De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Telethuiswerk Infrax donderdag 29 november 2007. Agenda  voorstelling Iveg / Infrax  aanleiding telethuiswerk Iveg  doelen  pilootproject 2003  evaluatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Telethuiswerk Infrax donderdag 29 november 2007. Agenda  voorstelling Iveg / Infrax  aanleiding telethuiswerk Iveg  doelen  pilootproject 2003  evaluatie."— Transcript van de presentatie:

1 Telethuiswerk Infrax donderdag 29 november 2007

2 Agenda  voorstelling Iveg / Infrax  aanleiding telethuiswerk Iveg  doelen  pilootproject 2003  evaluatie  uitbreiding van het project  succesfactoren  uitdaging Infrax

3 1. Voorstelling Iveg / Infrax Iveg  opdrachthoudende vereniging  netbeheerder van elektriciteits- en/of aardgasnetten in 15 gemeenten  maatschappelijke zetel in Hoboken  170 medewerkers waarvan 125 vastbenoemd en 45 contractueel. Infrax  03/07/2006: fusie van Iveg, Interelectra (Hasselt) en WVEM (Brugge, Torhout) met dochtermaatschappij Infrax (Brussel)  netbeheerder elektriciteits- en aardgasnetten, riolering en kabeltelevisie in 110 gemeenten  1340 medewerkers.

4 2. Aanleiding telethuiswerk Iveg Idee is gegroeid binnen HR-afdeling (2003):  overheid ondersteunt telethuiswerken  fileprobleem  werken Antwerpse Ring  balans werken-leven  stress  productiviteitsstijging  vermindering van ongevallen  beter voor milieu.

5 2. Doelen Voor Iveg:  verhoogde productiviteit  toename van reëel gepresteerde arbeidstijd  toename van motivatie  daling van absenteïsme  besparingen op verplaatsingskosten en verplaatsingstijd.

6 3. Doelen Voor de telethuiswerker:  tijdwinst  minder stress en vermoeidheid door pendelen  beter evenwicht tussen job en gezin  werken in een rustige omgeving met minder onderbrekingen  minder absenteïsme.

7 4. Pilootproject 2003-2004 4.1 Verschillende fasen  voorstelling en goedkeuring BOC en RVB  nulmeting en formulering doelstellingen  keuze proefpersonen en betrekken van departementen die rol spelen bij implementatie van telethuiswerk  juridische consulting  opleiding “selfmanagement” en “distance coaching”  voortdurende evaluatie.

8 4. Pilootproject 2003-2004 4.2 Criteria voor telethuiswerkers  functie dient zich te lenen om niet vanuit bedrijfslokalen uitgeoefend te worden  medewerker moet zelfredzaam en zelfsturend zijn en over voldoende zelfdiscipline beschikken  de gekozen werkomgeving dient zich er ook toe te lenen. => 14 medewerkers werden geselecteerd.

9 4. Pilootproject 2003-2004 4.3 Arbeidsvoorwaarden  individuele annex bij arbeidsovereenkomst  1 vaste werkdag per week  Iveg voorziet in materiaal enkel bestemd voor professioneel gebruik  Iveg voorziet in verzekeringen  onkostenvergoeding van € 6 per telethuiswerkdag  vereiste dagelijkse arbeidsduur gemiddeld 8 uur en minimum 6 uur (evenwicht over 1 maand)  per GSM bereikbaar van 7u30 tot 18u  on-screen bereikbaar van 9 tot 11u45 en van 13 tot 15u.  rapportage (zelfcontrole, psychologisch, verzekeringen).

10 5. Evaluatie pilootproject Permanente evaluatie in Lotus Notes Individuele gesprekken met telethuiswerkers directe chefs collega’s netwerkbeheerders.

