De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Frank Bijen en Mare Faber (G&I) VNG Jaarcongres - 17 juni 2014

Verwante presentaties


Presentatie over: "Frank Bijen en Mare Faber (G&I) VNG Jaarcongres - 17 juni 2014"— Transcript van de presentatie:

1 Frank Bijen en Mare Faber (G&I) VNG Jaarcongres - 17 juni 2014
De gedragscode en het opruimen van het probleem van belangenverstrengeling Frank Bijen en Mare Faber (G&I) VNG Jaarcongres - 17 juni 2014

2 Stelling 1 Stel, u bent raadslid en autobezitter. Stemt u mee over veranderingen in het parkeerbeleid in uw gemeente? JA / NEE

3 Stelling 2 U bent raadslid en boer. Uw veeteeltbedrijf valt onder het bestemmingsplan buitengebied van uw gemeente. Stemt u mee over wijzigingen in dat bestemmingsplan? JA / NEE

4 Stelling 3 U bent raadslid en eigenaar van een kampeerboerderij met dagopvang voor mensen met een beperking. Stemt u mee over aanpassing van de regels voor kampeerboerderijen? JA / NEE

5 Stelling 4 U bent raadslid en eigenaar van een dierenspeciaalzaak in uw woonplaats. Stemt u mee over aanpassing van de winkelsluitingstijden? JA / NEE

6 Politieke integriteit (1)
‘Roermond’, ‘Noord-Holland’. Incidenten? Of topje van een ijsberg? Voorspelling: belangenverstrengeling speerpunt Momentum gebruiken: rustig en systematisch aan het werk – samen besluiten, samen doen

7 Politieke integriteit (2)
Aanpak langs drie sporen: Preventie, focus op top-3 (gedragscode) Zorgvuldige handhavingspraktijk (tijdig afspraken maken) Kwaliteit van de besluitvorming (moreel beraad) Alternatief: Struikelend van schandaaltje naar schandaaltje…?

8 (Schijn van) belangenverstrengeling (1)
Als politicus stem je op basis van: Partijbeginselen Verkiezingsprogramma Indien van toepassing: coalitieprogramma En: een zorgvuldige weging van alle relevante argumenten, d.w.z. van de rechten en belangen van alle betrokkenen En dus niet op basis van: Belangen van jezelf of van mensen/organisaties met wie jij verbonden bent

9 (Schijn van) belangenverstrengeling (2)
Maatschappelijk geworteld zijn? Ja. Persoonlijk belang je weging laten beïnvloeden? Nee. Persoonlijk belang: eigen gewin of financieel voordeel, maar ook familierelaties, bestuurslidmaatschap gesubsidieerde instelling etc. Taak vervullen ‘zonder vooringenomenheid’ Bovendien: je moet actief de schijn vermijden En in het héle proces van besluitvorming, niet alleen bij de stemming

10 Ambitie: Nederlandse politiek van corruptievrij naar belangenverstrengelingsvrij
Belangenverstrengeling tast de zuiverheid van besluitvorming aan (Schijn van) belangenverstrengeling tast de geloofwaardigheid van een raad of college aan

11 Werken in spoor 1: preventie
Wat hebben we al? Wetten (Awb, GW) In elke gemeente: gedragscode Jurisprudentie (ABRvS) Wat hebben we nog nodig? Betere gedragscodes: compleet en gebruiksvriendelijk Themabijeenkomsten raad en college (kennisoverdracht, oefenen met casussen) Persoonlijke risicoprofielen Op de agenda bij fracties, presidium, college

12 Hoe de wet beschermt tegen de verleiding van BV en tegen de schijn:
Het bestuursorgaan waakt ervoor dat persoonlijke belangen van zijn leden de besluitvorming beïnvloeden (art 2:4 Awb) Persoonlijk belang? Niet meestemmen (voor raadsleden: verbod in art 28 GW) Belanghebbend zijn ≠ een persoonlijk belang hebben Overzicht onverenigbare functies en verboden handelingen Openbaar maken nevenfuncties (en financiële belangen)

13 Werken in spoor 2: zorgvuldige handhaving
Wat hebben we al? Praktijkvoorbeelden (vooral van hoe het niet moet)… Wat hebben we nodig? Gedachtewisseling in raad en college Afspraken (op vrijwillige basis) tussen raad en burgemeester: wie doet wat wanneer? Rollen en procedures: fractievoorzitter, griffier, burgemeester, fractievoorzittersoverleg, raad Drie uitgangspunten: onpartijdige handhaving terughoudendheid met publiciteit zorgvuldigheid t.o.v. vermeende schender

14 Acties in uw gemeente: Check de gedragscode voor raad, wethouders en burgemeester. Update? Themabijeenkomsten voor raad en college Preventiegesprekken met bestuurders en raadsleden Vergeet de commissieleden/burgerraadsleden niet! Maak (schijn van) BV een vast aandachtspunt voor het presidium bij doorspreken van de raadsagenda Loop ook de college-agenda er geregeld op na Maak afspraken met elkaar over zorgvuldige handhaving (gentle agreement) Breng de griffier in positie: vraagbaak En de burgemeester…

15 f.bijen@gi-nederland.com m.faber@gi-nederland.com
Graag uw visitekaartje! Dan wij sturen wij u de presentatie van vandaag, een exemplarische gedragscode en het gentle agreement van G&I


Download ppt "Frank Bijen en Mare Faber (G&I) VNG Jaarcongres - 17 juni 2014"

Verwante presentaties


Ads door Google