De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Politie in Cyberspace Who Controls the Internet?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Politie in Cyberspace Who Controls the Internet?"— Transcript van de presentatie:

1 Politie in Cyberspace Who Controls the Internet?
in sociologisch perspectief Wouter Stol Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (per 1 sept 2008: Lectoraat Cybersafety) Politieacademie 1. Gedrags- regulering in cyberspace 2. Cybercrime 3. Politie en cybercrime Voorjaarsvergadering NVvIR, 12 juni 2008 Who Controls the Internet?

2 Who Controls the Internet?
Criminaliteit en politie in sociologisch perspectief criminaliteit gedragsregulering who controls the internet users behaviour? 1. Gedrags- regulering in cyberspace Who Controls the Internet?

3 Who Controls the Internet?
Cyberspace: schrijfkunst, boekdrukkunst, telegraaf, telefoon, automobiel, computer, internet internet houdt sociale structuren vast de sociale structuur op internet noemen we cyberspace 1. Gedrags- regulering in cyberspace Who Controls the Internet?

4 Who Controls the Internet?
Gedragsregulering middels: socialisatie informele sociale controle formele sociale controle, ofwel overheidsbemoeienis fysieke/technische maatregelen medisch ingrijpen 1. Gedrags- regulering in cyberspace Who Controls the Internet?

5 Who Controls the Internet?
Problemen met gedragsregulering in cyberspace anonimiteit fysieke afwezigheid (geen herkenning of dwang mogelijk) technische complexiteit 1. Gedrags- regulering in cyberspace Who Controls the Internet?

6 Who Controls the Internet?
Reacties op normoverschrijdend gedrag in cyberspace inactie informele sociale controle bemiddeling / mediation formele sociale controle (m.n. politie) fysieke verwijdering 1. Gedrags- regulering in cyberspace Who Controls the Internet?

7 Who Controls the Internet?
Cybercrime – formele benadering: HTC: ‘het gebruik van ICT voor criminele activiteiten’ (Van der Hulst en Neven 2008) Cybercrime: ‘elk delict waarbij de dader zich voor het plegen daarvan begeeft in cyberspace’ (d.w.z. begeeft binnen de sociale structuur van internet) 1. Gedrags- regulering in cyberspace 2. Cybercrime Who Controls the Internet?

8 Who Controls the Internet?
Cybercrime – sociale analyse: niet kijken naar hulpmiddel twee maatschappelijke problemen: samenleving heeft last van bepaalde criminaliteitsvormen; politie en justitie hebben moeite met cybercrime 1. Gedrags- regulering in cyberspace 2. Cybercrime Who Controls the Internet?

9 Who Controls the Internet?
Waarvan heeft de samenleving vooral last? kinderpornografieverspreiding haatzaaien e.d. identiteitsfraude / phishing fraude in e-commerce spammen (adm. rechtelijke handhaving) basiscrimes: hacken en id-fraude 1. Gedrags- regulering in cyberspace 2. Cybercrime Who Controls the Internet?

10 Who Controls the Internet?
Mogelijkheden van de politie Politie Informatie politie Gezag/macht (bevoegdheden) politie plus Informatie van burgers Informatie van andere instanties Gezag/macht andere instanties 1. Gedrags- regulering in cyberspace 2. Cybercrime 3. Politie en cybercrime Who Controls the Internet?

11 Who Controls the Internet?
Politie en justitie hebben specifieke bevoegdheden ivm cyberspace, zoals: doorzoeken van gegevensdragers, gegevens vastleggen, gegevens ontoegankelijk maken (125i – 125n Sv) OvJ kan van ISP naw-gegevens van een klant vorderen (126n Sv) OvJ kan van ISP vorderen dat verkeersgegevens van een klant worden bewaard (bevriezingsbevel, 126ni Sv) wetsvoorstel Bewaarplicht telecom- municatiegegevens (TK: 12 maanden) 1. Gedrags- regulering in cyberspace 2. Cybercrime 3. Politie en cybercrime Who Controls the Internet?

12 Who Controls the Internet?
Politie-organisatie: team High Tech Crime (KLPD) meldpunt cybercrime (KLPD) team Bestrijding Kinderpornografie (KLPD) team Digitale Technologie en Biometrie (NFI) bureaus Digitale Expertise (BDE’s) bureaus Digitaal Rechercheren internationale samenwerking 1. Gedrags- regulering in cyberspace 2. Cybercrime 3. Politie en cybercrime Who Controls the Internet?

13 Who Controls the Internet?
Controleert de politie hiermee het internet? 1. Gedrags- regulering in cyberspace 2. Cybercrime 3. Politie en cybercrime Who Controls the Internet?

14 Who Controls the Internet?
Controleert de politie hiermee het internet? Nee. 1. Gedrags- regulering in cyberspace 2. Cybercrime 3. Politie en cybercrime Who Controls the Internet?

