vaststelling door KF -"— Transcript van de presentatie:

1 Het meerjarenplan 2014 - 2019 1

2 Timing -indienen (binnen 6 m. na installatie gemeenteraad) - ontwerp – overleg – definitief - vaststelling door KF - door CKB gecoördineerd + gelijktijdig bij gouverneur, gemeente, bisdom - advies bisdom binnen 50 dagen ontvangst (aan gemeente) - gemeente: beslissing binnen 100 d. (na ontvangst advies) - goedkeuren, niet goedkeuren, aanpassen (aan wat wat besproken is tijdens overleg) - kennisgeving aan CKB – KF – bisdom – gouverneur - beslissing niet binnen termijn: MJP goedgekeurd 2

3 - beroep tegen beslissing gemeente - binnen 30 d. na kennisgeving - bij gouverneur – beslissing binnen 30 d. goedkeuren, niet goedkeuren, aanpassen kennisgeving CKB, KF, gemeente, bisdom beslissing niet binnen termijn: beroep ingewilligd - beroep tegen beslissing gouverneur - binnen 30 d. na kennisgeving - Vlaamse Regering spreekt zich uit binnen 30 d. - kennisgeving aan CKB, KF, gemeente, bisdom - beslissing niet binnen termijn: beroep ingewilligd 3

4 ter herinnering - MJP belang van coördinatie - MJP van alle KF-en samen + overzicht toelagen - CKB kan zelf geen wijzigingen aanbrengen 4

5 Meerjarenplan bestaat uit: Strategische nota Afsprakennota Financiële nota 5

6 Strategische nota (geen voorgeschreven model) Lange termijnvisie m.b.t. exploitatie en (vooral) investeringen - exploitatie: welke opbrengsten genereren en hoe? Welke evolutie voorzien? hoe kosten binnen redelijke grenzen houden? - focus op investeringen Beleidsplanning: fundamentele keuzes vastleggen en verduidelijken. - aansluiting bij vorig MJP: wat verder zetten? Welke verschilpunten? - keuzes: wat wil KF realiseren? - Aangeven van tijdspad (investeringen) Dient als basis voor de financiële nota (vertaling in cijfers van de strategische nota). 6

7 Belang van de Strategische nota voor de kerkfabriek: vastleggen van doelstellingen/prioriteiten voor centraal kerkbestuur: overleg voeren met de gemeente veronderstelt zelf goed geïnformeerd zijn over de doelstellingen van de kerkfabrieken coördinerende rol van CKB (roerend, onroerend, prioriteiten) voor de gemeente: informatie (achtergrond van de becijferde voorstelling of financiële nota) kwaliteit van overleg verhogen belang voor MJP van de gemeente 7

8 Inhoud van de Strategische nota Investeringen gebouwen eredienst (kerk/pastorie) aandacht voor parochiekerk – Conceptnota “Een toekomst voor de Vlaamse parochiekerk” + resultaat dekenaal overleg (Stappenplan bisdom Gent) + (aangekondigde) Richtlijnen bisschoppen Vlaamse bisdommen over gebruik van kerkgebouwen (prioriteiten en toezicht) - noodzaak van een strategische benadering van grote onderhoudswerken en restauratie - kerken niet aangeduid als centrumkerk blijven gebouw van de eredienst (parochiekerk) – zo te behandelen in MJP 2014 – 2019 - niet koortsachtig zoeken naar nevenbestemming kerkgebouw: - niet voldoende duidelijk tegen indienen MJP 2014 - 20190 - eerst nog selectie welke kerken hiervoor in aanmerking komen - tijd nemen om te komen tot intrinsiek waardevolle en sociaal aanvaardbare nevenbestemming - financiële stimuli voor nevenbestemmingsprojecten (aangekondigd) 8

9 - herbestemming of sloop - gaat samen met opheffing van de parochie - subsidiëring van herbestemmingsstudies (aangekondigd) - financiële stimuli voor herbestemmingsprojecten (aangekondigd) - noodzaak langetermijnvisie voor financiële stimuli voor strategisch beleid ontvankelijk verklaren van restauratiedossiers visie voor de kerken op grondgebeid van de gemeente toekomstige bestemming na einde werken toekomstige bestemming in overeenstemming met visie Periode 2014 – 2019 te verwachten dat bijna alle kerken als parochiekerk in gebruik blijven. 9

10 Investeringen -samenhang met strategische nota van MJP 2008 –2013: continuïteit “overlopende projecten” expliciet opnemen in MJP 2014 - 2019 -expertise laten uitvoeren en prioriteiten bepalen (Monumentenwacht, technische dienst, provincie …) -alle onroerende goederen behorend tot privaat patrimonium moeten er investeringswerken worden voorzien? -financiële middelen behorend tot privaat patrimonium vervallen beleggingen: herbelegging voorzien - tijdig herbeleggen -principe: behoud van privaat patrimonium kerkfabriek kan niet worden gedwongen privaat patrimonium aan te spreken voor exploitatie – of investeringsuitgaven 10

11 Exploitatie -Inkomsten verhogen gsm-masten huuropbrengsten vs beleggingen uit onroerende goederen behorende tot privaat patrimonium hoe ontvangsten optimaliseren deel ontvangsten reserveren voor onderhoudswerken ontvangsten volledig in exploitatie: welke afspraak met gemeente over onderhoud- en investeringsuitgaven? medegebruik- nevenbestemming kerkgebouw - Uitgaven evalueren kostendrijvers identificeren collectieve contracten (CKB) onderhoudsplan gebouwen (exploitatie vs investeringen) - Aandachtspunten Vaste afspraken omtrent overboekingen (intresten) Exploitatieoverschot van 2013 en marge op budget? 11

12 Financiële nota (voorgeschreven formulier) -cijfermatige vertaling van de beleidsdoelstellingen (6 jaar) -raming van alle ontvangsten, uitgaven, overboekingen tendens jaarrekeningen toepassen vanuit BG 2014 op eerste jaar MJP indexering, letten op invloed van besparingsacties -financiële nota in evenwicht -verplicht evenwicht voor elk jaar MJP -afzonderlijk evenwicht exploitatie en investeringen 12

13 Afsprakennota Tussen wie? -CKB - CKB maakt bindende afspraken met gemeente (overleg) - formeel geen onderdeel van MJP - wijziging mogelijk zonder wijziging MJP -individuele afspraken met KF mogelijk. Reden: specifieke situatie. - individuele bindende afspraak - onderdeel MJP - wijziging afspraak veronderstelt wijziging MJP Inhoud - boekhoudbesluit bevat niet-limitatieve lijst van onderwerpen 13


Download ppt "Het meerjarenplan 2014 - 2019 1. Timing -indienen (binnen 6 m. na installatie gemeenteraad) - ontwerp – overleg – definitief - vaststelling door KF -"

Verwante presentaties


Ads door Google