De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Politie in Cyberspace in sociologisch perspectief Wouter Stol Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (per 1 sept 2008: Lectoraat Cybersafety) Politieacademie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Politie in Cyberspace in sociologisch perspectief Wouter Stol Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (per 1 sept 2008: Lectoraat Cybersafety) Politieacademie."— Transcript van de presentatie:

1 Politie in Cyberspace in sociologisch perspectief Wouter Stol Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (per 1 sept 2008: Lectoraat Cybersafety) Politieacademie Voorjaarsvergadering NVvIR, 12 juni 2008 Who Controls the Internet? 1. Gedrags- regulering in cyberspace 2. Cybercrime 3. Politie en cybercrime

2 Criminaliteit en politie in sociologisch perspectief ►criminaliteit ►gedragsregulering ►who controls the internet users behaviour? Who Controls the Internet? 1. Gedrags- regulering in cyberspace

3 Cyberspace: ►schrijfkunst, boekdrukkunst, telegraaf, telefoon, automobiel, computer, internet ►internet houdt sociale structuren vast ►de sociale structuur op internet noemen we cyberspace Who Controls the Internet? 1. Gedrags- regulering in cyberspace

4 Gedragsregulering middels: ►socialisatie ►informele sociale controle ►formele sociale controle, ofwel overheidsbemoeienis ►fysieke/technische maatregelen ►medisch ingrijpen Who Controls the Internet? 1. Gedrags- regulering in cyberspace

5 Problemen met gedragsregulering in cyberspace ►anonimiteit ►fysieke afwezigheid (geen herkenning of dwang mogelijk) ►technische complexiteit Who Controls the Internet? 1. Gedrags- regulering in cyberspace

6 Reacties op normoverschrijdend gedrag in cyberspace ►inactie ►informele sociale controle ►bemiddeling / mediation ►formele sociale controle (m.n. politie) ►fysieke verwijdering Who Controls the Internet? 1. Gedrags- regulering in cyberspace

7 Cybercrime – formele benadering: ►HTC: ‘het gebruik van ICT voor criminele activiteiten’ (Van der Hulst en Neven 2008) ►Cybercrime: ‘elk delict waarbij de dader zich voor het plegen daarvan begeeft in cyberspace’ (d.w.z. begeeft binnen de sociale structuur van internet) Who Controls the Internet? 1. Gedrags- regulering in cyberspace 2. Cybercrime

8 Cybercrime – sociale analyse: ►niet kijken naar hulpmiddel ►twee maatschappelijke problemen: ►samenleving heeft last van bepaalde criminaliteitsvormen; ►politie en justitie hebben moeite met cybercrime Who Controls the Internet? 1. Gedrags- regulering in cyberspace 2. Cybercrime

9 Waarvan heeft de samenleving vooral last? ►kinderpornografieverspreiding ►haatzaaien e.d. ►identiteitsfraude / phishing ►fraude in e-commerce ►spammen (adm. rechtelijke handhaving) ►basiscrimes: hacken en id-fraude Who Controls the Internet? 1. Gedrags- regulering in cyberspace 2. Cybercrime

10 Who Controls the Internet? Politie Informatie politie Gezag/macht (bevoegdheden) politie plus Informatie van burgers Gezag/macht van burgers Informatie van andere instanties Gezag/macht andere instanties Mogelijkheden van de politie 1. Gedrags- regulering in cyberspace 2. Cybercrime 3. Politie en cybercrime

11 Politie en justitie hebben specifieke bevoegdheden ivm cyberspace, zoals: ►doorzoeken van gegevensdragers, gegevens vastleggen, gegevens ontoegankelijk maken (125i – 125n Sv) ►OvJ kan van ISP naw-gegevens van een klant vorderen (126n Sv) ►OvJ kan van ISP vorderen dat verkeersgegevens van een klant worden bewaard (bevriezingsbevel, 126ni Sv) ►wetsvoorstel Bewaarplicht telecom- municatiegegevens (TK: 12 maanden) Who Controls the Internet? 1. Gedrags- regulering in cyberspace 2. Cybercrime 3. Politie en cybercrime

12 Politie-organisatie: ►team High Tech Crime (KLPD) ►meldpunt cybercrime (KLPD) ►team Bestrijding Kinderpornografie (KLPD) ►team Digitale Technologie en Biometrie (NFI) ►bureaus Digitale Expertise (BDE’s) ►bureaus Digitaal Rechercheren ►internationale samenwerking Who Controls the Internet? 1. Gedrags- regulering in cyberspace 2. Cybercrime 3. Politie en cybercrime

13 Controleert de politie hiermee het internet? Who Controls the Internet? 1. Gedrags- regulering in cyberspace 2. Cybercrime 3. Politie en cybercrime

14 Controleert de politie hiermee het internet? Nee. Who Controls the Internet? 1. Gedrags- regulering in cyberspace 2. Cybercrime 3. Politie en cybercrime