11 5. Evaluatie pilootproject 5.1 Algemene positieve indrukken  rustiger werken9  hogere productiviteit5  minder verplaatsingen4  gekregen vertrouwen4

12 5. Evaluatie pilootproject 5.2 Algemene minder positieve indrukken  systeem is trager dan op kantoor5  ICT-communicatie bij aanvang4  veel ICT-problemen3

13 5. Evaluatie pilootproject 5.3 Wensen/opmerkingen m.b.t. organisatie Flexibiliteit  te weinig flexibel6  inhaaldag voorzien5  geen vaste thuiswerkdag voor TCM4 Ondersteuning  meer ICT-begeleiding bij start1

14 5. Evaluatie pilootproject 5.4 Wensen / opmerkingen rond manier van leidinggeven  voldoende vertrouwen4  telethuiswerken wekelijks besproken3  geen extra inspanningen van verantw.2

15 5. Evaluatie pilootproject 5.5 Wensen/opmerkingen over relaties met collega’s en/of andere diensten  we worden niet altijd ernstig genomen4  bij aanvang negatieve reacties2

16 5. Evaluatie pilootproject 5.6 Opleidingen zinvol? Selfmanagement  niet organiseren10  wel organiseren3 Distance coaching  stond te ver af van de praktijk

17 5. Evaluatie pilootproject 5.7 Voordelen voor Iveg  verhoogde productiviteit8  verhoogde motivatie6  buiten werkuren presteren5  langer werken5  minder verloren tijd door minder vervoertijd4  rustig doorwerken4

18 5. Evaluatie pilootproject 5.8 Voordelen voor thuiswerkers  minder tijd verloren door verplaatsingen7  rustiger doorwerken5  hogere productiviteit3  zelf tijdsindeling maken3  betere concentratie3  meer ontspannen3

19 5. Evaluatie pilootproject 5.9 Behoud telethuiswerk  ja13  neen1

20 6. Uitbreiding van het project Positieve evaluatie → verderzetting voor bestaande thuiswerkers  uitbreiding flexibiliteit → globale introductie  5 extra telethuiswerkers  proefperiode van 6 maanden  vaste telethuiswerkdag  opleidingen voorjaar 2005 (“Anders werken”: profiel en infrastructuur, zelfdiscipline en rolconflicten, rechten en plichten).

21 6. Uitbreiding van het project Afspraken 2004  grondigere procedure voor aanstelling nieuwe telethuiswerkers  herbekijken van mogelijkheid tot telethuiswerken binnen een leidinggevende functie en combinaties met loopbaanvermindering  opstellen gedragscode voor het doorgeven van vragen of berichten  vereenvoudiging rapportage informatica- problemen  aanvraagprocedure extra materiaal via Lotus Notes  jaarlijks bezoek van preventieadviseur en bedrijfsarts.

22 6. Uitbreiding van het project Afspraken 2006  jaarlijkse evaluatie van telethuiswerkers  materiaalpolicy  driedagenregeling Iveg.

23 Uitbreiding van het project Afspraken 2007  aanwezigheid kinderen ≤ 16 jaar op woensdagnamiddag  driedagenregeling Infrax  geen telethuiswerk voor onderaannemers.

24 7. Succesfactoren  consensus binnen het paritair overlegorgaan  steeds een pilootproject voorzien  duidelijke communicatie naar alle werknemers met periodieke evaluaties die teruggekoppeld worden  zeer duidelijke afspraken met telethuiswerkers rond wat wel en niet kan  zeer goede arbeidsrechterlijke, fiscale en sociale zekerheidsonderbouw  ICT van dichtbij betrekken bij het project en ervoor zorgen dat er naar technologie eerst een consensus bestaat.

25 Uitdaging Infrax Medewerkers van andere sites zijn vragende partij voor telethuiswerk. Leidinggevenden staan hier eerder sceptisch tegenover en vragen aantoonbare feiten die de meerwaarde van telethuiswerk aangeven. HR dient tools te ontwikkelen die cijfermateriaal opleveren. Gezien fusie andere prioriteiten stelt, zal dit een LT-project worden.

26 Vragen? vera.peetermans@infrax.be


Download ppt "Telethuiswerk Infrax donderdag 29 november 2007. Agenda  voorstelling Iveg / Infrax  aanleiding telethuiswerk Iveg  doelen  pilootproject 2003  evaluatie."

Verwante presentaties


Ads door Google