De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ALV 20 december 2012V&VN Militaire Verpleegkunde en Verzorging Agenda Algemene Leden Vergadering 20 december 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ALV 20 december 2012V&VN Militaire Verpleegkunde en Verzorging Agenda Algemene Leden Vergadering 20 december 2012."— Transcript van de presentatie:

1 ALV 20 december 2012V&VN Militaire Verpleegkunde en Verzorging Agenda Algemene Leden Vergadering 20 december 2012

2 ALV 20 december 2012 V&VN Militaire Verpleegkunde en Verzorging 1.Welkom & opening 2.Berichten van verhindering en laatste mededelingen 3.Voorstellen van leden en ingekomen stukken 4.Goedkeuring van het verslag van de ALV 2011 5.Financieel verslag 6.Jaarverslag 7.Decharge 8.Pauze 9.Bestuurssamenstelling en verkiezing bestuursleden 10.Activiteiten en plannen voor het komende verenigingsjaar 11.Rondvraag & Sluiting ALV

3 ALV 20 december 2012 V&VN Militaire Verpleegkunde en Verzorging 1. Welkom & Opening Rick Ravensburg voorzitter

4 ALV 20 december 2012 V&VN Militaire Verpleegkunde en Verzorging 2. Berichten van verhindering en laatste mededelingen Arjan Kieboom secretaris

5 ALV 20 december 2012V&VN Militaire Verpleegkunde en Verzorging 3. Voorstellen van leden en ingekomen stukken Arjan Kieboom secretaris

6 ALV 20 december 2012 V&VN Militaire Verpleegkunde en Verzorging 4. Goedkeuring van het verslag van de ALV 2011 Rick Ravensburg voorzitter

7 ALV 20 december 2012 V&VN Militaire Verpleegkunde en Verzorging 5. Financieel verslag Marcel van Diessen Financieel beheerder

8 ALV 20 december 2012V&VN Militaire Verpleegkunde en Verzorging Onderwerpen Financieel beleid 2011 Resultaat 2012 Begroting 2013 V&VN Militaire Verpleegkunde en Verzorging

9 Balans 2011 ALV 20 december 2012V&VN Militaire Verpleegkunde en Verzorging

10 Resultaat 2012 ALV 20 december 2012V&VN Militaire Verpleegkunde en Verzorging

11 Begroting 2013 ALV 20 december 2012V&VN Militaire Verpleegkunde en Verzorging

12 ALV 20 december 2012V&VN Militaire Verpleegkunde en Verzorging 6. Jaarverslag 2011/12 Rick Ravensburg voorzitter

13 ALV 20 december 2012V&VN Militaire Verpleegkunde en Verzorging Jaarverslag 2011/2012 1.Organisatie Dag van de Verpleging 2011 “Don’t stop thinking …”. 2.Kwaliteitregister V&V en overgang naar PE-online. 3.Workshop en voorlichting herregistratie wet BIG. 4.Nieuwe beroepsprofielen. 5.Reorganisatie militair gezondheidzorg. 6.Studiedag België. 7.Artikel in NMGT (toekomstvisie AMV). 8.Erkenning 9.Organisatie Dag van de Verpleging 2012 (AMV 2.0). 10.AMV opleiding 11.Overleg met DGO (Benen op tafel sessies) 12.Vertegenwoordiging in diverse fora

14 1. Dag van Verpleging 2011 Thema “Don’’t stop thinking …” Met o.a. workshops: -Toekomst AMV -Intuberen door AMV -BATLS UK voor de AMV ALV 20 december 2012 V&VN Militaire Verpleegkunde en Verzorging

15 2. KR V&V over naar PE-online 628 personen staan ingeschreven namens Defensie Gebruik van het register is redelijk. Overgang haperend ALV 20 december 2012V&VN Militaire Verpleegkunde en Verzorging

16 3. Voorlichting herregistratie BIG Onrust indien uren niet gehaald worden Onduidelijk welke uren meetelen Duidelijkheid geven en eenduidigheid ALV 20 december 2012V&VN Militaire Verpleegkunde en Verzorging

17 4. Nieuwe beroepsprofielen Voorgekomen uit project V&V 2020 Nieuwe basis voor expertise gebieden (was deskundigheidgebied) 1 ste trance afdelingen heeft nieuw BDP geschreven ALV 20 december 2012V&VN Militaire Verpleegkunde en Verzorging

18 5. Reorganisatie Oprichting staf DGO Oprichting EGB / DTD Aan de hand van blauwdruk GNK 2015 Lezen mee & praten mee. Alles loopt vertraging op … ALV 20 december 2012V&VN Militaire Verpleegkunde en Verzorging

