De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘Verbinden’ SOLK Workshopleiders: Drs. Leonore Nicolai (Landelijke Vereniging POH GGZ) Drs. Liesbeth van der Jagt (Nederlands Huisartsen Genootschap)

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘Verbinden’ SOLK Workshopleiders: Drs. Leonore Nicolai (Landelijke Vereniging POH GGZ) Drs. Liesbeth van der Jagt (Nederlands Huisartsen Genootschap)"— Transcript van de presentatie:

1 ‘Verbinden’ SOLK Workshopleiders: Drs. Leonore Nicolai (Landelijke Vereniging POH GGZ) Drs. Liesbeth van der Jagt (Nederlands Huisartsen Genootschap)

2 Doel en opzet workshop Richtlijn SOLK Taakverdeling huisarts-POH-GGz Wat kan er beter?

3 Kernboodschappen richtlijn SOLK SOLK = Lichamelijke klachten langer dan enkele wk Adequaat medisch onderzoek laat geen aandoening zien die klachten voldoende verklaart Ernst van SOLK wordt ingeschat op 5 dimensies (SCEGS) Goede AP relatie is van belang bij beleid In beleid nadruk op voorlichting en adviezen gericht op tijdscontingente uitbreiding van belasting en activiteiten

4 Top 10 ervaren klachten (2e Nat. Studie 2004) op 1: moeheid [36%] op 2: hoofdpijn [34%] op 3: slapeloosheid [24%] op 4: pijn nek/schouders/rug [21%] op 5: verstopte neus [21%] op 6: pijn laag in de rug [20%] bij kinderen: hoofdpijn [15%] & buikpijn [12%]

5 Een derde van alle patiënten (polikliniek en huisarts) heeft symptomen die niet door een ziekte verklaard kunnen worden Sharpe 2006

6 Artsen vinden patiënten zonder pathologie moeilijker te helpen [Carson et al JNNP 2004]

7 Symptomen zijn meestal medisch onverklaard

8 Onverklaard, onverklaarbaar, onbegrepen? dus somatisatie? of: angst/depressie of: psychosociale problematiek? of: vooralsnog onbekende oorzaak? of: fysiologische fenomeen?

9 verklaringsmodellen aandacht voor en ‘uitvergroting’ van fysiologische sensaties, attributies HPA-as verstoringen, post aut propter in standhoudende mechanismen: –ziekteovertuiging –catastroferen –ziekenrol –stress/distress

10 Biopsychosociaal model Biologisch PIJN PsychologischSociaal

11 FASEN IN HET CONSULT Exploreren Informeren Plannen maken

12 Exploreren met SCEGS S (somatisch) C (cognitief) E (emotioneel) G (gedragsmatig) S (sociaal)

13 Informeren Anamnese en L.O. Verklaring voor de klachten Oorsprong en beloop van de klachten Bijstellen cognities / verwachtingen Rol van vicieuze cirkel

14 Mogelijke verklaringen: Instandhouding, hoe werkt dat? Leg uit aan de hand van vicieuze cirkels

15

16 Voorbeelden van vicieuze cirkels Hartkloppingen (meer) angst / stress Hartkloppingen voelen; “ er is iets mis ” (catastrofale interpretatie) Aandacht naar binnen gekeerd Aandacht meer naar binnen gekeerd, speciaal op hart Zie je wel:

17 Klacht (Ernst)BezighedenGedachten (over klacht) Bespreek werkhypothese aan de hand van Klachtenregistratie

18 LINK LEGGEN Observaties patiënt, legt patiënt link? Observaties huisarts, legt patiënt link? Interpretatie huisarts Commentaar patiënt, bevestigt link? Patiënt herkent link niet, dan stoppen

19 FASEN IN HET CONSULT Exploreren ( klachtregistratie ) Informeren (klachtregistratie) (vicieuze cirkels) (cognities bijstellen/reattributie) Plannen maken

20 Informeren doe je zó Voor de patiënt begrijpelijk Aansluitend bij wat patiënt weet/kan (uit exploratieve fase) Gedoseerd zodat patiënt kan reageren Mondeling én schriftelijk

21 Plannen maken Concrete afspraken Kleine, haalbare stappen Barrières identificeren en bespreken Hulp(bronnen) inschakelen Afspraak maken voor evaluatie

22 Taakverdeling huisarts-POH GGz Behandel stapsgewijs (zie tabel). Begin met de lichtst mogelijke effectieve behandeling. Vervolg bij onvoldoende resultaat met intensivering van de behandeling in stap 2. Overweeg bij een eerste presentatie van matig-ernstige of ernstige SOLK om naast stap 1 ook direct een intensievere behandeling te starten (stap 2 en eventueel stap 3).

23 Stepped care bij SOLK Stap 1Patiënt met milde SOLK Door huisarts zelf Afsluiting klachtexploratie en eventueel verricht lichamelijk en/of aanvullend onderzoek. Gezamenlijke probleemdefinitie, op basis van de klachtexploratie. Voorlichting en advies: –voorlichting en uitleg; –bespreken van herstelbelemmerende factoren; –advisering. Gezamenlijk opstellen van tijdcontingent plan.

24 Controles: –voortgang plan monitoren en bij stagnerend herstel opnieuw klachtexploratie; –bij wijzigingen in de klachten opnieuw klachtexploratie en gericht lichamelijk en eventueel aanvullend onderzoek.

25 Stap 2Patiënt met matig-ernstige SOLK In samenwerking met andere eerstelijnshulpverleners Samenwerking met/verwijzing naar:(psychosomatisch) fysio- of oefentherapeut; POH-ggz of SPV in de eerste lijn; cognitief-gedragsmatig geschoolde ELP.

26 Stap 3Patiënt met ernstige SOLK In samenwerking met tweedelijnshulpverleners Samenwerking met/verwijzing naar multidisciplinaire teams/behandelcentra.

27 Uw ervaring en visie Knelpunten in de taakverdeling huisarts-POH GGz Wat kan beter Wat kun je daar zelf aan doen

28 Lessons learned

29 Nascholing over SOLK en CGT? NHG Standaard in de Praktijk cursus (StiP) SOLK NHG cursus Cognitieve Gedragstherapeutische Technieken bij SOLK voor huisartsen, POH en ELP www.nhg.org


Download ppt "‘Verbinden’ SOLK Workshopleiders: Drs. Leonore Nicolai (Landelijke Vereniging POH GGZ) Drs. Liesbeth van der Jagt (Nederlands Huisartsen Genootschap)"

Verwante presentaties


Ads door Google