De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De doodstraf... Jannie. Deze inleiding gaat over de doodstraf. We willen dit doen in verband met de lijdensweken. De Heere Jezus heeft ook de doodstraf.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De doodstraf... Jannie. Deze inleiding gaat over de doodstraf. We willen dit doen in verband met de lijdensweken. De Heere Jezus heeft ook de doodstraf."— Transcript van de presentatie:

1 de doodstraf... Jannie. Deze inleiding gaat over de doodstraf. We willen dit doen in verband met de lijdensweken. De Heere Jezus heeft ook de doodstraf gekregen. Wij vroegen ons af wat de Bijbel hiervan zegt…Vandaar dat de inleiding van vandaag over dit onderwerp gaat!

2 Zingen psalm 32:5 Geen ding geschiedt er ooit gewisser,
Dan ‘t hoog bevel van ‘s Heeren mond: Zijn Godd’lijk almacht spreekt en ‘t is er, Zijn wil geschiedt, en ‘t word terstond. Schoon de heid’nen samen List op list beramen, God verbreekt hun raad; Schoon de mogendheden, Snood’ ontwerpen smeden, Hij belacht haar haat.

3 - Wat is de doodstraf precies?
Anita. Weten jullie daar antwoord op? Er zijn verschillende vormen van de doodstraf, weten jullie die?

4 Aantal doodstraffen in Amerika van 1976-2005
Anita. Hier staat in procenten aangegeven hoe vaak de doodstraf toegepast wordt. 300% betekent, over een heel aantal jaren wordt 300% de doodstraf toegepast…

5 Mattheus 5: 17 – 20 17. Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden, Ik ben niet gekomen om te ontbinden maar om te vervullen. 18. Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota noch één tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied. Alice. tittel: punt of komma, dus ons puntje op de i jota: jod, betekend in het hebreeuws het alfabeth, dus het kleinste in de wet zal niet vergaan.

6 19. Zo wie dan een van deze minste geboden zal ontbonden, en de mensen alzo zal geleerd hebben, die zal de minste genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar zo wie dezelve zal gedaan en geleerd hebben, die zal groot genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen. Alice. De mensen die de verkeerde leer brengen zullen op de laatste plaats staan in Gods kerk. Jezus verteld ons hierdoor dat we er helemaal naast zitten als we de kantjes eraf lopen.

7 20. Want Ik zeg u: Tenzij uw gerechtigheid overvloediger zij, dan der Schriftgeleerden en der Farizeën, dat gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins zult ingaan. Alice. Jezus zegt ons: als onze gerechtigheid niet groter is dan die van een schriftgeleerde of Farizeeën, zullen wij zeker het koninkrijk van de hemel niet binnen gaan.

8 Discussie punten: Mag een christen de doodstraf in voeren?
Als je zonden doet dan verdien je de doodstraf. Wie mag de doodstraf uit voeren? Een christen die de doodstraf uitvoert, is een vals iemand. Alle drie: In groepjes uit elkaar! 1. nee, want in de wet staat, Gij zult niet doden. De wet is het belangrijkste voor een Christen. 2. Ja..Je verdient de doodstraf wel door zonden te doen, maar de Heere Jezus is voor onze zonden gestorven… 3. niemand. 4. Ja!!! Want in de wet staat ‘gij zult niet doodslaan’

9 Kamplied God wijst mij een weg als ik zelf geen uitkomst zie Langs wegen die geen mens bedenkt maakt Hij mij zijn wil bekend refrein: Hij geeft elke dag nieuwe liefde nieuwe kracht Als ik mijn hand in Zijn hand leg wijst Hij mij de weg wijst Hij mij de weg Al moet ik door de wildernis, Hij leidt mij Hij toont mij een rivier in de woestijn Alles zal ooit vergaan maar Zijn liefde blijft bestaan en Hij maakt iets heel nieuws vandaag (refrein)

10 Exodus 21: 15. Zo wie zijn vader of zijn moeder slaat, die zal zekerlijk gedood worden. 16. verder, zo wie een mens steelt, hetzij dat hij dien verkocht heeft, of dat hij in zijn hand gevonden wordt, 17. Wie ook zijn vader of zijn moeder vloekt, die zal zekerlijk gedood worden. Jannie. Er staat in dit Bijbelgedeelte nog veel meer over de doodstraf. Bij moord, ontvoering, overspel, een valse profeet zijn, en alle andere zonden…Dus eigenlijk verdient iedereen de doodstraf, maar gelukkig is er vergeving mogelijk door Jezus…

11 28. En wanneer een os een man of een vrouw stoot, dat hij sterft, zal de os zekerlijk gestenigd worden, en zijn vlees zal niet gegeten worden; maar de heer van den os zal onschuldig zijn. Jannie. In dit Bijbelgedeelte staat ook nog iets over ossen. (dus over dieren) als een dier van een knecht een ander dier doodt, dan verdient dat levende dier ook de doodstraf.

12 Jannie: -danken, Inleiding zegenen? Zondige vergeven. Ons laten we voelen dat we niet kunnen leven zonder u…

13


Download ppt "De doodstraf... Jannie. Deze inleiding gaat over de doodstraf. We willen dit doen in verband met de lijdensweken. De Heere Jezus heeft ook de doodstraf."

Verwante presentaties


Ads door Google