19 6. Studiedag België Voortzetting jarenlange samenwerking Bezoeken over en weer Intensivering contact in het kader van “smart medicine” ALV 20 december 2012V&VN Militaire Verpleegkunde en Verzorging

20 7. Artikel in NMGT Presentatie visie “Toekomst AMV” Goed ontvangen Basis voor discussie (op o.a. DvV2012) Ideeën zijn overgenomen ALV 20 december 2012V&VN Militaire Verpleegkunde en Verzorging

21 8. Erkenning Rob Hoogervorst ontving de Matak Fontijn Penning ALV 20 december 2012V&VN Militaire Verpleegkunde en Verzorging

22 9. Dag van Verpleging 2012 Plenaire voorlichting over de reorganisatie Presentatie visie Toekomst AMV Beroepsinhoudelijke workshops Mee praten en mee denken !!! ALV 20 december 2012V&VN Militaire Verpleegkunde en Verzorging

23 10. AMV opleiding Terug naar de basis … Algemene opleiding Functiegerichte opleiding Missiegerichte opleiding ALV 20 december 2012V&VN Militaire Verpleegkunde en Verzorging

24 11. Overleg met DGO (DMG) Informeel overleg Informeren van elkaar Laatste nieuws en ontwikkelingen doorspreken en afstemmen ALV 20 december 2012V&VN Militaire Verpleegkunde en Verzorging

25 12. Vertegenwoordiging fora Ledenraad V&VN Bestuur PHTLS Platform Acute zorg Onderwijs Cie ALV 20 december 2012V&VN Militaire Verpleegkunde en Verzorging

26 ALV 20 december 2012V&VN Militaire Verpleegkunde en Verzorging Ledenraad Hans vd Ven

27 ALV 20 december 2012V&VN Militaire Verpleegkunde en Verzorging V&VN Nieuwe directeur per 1 februari 2010, mw Atie Schipaanboord; Visie: meer aandacht voor de ontwikkeling van de vereniging en ondersteuning van afdelingen; Overleg met V&VN over beleidsondersteuning t.b.v. continuïteit afdeling; Verenigingsconferentie 30 sept/1 oktober;

28 Onderwijscommissie V&VN Militaire zorg Hans vd Ven

29 Jaarverslag Vergaderfrequentie 2010: 4x Op 01-04-2011 stonden 328 militaire verpleegkundigen ingeschreven in het KR waarvan 219 in het deskundigheidsgebied mil zorg In totaal zijn door deze ingeschrevenen 642 scholingsactiviteiten opgevoerd De commissie heeft 1859 opleidingen en scholingen beoordeeld daarvan zijn er 275 in de opleidingscatalogus geplaatst ALV 20 december 2012V&VN Militaire Verpleegkunde en Verzorging

30 ALV 20 december 2012V&VN Militaire Verpleegkunde en Verzorging 8. PAUZE

31 ALV 20 december 2012V&VN Militaire Verpleegkunde en Verzorging 9. Bestuurssamenstelling en verkiezing bestuursleden Rick Ravensburg voorzitter

32 ALV 20 december 2012V&VN Militaire Verpleegkunde en Verzorging Aftredende bestuursleden Berge de Kort (dienst verlaten)

33 ALV 20 december 2012V&VN Militaire Verpleegkunde en Verzorging Kandidaat bestuursleden Roel de Kler (CLAS) Jasper Zeilstra (CLAS)

34 ALV 20 december 2012V&VN Militaire Verpleegkunde en Verzorging Bestuurssamenstelling 2011/2012 1.Rick Ravensburg (vz) 2.Arjan Kieboom (secretaris) 3.Marcel van Diessen (financiën) 4.Eric van Raak 5.Rico Wanschers 6.Rob Hoogervorst 7.Derk-Jan ten Hove 8.Roel de Kler 9.Jasper Zeilstra

35 ALV 20 december 2012V&VN Militaire Verpleegkunde en Verzorging 10. Activiteiten en plannen voor het komende verenigingsjaar Rick Ravensburg Voorzitter

36 ALV 20 december 2012V&VN Militaire Verpleegkunde en Verzorging Activiteiten & plannen 2012/2013 Concretisering invulling opleiding AMV nieuwe stijl (overleg C-IDGO) Evaluatie en aanpassen DMG/051 Begeleiding en advies bij herregistratie wet BIG Organisatie Dag van de Verpleging 2013 Evt. participeren in organisatie EMNC

37 2013 : 10 jarig bestaan !!! ALV 20 december 2012V&VN Militaire Verpleegkunde en Verzorging

38 ALV 20 december 2012V&VN Militaire Verpleegkunde en Verzorging 11. Rondvraag & Sluiting Rick Ravensburg voorzitter


Download ppt "ALV 20 december 2012V&VN Militaire Verpleegkunde en Verzorging Agenda Algemene Leden Vergadering 20 december 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google