De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom De agenda ziet er als volgt uit: Voorstellen van het team Speerpunten dit jaar Personele inzet Studie Interne begeleid/Didactiek Cultuur Tevredenheidsonderzoek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom De agenda ziet er als volgt uit: Voorstellen van het team Speerpunten dit jaar Personele inzet Studie Interne begeleid/Didactiek Cultuur Tevredenheidsonderzoek."— Transcript van de presentatie:

1

2 Welkom

3 De agenda ziet er als volgt uit: Voorstellen van het team Speerpunten dit jaar Personele inzet Studie Interne begeleid/Didactiek Cultuur Tevredenheidsonderzoek Ict Goed doel MR Ouderraad TSO/NSO: Op Stoom Sluiting (uiterlijk 21.00 uur) Gelegenheid tot het stellen van vragen: we staan voor u klaar

4 Het Beatrixteam Groep 1 en 2 ajuf Kina en juf Marloes Groep 1 en 2 bjuf Evelien Groep 1 en 2 cjuf Floortje Groep 1 en 2 djuf Milka en juf Esther Groep instroomVacant Groep 3 ajuf Judith en juf Edith Groep 3 bjuf Leony

5 Vervolg Groep 4 ajuf Lisette en meester Benno Groep 4 bjuf Trudie en juf Natascha Groep 5 ajuf Irene en meester Ton Groep 5 bjuf Mirelle en juf Irene Groep 6 ajuf Martine en juf Lisette Groep 6 bjuf Kim (wordt vervangen door juf Floor Groep 7 ajuf Loekie en juf Lieke

6 Vervolg Groep 7 bjuf Anouk Groep 8 ameester Erik Groep 8 b juf Cindy Vakleerkracht gymjuf Carlijn Administratiejuf Karin Intern begeleiderjuf Olga Onderwijsassistentenjuf Carlijn, juf Sylvia, juf Asia en juf Berdie

7 Vervolg Directie en ConciërgeTom en Jerry Stagiaires: Jeroen (gr. 8a), Manon (IB), Mandy(gr.1 / 2), Judith(gr. 7b), Mandy (gr. 7a), Yuri (gr. 6b), Channah (gr. 8b), Emely (gr. 4b), Ellen (gr. 3b) en ….de rest volgt

8 Speerpunten 2012-2013 Communicatie Personele inzet Kwaliteit * Website Doorgaande lijn didaktiek/gedrag * Andere schooltijden Cultuurproject * Naschoolse activiteiten * Nieuwe methode: Klankkast, taal/spelling en Lezen * Tevredenheid en Plezier!!*

9 Personele inzet Directie LB-functies bouwcoördinators Onderwijsassistenten Administratie Interne begeleiding

10 Studie Afgelopen jaar: – Cursus gedrag (Cindy) – Cursus coaching (Olga – ICT-workshops (team) – Focus / opbrengstgericht werken Afgelopen jaar: – Cursus gedrag (Cindy) – Cursus coaching (Olga – ICT-workshops (team) – Focus / opbrengstgericht werken

11 Komend jaar Klankkast Coaching Opbrengstgericht werken olv Universiteit Twente Middenmanagment BHV

12 Vervolg Kweekvijver (Cindy en Anouk) Middenmanagement (Evelien) BHV (10 man/vrouw)

13 ICT evaluatie dit schooljaar Digiborden: o.a. bij de nieuwe methodes/scholing team Software bij rekenen naast de bestaande software ingevoerd Aandacht voor mediawijsheid Leerlingvaardigheden: Powerpoint, Word Opdrachten voor getalenteerde kinderen Digiborden: o.a. bij de nieuwe methodes/scholing team Software bij rekenen naast de bestaande software ingevoerd Aandacht voor mediawijsheid Leerlingvaardigheden: Powerpoint, Word Opdrachten voor getalenteerde kinderen

14 ICT komende jaar Digiborden: ook voor kleuters ???!!!! Teamscholing op maat Software bij de methodes borgen Aandacht blijven houden voor veilig internetten/ mediawijsheid Leerlijnen ICT voor de kinderen Digiborden: ook voor kleuters ???!!!! Teamscholing op maat Software bij de methodes borgen Aandacht blijven houden voor veilig internetten/ mediawijsheid Leerlijnen ICT voor de kinderen