15 Who Controls the Internet?
Controleert de politie hiermee het internet? Nee. 1. Wat bereikt ze wel? 2. Wat kan ze nog meer doen? 1. Gedrags- regulering in cyberspace 2. Cybercrime 3. Politie en cybercrime Who Controls the Internet?

16 Who Controls the Internet?
Aantoonbare effecten van politieoptreden: aangehouden daders (m.n. kp en fraude) m.b.t. kinderporno: verplaatsing van aanbod verder: vooral weinig bekend 1. Gedrags- regulering in cyberspace 2. Cybercrime 3. Politie en cybercrime Who Controls the Internet?

17 Who Controls the Internet?
Waar loopt de politie tegenaan? territorialiteitsproblemen (waar gepleegd, wie bevoegd) bewijsvoerings- en opsporingsproblemen (bevoegdheden, bewijsmateriaal etc.) capaciteitsproblemen (volumeprobleem) kennistekort (digitaal recherchewerk, slachtofferschap, daderschap) eindigheid van het bureaucratieconcept (te langzaam) 1. Gedrags- regulering in cyberspace 2. Cybercrime 3. Politie en cybercrime Who Controls the Internet?

18 Who Controls the Internet?
Wat kan de politie nog meer doen? Politie Informatie politie Gezag/macht (bevoegdheden) politie plus Informatie van burgers Informatie van andere instanties Gezag/macht andere instanties 1. Gedrags- regulering in cyberspace 2. Cybercrime 3. Politie en cybercrime Who Controls the Internet?

19 Who Controls the Internet?
Theorie van de technologische handhaving: ‘Technologie reguleert primair het gedrag van degenen die haar feitelijk gebruiken.’ Dus: technologie moet je door anderen laten gebruiken; technologie moet je weggeven 1. Gedrags- regulering in cyberspace 2. Cybercrime 3. Politie en cybercrime Who Controls the Internet?

20 Who Controls the Internet?
Informatie van burgers: meldingen / aangiften kennis over cyberspace en -crime 1. Gedrags- regulering in cyberspace 2. Cybercrime 3. Politie en cybercrime Who Controls the Internet?

21 Who Controls the Internet?
1. Gedrags- regulering in cyberspace 2. Cybercrime 3. Politie en cybercrime Who Controls the Internet?

22 Who Controls the Internet?
1. Gedrags- regulering in cyberspace 2. Cybercrime 3. Politie en cybercrime Who Controls the Internet?

23 Who Controls the Internet?
1. Gedrags- regulering in cyberspace 2. Cybercrime 3. Politie en cybercrime Who Controls the Internet?

24 Who Controls the Internet?
Informatie van andere instanties: ISP’s financiële instellingen beveiligings-experts 1. Gedrags- regulering in cyberspace 2. Cybercrime 3. Politie en cybercrime Who Controls the Internet?

25 Who Controls the Internet?
Macht/gezag van burgers: ouders (toezicht op hun kinderen) docenten (toezicht op leerlingen) LAN- beheerders (toezicht op gebruikers) klanten (fraude, heling e.d.) (toezicht op aanbieders van diensten / producten) 1. Gedrags- regulering in cyberspace 2. Cybercrime 3. Politie en cybercrime Who Controls the Internet?

26 Who Controls the Internet?
1. Gedrags- regulering in cyberspace 2. Cybercrime 3. Politie en cybercrime Who Controls the Internet?

27 Who Controls the Internet?
1. Gedrags- regulering in cyberspace 2. Cybercrime 3. Politie en cybercrime Who Controls the Internet?

28 Who Controls the Internet?
Macht/gezag van andere instanties: ISP’s (toezicht op klanten) LAN-beheerders (toezicht op werknemers / klanten) financiële instellingen etc. (toezicht op / informatie over klanten / gebruikers) 1. Gedrags- regulering in cyberspace 2. Cybercrime 3. Politie en cybercrime Who Controls the Internet?

29 Who Controls the Internet?
Dit alles vergt een andere rol van de politie: niet alles zelf willen doen / weten anderen in stelling brengen / faciliteren vermogen tot sociale controle versterken technologie weggeven (bv. observatie- tools, controletools, etc.) creatieve oplossingen (buiten Sr/Sv) inzet burgers via vrijwillige politie 1. Gedrags- regulering in cyberspace 2. Cybercrime 3. Politie en cybercrime Who Controls the Internet?

30 Who Controls the Internet?
Toekomst: politie zal internet wel meer controleren (maar blijft hindernissen ondervinden) veranderde rol van politie is blijvend tekort van het bureaucratieconcept ook er komt discussie over anonimiteit in cyberspace 1. Gedrags- regulering in cyberspace 2. Cybercrime 3. Politie en cybercrime Who Controls the Internet?


Download ppt "Politie in Cyberspace Who Controls the Internet?"

Verwante presentaties


Ads door Google