De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Familieleden, cliënten en hulpverleners

Verwante presentaties


Presentatie over: "Familieleden, cliënten en hulpverleners"— Transcript van de presentatie:

1 Familieleden, cliënten en hulpverleners
Bondgenoten? Ypsilon ontmoetingsdag 4 juli Familiebeleid Henk Fox

2 Historie Late middeleeuwen ( ): beschrijving, die gelijkenis vertoont met psychose. ‘Uitzinnige’: uitvallen van de zinnen; ‘Deviatus’: afwijkende. Opvang: grote mate van tollerantie. Pelgrimstochten Opkomst van het handelskapitalisme ( ): buitensluiting. Ontstaan ‘Dolhuizen’ en ‘tucht- en correctiehuizen’. Voor mensen, die niet waren te handhaven: patienten, landlopers criminelen :patienten als afzonderlijke groep onderscheiden. Aanzet tot verbeteringen. Grote verschillen in opvang. Particulier en gemeentelijk. Pogingen tot ‘genezen’. Staatscontrole Ypsilon ontmoetingsdag 4 juli Familiebeleid Henk Fox

3 Historie, vervolg : psychologische theorieen. Verdere pogingen tot ‘genezing’. Gezin draagt schuld. Vooral de moeder Mental health beweging veel verbeteringen: oprichting voor- en nazorgdiensten (SPD); MOB Tot 1970: opname blijft de meest gangbare interventie : ontwikkeling van anti-psychotica (chloorpromazine vanaf 1953). Verdere differentiatie in setting waarin mensen worden behandeld: thuis, opnemen, RIBW. Gezinnen als pathologisch beschouwd 1990 – nu: behandelingen in meer vormen ontwikkeld. Setting (kliniek of ambulant) minder centraal. Gezinnen minder negatief bejegend. Horen er overigens niet bij Ypsilon ontmoetingsdag 4 juli Familiebeleid Henk Fox

4 Conclusie Langer geleden grote tolerantie ten opzichte van
mensen met een psychose. Geleidelijk aan worden patienten afgezonderd van de gewone gemeenschap Vanaf 1900 psychologische verklaringen voor afwijkend gedrag. Daarbij de familie tot voor kort beschouwd als ziekmakend Familieorganisaties worden erkend. Voor individuele gezinnen nog een lange weg af te leggen Ypsilon ontmoetingsdag 4 juli Familiebeleid Henk Fox

5 Aandacht voor families
1984: oprichting van Ypsilon. Later andere familieverenigingen: Labyrint, In Perspectief Drijvende kracht: onvrede over de opvang van familielid. Kritiek op hulpverlening In tachtiger jaren eerste artikelen over gezinnen: ‘Een vergeten groep..’ (Horne); ‘Thuis bezorgd’(Schene) Ypsilon ontmoetingsdag 4 juli Familiebeleid Henk Fox

6 Aandacht voor families: vervolg
Negentiger jaren: ‘Hulpverleners en Familie: partners in de zorg’ (Borgesius); geschreven in opdracht van familieverenigingen Na 2000: verdere emancipatie van familieorganisaties: Modelregeling (eerder niet geslaagd) Familieraden Familievertrouwenspersoon Familiekaart / Triadekaart Ypsilon ontmoetingsdag 4 juli Familiebeleid Henk Fox

7 Kortom: We zitten op een lopende trein. Er zijn goede ontwikkelingen, die een vervolg verdienen. Familieorganisaties zijn een werkelijkheid geworden In de dagelijkse praktijk toe naar een steviger positie in de hulpverlening en toegang tot maatschappelijke voorzieningen Ypsilon ontmoetingsdag 4 juli Familiebeleid Henk Fox

8 Welke positie? De familieorganisaties hebben zich steeds gericht op een verbetering van de opvang van hun familielid. Dat was en is hard nodig Geleidelijke aandacht voor familieleden zelf. Hoe je je leven voor jezelf dragelijker kunt maken. Hoe ook familieleden zelf herstellen, zich aanpassen aan een nieuwe werkelijkheid Besef, dat familieleden een grote bijdrage kunnen leveren aan het herstel van hun naaste Ypsilon ontmoetingsdag 4 juli Familiebeleid Henk Fox

9 Lijnen voor beleid korte termijn
Algemeen: erkenning van familie als partner in de zorg (voor hun familielid) Continue voorlichting aan Familieleden. Onderdeel van voorlichtingsbeleid van GGz organisatie. Uitwerking van de modelregeling in samenwerking met regionale cliënten- en familieorganisaties in 100% van de GGZ organisaties. Evaluatie van systeem van FamilieVertrouwensPersoon en verdere implementatie ervan. Ypsilon ontmoetingsdag 4 juli Familiebeleid Henk Fox

10 Lijnen voor beleid korte termijn: vervolg
Elke GGz organisatie een Familieraad Ypsilon: evaluatie van de triadekaart (familiekaart) Meer aandacht voor achtergronden ervan Brede implementatie van de triadekaart-nieuwe-vorm Meer aandacht voor lichamelijk onderzoek en behandeling cliënt. Aandacht voor leefstijl Ypsilon ontmoetingsdag 4 juli Familiebeleid Henk Fox

11 Aandachtspunten Familieleden systematisch ‘bij de hulpverlening betrekken’: bij intakefase en bij opstellen van behandelplan en jaarlijkse bespreking (wie worden dat?) Betrekken of participeren een tussendoel: gelijkwaardige samenwerking einddoel Samenwerking. Niet alleen tussen familie en hulpverlening (dyadisch). Samenwerking in de triade: cliënt-hulpverlener-familie Ypsilon ontmoetingsdag 4 juli Familiebeleid Henk Fox

12 Aandachtspunten geïnspireerd vanuit Familie als Bondgenoot
Implementatie van andere manieren van omgang met familieleden vereist draagvlak op meerdere niveaus van de organisatie ( en andere organisaties) Serieus nemen van eigen ervaringen en deze verdiepen is een belangrijke sleutel tot verandering Uitwisselen van ervaringen onthult de verborgen behoeften van familieleden Ypsilon ontmoetingsdag 4 juli Familiebeleid Henk Fox

13 Aandachtspunten FAB vervolg 1
Toe naar een hulpverlening vanuit familieperspectief en cliëntenperspectief. Herstelgeorienteerd zorg Familieorganisaties: differentiëren. Oude leden en mensen voor wie problematiek nieuw is Lotgenotengroepen (Family to Family groups): meer dan herkenning en erkenning Ypsilon ontmoetingsdag 4 juli Familiebeleid Henk Fox

14 Aandachtspunten FAB vervolg 2
Instellingen verstrekken als dagelijkse routine informatie over familieorganisaties en F to F groepen Inzet van familie-ervaringsdeskundigen in het geven van informatie/lessen aan hulpverleners ( in FAB) Inzet van betaalde familie-ervaringsdeskundigen in hulpverleningsteams Ypsilon ontmoetingsdag 4 juli Familiebeleid Henk Fox

15 Meer weten? www.familiealsbondgenoot.nl
Ypsilon ontmoetingsdag 4 juli Familiebeleid Henk Fox


Download ppt "Familieleden, cliënten en hulpverleners"

Verwante presentaties


Ads door Google