15 Tevredenheidsonderzoek juni 2012 Leerlingen Ouders Personeel

16 Goed doel Dit jaar 5000 euro: – Schoolpleinplan komt z.s.m. Nieuw doel: – Wordt nog besloten.

17 Intern Begeleiding Toets kalender. Analyse leerling-,groeps-, school niveau SCOL afname herfst/lente Didactiek: Directe instructiemodel Estafette groep 4 FOCUS Opbrengst gericht werken deel 2 o.l.v. Universiteit van Twente: spelling Klankkast groep 1 en 2 Toets kalender. Analyse leerling-,groeps-, school niveau SCOL afname herfst/lente Didactiek: Directe instructiemodel Estafette groep 4 FOCUS Opbrengst gericht werken deel 2 o.l.v. Universiteit van Twente: spelling Klankkast groep 1 en 2

18 Didactiek Voortzetting implementeren didactiek (LB) groep 3 t/m 8: Timetimer Rondes lopen Instructietafel Pictogrammen Dagtaken Week taken experiment Voortzetting implementeren didactiek (LB) groep 3 t/m 8: Timetimer Rondes lopen Instructietafel Pictogrammen Dagtaken Week taken experiment

19 Directe instructiemodel De effectiviteit van het directe-instructie model wordt naast de interactieve mogelijkheden mede bepaald door de mogelijkheid om gedifferentieerde instructie te geven. Dit komt tot uiting in de afwisseling van groepsinstructie, subgroepinstructie en individuele instructie. Lesgeven met behulp van het directe instructiemodel is daarom een belangrijke conditie voor het omgaan met verschillen tussen leerlingen. Wij werken volgens onderstaand lesschema. De effectiviteit van het directe-instructie model wordt naast de interactieve mogelijkheden mede bepaald door de mogelijkheid om gedifferentieerde instructie te geven. Dit komt tot uiting in de afwisseling van groepsinstructie, subgroepinstructie en individuele instructie. Lesgeven met behulp van het directe instructiemodel is daarom een belangrijke conditie voor het omgaan met verschillen tussen leerlingen. Wij werken volgens onderstaand lesschema.

20

21 Estafette Sluit aan bij VLL AVI proef technische leesvaardigheid gerichte instructie. meer leerwinst.

22 Klankkast Interactief taalonderwijs met de Klankkast fonologische ontwikkeling: - zinnen in woorden - woorden in klankgroepen - rijmen - analyse/synthese thema’s Nieuw materiaal en cursus Laatjes muziekdoosje schoentjes lettervlieg rijmbal Interactief taalonderwijs met de Klankkast fonologische ontwikkeling: - zinnen in woorden - woorden in klankgroepen - rijmen - analyse/synthese thema’s Nieuw materiaal en cursus Laatjes muziekdoosje schoentjes lettervlieg rijmbal

23 Cultuur: Wat gaan we doen komend schooljaar? -Extra aandacht voor muziek -Maandvieringen -Kinderboekenweek -Excursies -Cultuurproject kunst & culturen, Dit keer het land waarin wij wonen: Nederland..

24 MR Vaste onderwerpen: School- en jaarplan, School- en jaarverslag, schoolgids controleren. Formatieplan. Onderwijskwaliteit en zorgplan. Tevredenheidsonderzoek. Veiligheid. Wat heeft de MR bereikt in ’11/’12 -Nuanceringen en voorstellen van, aanvullingen en controle op beleid. -deelname aan BAC directie en LB functies: nieuwe directeur -Signalen en beleving van ouders voor het voetlicht gebracht. Speerpunten LB-functies Besluit andere schooltijden

25 MR Wat: MR is (gekozen) vertegenwoordiging van ouders en teamleden. Doel: Helpen vormgeven van het beleid op de Beatrixschool Hoe: Voorstellen van het bestuur of de directie beoordelen. Adviserende rol m.b.t. beleidsontwikkeling Controle van afgesproken beleid. Contacten onderhouden met ouders, teamleden, GMR, PGMR en externen m.b.t. beleidszaken.

26 MR Contact: mr@beatrixschoolhaarlem.nl Informatie op de website. Agenda week van tevoren in de weekinfo. Notulen na de volgende vergadering op de website. Leden van de MR: Ouders: Liesbeth Adelmeijer Kees-Jan Overdevest Ingeborg Steenman Teamleden: Edith Cramer-Jacobs Erik Menger Cindy Prins-Baretta (voorzitter)

27 De Ouderraad (OR)

28 Doel van de OR Bruggenbouwers tussen school en ouders! Bevorderen van het contact tussen ouders en school, Helpen bij de organisatie van verschillende activiteiten samen met het team, Beheren van de ouderbijdrage en toezien dat deze op een verantwoorde manier gebruikt wordt.

29 Activiteiten: Worden georganiseerd voor de kinderen (paasviering, schoolkamp, kerstviering) Worden georganiseerd voor de ouders (kerstborrel, thema-avond, boenborrel) Aandacht voor de inrichting van schoolgebouw en terrein (bijv bibliotheek, speelplein) In kleinere groepjes zich bezighouden met verkeer, veiligheid, bibliotheek, en ICT.

