De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘Veilig Internet’ Prof. Egbert Dommering De Balie 5 februari 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘Veilig Internet’ Prof. Egbert Dommering De Balie 5 februari 2007."— Transcript van de presentatie:

1

2 ‘Veilig Internet’ Prof. Egbert Dommering De Balie 5 februari 2007

3 Onderwerpen 1.De spelers in en rond het veld 2.De materiële faciliterende en beperkende regels 3.Procedureregels 4.Twee paren van stellingen

4 De spelers die communiceren •Inhoudleveranciers: bv. ‘berichtposters’, bloggers, professionele informatieleveranciers •Redactievoerders: nieuwssites, discussie platforms, traditionele media met internet extensie •Verschaffers van toegang tot informatie: a. Door menselijke tussenkomst: bedrijven, wetenschappelijke en educatieve instellingen met internet extensie; b. automatisch: zoekmachines •Verschaffers van toegang tot het net: ISP e.a.

5 Schematisch voorgesteld Redigeren informatie Zoeken van informatie Netwerktoegang Gebruikers

6 De spelers buiten het communicatieveld •De eigenaren van informatie: de rechthebbenden op IE rechten en hun zaakgelastigden (bv. Brein) •Justitie, politie en veiligheidsdiensten •Politieke partijen •Het maatschappelijk middenveld

7 De materiële faciliterende regels •Art. 7 lid 3 Gw: geen voorafgaand verlof wegens de inhoud; de wet kan regels stellen over toegang tot informatie voor 16 jaar en jonger in het belang van de goede zeden •Art. 10 EVRM: bescherming van een robuust openbaar debat •Auteursrecht: ‘fair use’ van informatie is vrij

8 De materiële beperkende regels •Onrechtmatige uitingen: belediging, smaad, discriminatie •Bescherming tegen porno etc. •Strafbepalingen tegen terrorisme e.a. •Auteursrecht als verbodsrecht van niet geautoriseerde verveelvoudigingen

9 Welke spelers zijn verantwoordelijk voor de inhoud? •De professionele en niet-professionele informatieleveranciers: ja •Redactievoerders: ja •Verschaffers van toegang tot informatie: in beginsel niet •Verschaffers van toegang tot het net: in beginsel niet

10 Procesregels bij optreden tegen beweerde onrechtmatige informatie •Rechter stelt onrechtmatigheid vast tegenover informatieleveranciers en redactievoerders •ISP- ers moeten (op last van de rechter) evident onrechtmatige informatie verwijderen (notice and take down op grond van e-commerce richtlijn) •ISP - ers moeten (op last van de rechter) NAW gegevens verstrekken bij onrechtmatige informatie op anonieme site, wanneer er geen alternatief is om de leverancier aan te pakken •Zoekmachines kunnen op last van de rechter gedwongen worden toegang tot een site te blokkeren

11 Stelling 1a en b Er is een toenemende druk van uit justitie, opsporing en veiligheid, politiek en middenveld tot preventief optreden met technische maatregelen (filtersoftware) 1.1 a: filtersoftware of het vanwege de overheid faciliteren van de productie daarvan staat op gespannen voet met art. 7 Gw lid 3 en 10 EVRM; transparante gebruiksregels en handhaving daarvan door verschaffers vantoegang tot informatie door menselijke tussenkomst is de juiste aanpak; zoekmachines en ISP mogen niet filteren; ISP ers kunnen gebruiksregels stellen 2.1 b: Stevige redactionele controle door redactievoerders is helemaal niet verkeerd

12 Stelling 2a en b Er is een toenemende druk op de automatische toegangverschaffers tot informatie en toegangverschaffers tot het net op eerste aanmaning informatie te blokkeren of te verwijderen 1.2. a De automatische toegang verschaffers tot informatie (zoekmachines) en de ISP - ers worden belast met afwegingen die ze niet kunnen maken. Redactionele controle door deze intermediairs is heel erg verkeerd 2.2. b Iedereen is er bij gebaat dat er een deskundige geschillencommissie komt die dit soort afwegingen wel kan maken; de overheid zou dit financieel en met wettelijke regels moeten stimuleren

13 Verzwakking van gatekeeping in de redactielaag verhoogt de controledruk op de volgende cirkels Redigeren informatie Zoeken informatie Netwerktoegang


Download ppt "‘Veilig Internet’ Prof. Egbert Dommering De Balie 5 februari 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google