De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De gedragscode en het opruimen van het probleem van belangenverstrengeling Frank Bijen en Mare Faber (G&I) VNG Jaarcongres - 17 juni 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De gedragscode en het opruimen van het probleem van belangenverstrengeling Frank Bijen en Mare Faber (G&I) VNG Jaarcongres - 17 juni 2014."— Transcript van de presentatie:

1 De gedragscode en het opruimen van het probleem van belangenverstrengeling Frank Bijen en Mare Faber (G&I) VNG Jaarcongres - 17 juni 2014

2 Stelling 1 Stel, u bent raadslid en autobezitter. Stemt u mee over veranderingen in het parkeerbeleid in uw gemeente? JA / NEE

3 Stelling 2 U bent raadslid en boer. Uw veeteeltbedrijf valt onder het bestemmingsplan buitengebied van uw gemeente. Stemt u mee over wijzigingen in dat bestemmingsplan? JA / NEE

4 Stelling 3 U bent raadslid en eigenaar van een kampeerboerderij met dagopvang voor mensen met een beperking. Stemt u mee over aanpassing van de regels voor kampeerboerderijen? JA / NEE

5 Stelling 4 U bent raadslid en eigenaar van een dierenspeciaalzaak in uw woonplaats. Stemt u mee over aanpassing van de winkelsluitingstijden? JA / NEE

6 Politieke integriteit (1) ‘Roermond’, ‘Noord-Holland’. Incidenten? Of topje van een ijsberg? Voorspelling: belangenverstrengeling speerpunt Momentum gebruiken: rustig en systematisch aan het werk – samen besluiten, samen doen

7 Politieke integriteit (2) Aanpak langs drie sporen: 1.Preventie, focus op top-3 (gedragscode) 2.Zorgvuldige handhavingspraktijk (tijdig afspraken maken) 3.Kwaliteit van de besluitvorming (moreel beraad) Alternatief: Struikelend van schandaaltje naar schandaaltje…?

8 (Schijn van) belangenverstrengeling (1) Als politicus stem je op basis van: o Partijbeginselen o Verkiezingsprogramma o Indien van toepassing: coalitieprogramma o En: een zorgvuldige weging van alle relevante argumenten, d.w.z. van de rechten en belangen van alle betrokkenen En dus niet op basis van: o Belangen van jezelf of van mensen/organisaties met wie jij verbonden bent

9 (Schijn van) belangenverstrengeling (2) Maatschappelijk geworteld zijn? Ja. Persoonlijk belang je weging laten beïnvloeden? Nee. Persoonlijk belang: eigen gewin of financieel voordeel, maar ook familierelaties, bestuurslidmaatschap gesubsidieerde instelling etc. Taak vervullen ‘zonder vooringenomenheid’ Bovendien: je moet actief de schijn vermijden En in het héle proces van besluitvorming, niet alleen bij de stemming

10 Ambitie: Nederlandse politiek van corruptievrij naar belangenverstrengelingsvrij  Belangenverstrengeling tast de zuiverheid van besluitvorming aan  (Schijn van) belangenverstrengeling tast de geloofwaardigheid van een raad of college aan

11 Werken in spoor 1: preventie Wat hebben we al? o Wetten (Awb, GW) o In elke gemeente: gedragscode o Jurisprudentie (ABRvS) Wat hebben we nog nodig? o Betere gedragscodes: compleet en gebruiksvriendelijk o Themabijeenkomsten raad en college (kennisoverdracht, oefenen met casussen) o Persoonlijke risicoprofielen o Op de agenda bij fracties, presidium, college

12 Hoe de wet beschermt tegen de verleiding van BV en tegen de schijn: 1.Het bestuursorgaan waakt ervoor dat persoonlijke belangen van zijn leden de besluitvorming beïnvloeden (art 2:4 Awb) 2.Persoonlijk belang? Niet meestemmen (voor raadsleden: verbod in art 28 GW)  Belanghebbend zijn ≠ een persoonlijk belang hebben 3.Overzicht onverenigbare functies en verboden handelingen 4.Openbaar maken nevenfuncties (en financiële belangen)

13 Werken in spoor 2: zorgvuldige handhaving Wat hebben we al? o Praktijkvoorbeelden (vooral van hoe het niet moet)… Wat hebben we nodig? o Gedachtewisseling in raad en college o Afspraken (op vrijwillige basis) tussen raad en burgemeester: wie doet wat wanneer? o Rollen en procedures: fractievoorzitter, griffier, burgemeester, fractievoorzittersoverleg, raad o Drie uitgangspunten:  onpartijdige handhaving  terughoudendheid met publiciteit  zorgvuldigheid t.o.v. vermeende schender

14 Acties in uw gemeente:  Check de gedragscode voor raad, wethouders en burgemeester. Update?  Themabijeenkomsten voor raad en college  Preventiegesprekken met bestuurders en raadsleden  Vergeet de commissieleden/burgerraadsleden niet!  Maak (schijn van) BV een vast aandachtspunt voor het presidium bij doorspreken van de raadsagenda  Loop ook de college-agenda er geregeld op na  Maak afspraken met elkaar over zorgvuldige handhaving (gentle agreement)  Breng de griffier in positie: vraagbaak  En de burgemeester…

15 f.bijen@gi-nederland.com m.faber@gi-nederland.com Graag uw visitekaartje! Dan wij sturen wij u de presentatie van vandaag, een exemplarische gedragscode en het gentle agreement van G&I


Download ppt "De gedragscode en het opruimen van het probleem van belangenverstrengeling Frank Bijen en Mare Faber (G&I) VNG Jaarcongres - 17 juni 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google