30 Vergaderen OR Bespreken activiteiten Bespreken vragen van ouders OR vergaderingen zijn openbaar (6x per jaar) publicatie vergaderdata, agenda en notulen op de website

31 Ouderraad 2012-2013: Linda Smit (Aantredend voorzitter) Joosje Bakker (aftredend voorzitter) Adrie Pancras(Penningmeester) Peter Blondel (Secretaris) Niels Borregaard (Verkeersouder) Suzan van der Pas Wietske Janssen

32 Agenda en notulen van de vergaderingen, zijn ook voor u via de website te bekijken. Via de link van de ouderraad

33 Ouderbijdrage: Ouders betalen een vrijwillige ouderbijdrage van 65€. Iedere ouder is automatisch lid van de Oudervereniging. Ouderbijdrage wordt besteed aan excursies, sportevenementen, de bibliotheek, feesten, kamperen en incidentele bijdrage zoals speeltoestellen voor schoolplein

34 Lid worden? De Ouderraad heeft een eigen e-mailadres: OR@beatrixschoolhaarlem.nlOR@beatrixschoolhaarlem.nl Mocht u leuke ideeën hebben of gewoon wat willen vragen, wij horen het graag!

35 De Beatrixschool en Op Stoom Afspraken over: Tussen Schoolse Opvang Buiten Schoolse Opvang

36 Sluiting VRAGEN: WE STAAN VOOR U KLAAR

37 Thema : brr wat koud

38 Thema “eet smakelijk””.

39

40 Nieuwe letter bij nieuw thema

41

42

43 eet en drink smakelijk

44 Bedankt en tot ziens

45 Bewegingsonderwijs (Daan) Jeugdsportfonds Volgend jaar: Zwemmen: Natte gymles voor groep 7 en 8 op vrijdag. per groep 3 t/m 8: 90 min. Gym op maan- en woensdag. Locatie: Albert Schweitzerschool en zwembad de Planeet Jeugdsportfonds Volgend jaar: Zwemmen: Natte gymles voor groep 7 en 8 op vrijdag. per groep 3 t/m 8: 90 min. Gym op maan- en woensdag. Locatie: Albert Schweitzerschool en zwembad de Planeet

46 Schooltijden (Tom). Andere schooltijden HET HOORNS MODEL IS GEHEEL INGEVOERD!! Alle groepen op woensdag en vrijdag tot 12.20 uur uit. Vijf-gelijke-schooldagen gaan niet door… Andere schooltijden HET HOORNS MODEL IS GEHEEL INGEVOERD!! Alle groepen op woensdag en vrijdag tot 12.20 uur uit. Vijf-gelijke-schooldagen gaan niet door…

47 MR (Oscar) Leden van de MR Oscar Meijer (voorzitter) Joy Bijleveld Bas Post Annemieke Everts Eva Koper Simone de Vries Afgelopen jaar. Komend jaar. Het beleid en activiteiten van school

48 Ouder Activiteiten Commissie (Esther en Esther) Saai hoor!

49 Ouder Activiteiten Commissie Saai? Nee…, het wordt leuk door de OAC!

50 Ouder Activiteiten Commissie  Versieren van de school (herfst, sint, kerst, voorjaar)  Sinterklaas: aankomst op school, thema eromheen, schoencadeautjes en cadeau’s  Kerst, klein presentje voor elke leerling en chocomel en glühwijn op het achterplein voor de ouders  Kinderdisco  Ouderdisco  Voorjaarsontbijt  Drankjes en iets lekkers bij de avond 4 daagse  Klassenbudget (in elke klas extra’s om te spelen / oefenen)  Boeken bibliotheek  Extra workshops bij het cultuurproject  Al het groen rondom de school  Speelmogelijkheden op het schoolplein  Extra’s bij het eindfeest (bijvoorbeeld springkussen) Alleen mogelijk met enthousiaste inzet van ouders én de jaarlijkse bijdrage aan de OAC!

51 Overblijf (Judith) Enquête De prijs goed Informatievoorzieningvoldoende Laagdrempelig bij vragen/problemengoed Beleid t.a.v. gezond etengoed Veilig gevoelvoldoende Bent u op de hoogte wie de leiding heeftmatig Kennis over uitvoering supervisieslecht Ouderparticipatieweinig interesse Eindcijfer 7

52 Afsluiting (Tom) Bedankt!!!!


Download ppt "Welkom De agenda ziet er als volgt uit: Voorstellen van het team Speerpunten dit jaar Personele inzet Studie Interne begeleid/Didactiek Cultuur Tevredenheidsonderzoek."

Verwante presentaties


Ads door Google