De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De doodstraf.... Zingen psalm 32:5 Geen ding geschiedt er ooit gewisser, Dan ‘t hoog bevel van ‘s Heeren mond: Zijn Godd’lijk almacht spreekt en ‘t is.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De doodstraf.... Zingen psalm 32:5 Geen ding geschiedt er ooit gewisser, Dan ‘t hoog bevel van ‘s Heeren mond: Zijn Godd’lijk almacht spreekt en ‘t is."— Transcript van de presentatie:

1 de doodstraf...

2 Zingen psalm 32:5 Geen ding geschiedt er ooit gewisser, Dan ‘t hoog bevel van ‘s Heeren mond: Zijn Godd’lijk almacht spreekt en ‘t is er, Zijn wil geschiedt, en ‘t word terstond. Schoon de heid’nen samen List op list beramen, God verbreekt hun raad; Schoon de mogendheden, Snood’ ontwerpen smeden, Hij belacht haar haat.

3 - Wat is de doodstraf precies?

4 Aantal doodstraffen in Amerika van 1976-2005

5 Mattheus 5: 17 – 20 17. Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden, Ik ben niet gekomen om te ontbinden maar om te vervullen. 18. Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota noch één tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied.

6 19. Zo wie dan een van deze minste geboden zal ontbonden, en de mensen alzo zal geleerd hebben, die zal de minste genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar zo wie dezelve zal gedaan en geleerd hebben, die zal groot genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen.

7 20. Want Ik zeg u: Tenzij uw gerechtigheid overvloediger zij, dan der Schriftgeleerden en der Farizeën, dat gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins zult ingaan.

8 Discussie punten: MMMMag een christen de doodstraf in voeren? AAAAls je zonden doet dan verdien je de doodstraf. WWWWie mag de doodstraf uit voeren? EEEEen christen die de doodstraf uitvoert, is een vals iemand.

9 Kamplied God wijst mij een weg als ik zelf geen uitkomst zie Langs wegen die geen mens bedenkt maakt Hij mij zijn wil bekend refrein: Hij geeft elke dag nieuwe liefde nieuwe kracht Als ik mijn hand in Zijn hand leg wijst Hij mij de weg wijst Hij mij de weg Al moet ik door de wildernis, Hij leidt mij Hij toont mij een rivier in de woestijn Alles zal ooit vergaan maar Zijn liefde blijft bestaan en Hij maakt iets heel nieuws vandaag (refrein)

10 Exodus 21: 15. Zo wie zijn vader of zijn moeder slaat, die zal zekerlijk gedood worden. 16. verder, zo wie een mens steelt, hetzij dat hij dien verkocht heeft, of dat hij in zijn hand gevonden wordt, 17. Wie ook zijn vader of zijn moeder vloekt, die zal zekerlijk gedood worden.

11 28. En wanneer een os een man of een vrouw stoot, dat hij sterft, zal de os zekerlijk gestenigd worden, en zijn vlees zal niet gegeten worden; maar de heer van den os zal onschuldig zijn.

12

13


Download ppt "De doodstraf.... Zingen psalm 32:5 Geen ding geschiedt er ooit gewisser, Dan ‘t hoog bevel van ‘s Heeren mond: Zijn Godd’lijk almacht spreekt en ‘t is."

Verwante presentaties


Ads door Google