15 Controleert de politie hiermee het internet? Nee. 1. Wat bereikt ze wel? 2. Wat kan ze nog meer doen? Who Controls the Internet? 1. Gedrags- regulering in cyberspace 2. Cybercrime 3. Politie en cybercrime

16 Aantoonbare effecten van politieoptreden: ► aangehouden daders (m.n. kp en fraude) ► m.b.t. kinderporno: verplaatsing van aanbod ► verder: vooral weinig bekend Who Controls the Internet? 1. Gedrags- regulering in cyberspace 2. Cybercrime 3. Politie en cybercrime

17 Waar loopt de politie tegenaan? ►territorialiteitsproblemen (waar gepleegd, wie bevoegd) ►bewijsvoerings- en opsporingsproblemen (bevoegdheden, bewijsmateriaal etc.) ►capaciteitsproblemen (volumeprobleem) ►kennistekort (digitaal recherchewerk, slachtofferschap, daderschap) ►eindigheid van het bureaucratieconcept (te langzaam) Who Controls the Internet? 1. Gedrags- regulering in cyberspace 2. Cybercrime 3. Politie en cybercrime

18 Who Controls the Internet? Politie Informatie politie Gezag/macht (bevoegdheden) politie plus Informatie van burgers Gezag/macht van burgers Informatie van andere instanties Gezag/macht andere instanties Wat kan de politie nog meer doen? 1. Gedrags- regulering in cyberspace 2. Cybercrime 3. Politie en cybercrime

19 Theorie van de technologische handhaving: ‘Technologie reguleert primair het gedrag van degenen die haar feitelijk gebruiken.’ Dus: ►technologie moet je door anderen laten gebruiken; ►technologie moet je weggeven Who Controls the Internet? 1. Gedrags- regulering in cyberspace 2. Cybercrime 3. Politie en cybercrime

20 Informatie van burgers: ►meldingen / aangiften ►kennis over cyberspace en -crime Who Controls the Internet? 1. Gedrags- regulering in cyberspace 2. Cybercrime 3. Politie en cybercrime

21 Who Controls the Internet? 1. Gedrags- regulering in cyberspace 2. Cybercrime 3. Politie en cybercrime

22 Who Controls the Internet? 1. Gedrags- regulering in cyberspace 2. Cybercrime 3. Politie en cybercrime

23 Who Controls the Internet? 1. Gedrags- regulering in cyberspace 2. Cybercrime 3. Politie en cybercrime

24 Informatie van andere instanties: ►ISP’s ►financiële instellingen ►beveiligings-experts Who Controls the Internet? 1. Gedrags- regulering in cyberspace 2. Cybercrime 3. Politie en cybercrime

25 Macht/gezag van burgers: ►ouders (toezicht op hun kinderen) ►docenten (toezicht op leerlingen) ►LAN- beheerders (toezicht op gebruikers) ►klanten (fraude, heling e.d.) (toezicht op aanbieders van diensten / producten) Who Controls the Internet? 1. Gedrags- regulering in cyberspace 2. Cybercrime 3. Politie en cybercrime

26 Who Controls the Internet? 1. Gedrags- regulering in cyberspace 2. Cybercrime 3. Politie en cybercrime www.hoeveiligismijnwijk.nl

27 Who Controls the Internet? 1. Gedrags- regulering in cyberspace 2. Cybercrime 3. Politie en cybercrime

28 Macht/gezag van andere instanties: ►ISP’s (toezicht op klanten) ►LAN-beheerders (toezicht op werknemers / klanten) ►financiële instellingen etc. (toezicht op / informatie over klanten / gebruikers) Who Controls the Internet? 1. Gedrags- regulering in cyberspace 2. Cybercrime 3. Politie en cybercrime

29 Dit alles vergt een andere rol van de politie: ►niet alles zelf willen doen / weten ►anderen in stelling brengen / faciliteren ►vermogen tot sociale controle versterken ►technologie weggeven (bv. observatie- tools, controletools, etc.) ►creatieve oplossingen (buiten Sr/Sv) ►inzet burgers via vrijwillige politie ►… Who Controls the Internet? 1. Gedrags- regulering in cyberspace 2. Cybercrime 3. Politie en cybercrime

30 Toekomst: ►politie zal internet wel meer controleren (maar blijft hindernissen ondervinden) ►veranderde rol van politie is blijvend ►tekort van het bureaucratieconcept ook ►er komt discussie over anonimiteit in cyberspace Who Controls the Internet? 1. Gedrags- regulering in cyberspace 2. Cybercrime 3. Politie en cybercrime


Download ppt "Politie in Cyberspace in sociologisch perspectief Wouter Stol Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (per 1 sept 2008: Lectoraat Cybersafety) Politieacademie."

Verwante presentaties


Ads door Google