De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De agenda ziet er als volgt uit:

Verwante presentaties


Presentatie over: "De agenda ziet er als volgt uit:"— Transcript van de presentatie:

1

2 De agenda ziet er als volgt uit:
Voorstellen van het team ICT Personele inzet MR Speerpunten voor komend jaar Ouderraad Studie TSO/NSO: Op Stoom Interne begeleiding/Didactiek Sluiting (uiterlijk uur) Gelegenheid tot het stellen van vragen: we staan voor u klaar! Goed doel Cultuur Tevredenheidsonderzoek

3 Het Beatrixteam Groep 1 en 2 a juf Kina en juf Marloes
Groep 1 en 2 b juf Evelien Groep 1 en 2 c juf Floortje Groep 1 en 2 d juf Milka en juf Esther Groep instroom (vanaf 25 feb.) Vacant Groep 3 a juf Judith en juf Edith Groep 3 b juf Leony

4 Vervolg Groep 4 a juf Lisette en meester Benno
Groep 4 b juf Trudie en juf Natascha Groep 5 a juf Irene en meester Ton Groep 5 b juf Mirelle en juf Irene Groep 6 a juf Martine en juf Lisette Groep 6 b juf Kim (wordt vervangen door juf Florien) Groep 7 a juf Loekie en juf Lieke

5 vervolg Groep 7 b juf Anouk Groep 8 a meester Erik Groep 8 b juf Cindy
Vakleerkracht gym juf Carlijn Administratie juf Karin Intern begeleider juf Olga Onderwijsassistenten juf Carlijn, juf Sylvia, juf Assia , juf Berdie

6 vervolg Directie en conciërge Tom en Jerry
Stagiaires: Jeroen (gr. 8a), Manon (IB), Mandy(gr.1 / 2), Frederiek (gr. 7b), Mandy (gr. 7a), Yuri (gr. 6b), Channah (gr. 8b), Emely (gr. 4b), Ellen (gr. 3b) en ….de rest volgt.

7 Personele inzet Directie Interne begeleiding Bouwcoördinators
LB-functies Administratie Onderwijsassistenten Contactpersonen

8 Speerpunten 2012 - 2013 Communicatie Personele inzet Kwaliteit *
Website Doorgaande lijn didaktiek/gedrag * Andere schooltijden Cultuurproject * Naschoolse activiteiten * Nieuwe methode: Klankkast, taal/spelling en Lezen * Tevredenheid en Plezier!!*

9 Studie: afgelopen jaar
Cursus gedrag (Cindy) Cursus coaching (Olga) ICT-workshops (team) Focus / opbrengstgericht werken rekenen Kweekvijver (Cindy en Anouk) Middenmanagement (Evelien) BHV (10 man/vrouw)

10 Studie: komend jaar Klankkast Meer begaafdheid Coaching
Opbrengstgericht werken spelling o.l.v. Universiteit Twente Midden management BHV Weer samen naar school (onderwijsvernieuwingen)

11 Intern Begeleiding (Olga)
Toets kalender. Analyse leerling-, groeps-, schoolniveau SCOL afname herfst/lente Didactiek: Directe instructiemodel Estafette groep 4 FOCUS Opbrengst gericht werken deel 2 o.l.v. Universiteit van Twente: spelling Klankkast groep 1 en 2

12 Directe-instructiemodel
interactie Gedifferentieerde instructie groepsinstructie subgroepsinstructie Individuele instructie

13 Directe instructiemodel

14 Estafette Sluit aan bij VLL AVI proef technische leesvaardigheid
. Estafette Sluit aan bij VLL AVI proef technische leesvaardigheid gerichte instructie. meer leerwinst

15 klankkast Interactief taalonderwijs met de Klankkast
fonologische ontwikkeling: - zinnen in woorden - woorden in klankgroepen - rijmen - analyse/synthese Thema’s Nieuw materiaal en cursus Laatjes Muziekdoosje, schoentjes, lettervlieg, rijmbal

16 Goed doel Dit jaar 5000 euro: Schoolpleinplan komt z.s.m. Nieuw doel:
Wordt nog besloten.

17 Wat gaan we doen komend jaar? (Judith)
. Cultuur Wat gaan we doen komend jaar? (Judith) Extra aandacht voor muziek -Maandvieringen -Kinderboekenweek -Excursies/Kunstmenu -Cultuurproject kunst & culturen

18 Cultuur Project

19 Doel enthousiasme en plezier Saamhorigheid Creativiteit aanboren

20 Thema U mag 1x raden…

21 Planning looptijd 12 schooldagen woe 10 t/m do 25 april 2013

22 Inhoud Opening: spel Activiteiten: - workshops - lezingen
- activiteiten in de groep - schoolkrant - blog Afsluiting: ouders & kinderen - wat hebben we gemaakt/gedaan - rondreis door de school - gezamenlijke activiteit - wedstrijd/prijsvraag

23 Programma les/project Dag 1 Opening 50/50
Dag 2-11 Activiteiten 60/40 of 70/30 Dag 12 Afsluiting 50/50 + kijkavond ma/di/do: middagen woe/vr vanaf 10:30

24 Ouder Participatie groepsleerkracht

25 Tevredenheidsonderzoek
Leerlingen Ouders (11% ingevuld) Inspectie: ruim voldoende Gemiddelde 6,9

26 ICT komend jaar Digiborden: ook voor kleuters???!!!!
Workshops digiborden vervolg Teamscholing op maat Software bij de methodes Aandacht blijven houden voor veilig internet / mediawijsheid Leerlijnen ICT voor de kinderen WEBSITE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

27 MR (Cindy) Vaste onderwerpen:
School- en jaarplan, School- en jaarverslag, schoolgids controleren. Formatieplan. Onderwijskwaliteit en zorgplan. Tevredenheidsonderzoek. Veiligheid. Wat heeft de MR bereikt in ’11/’12 Nuanceringen en voorstellen van, aanvullingen en controle op beleid. Deelname aan BAC directie en LB functies: nieuwe directeur Signalen en beleving van ouders voor het voetlicht gebracht. Speerpunten voor‘12.’13 LB-functies Besluit andere schooltijden

28 MR Wat: MR is (gekozen) vertegenwoordiging van ouders en teamleden.
Doel: Helpen vormgeven van het beleid op de Beatrixschool Hoe: Voorstellen van het bestuur of de directie beoordelen. Adviserende rol m.b.t. beleidsontwikkeling Controle van afgesproken beleid. Contacten onderhouden met ouders, teamleden, GMR, PGMR en externen m.b.t. beleidszaken.

29 MR Leden vande MR: Contact: Ouders: mr@beatrixschoolhaarlem.nl
Liesbeth Adelmeijer Kees-Jan Overdevest Ingeborg Steenman Lid GMR: Annemiek van Marle Teamleden: Edith Cramer-Jacobs Erik Menger Cindy Prins-Baretta (voorzitter) Contact: Informatie op de website. Agenda week van te voren in de weekinfo. Notulen na de volgende vergadering op de website.

30 De Ouderraad (OR) (Linda)
Doel van de OR Bruggenbouwers tussen school en ouders! Bevorderen van het contact tussen ouders en school. Helpen bij de organisatie van verschillende activiteiten samen met het team. Beheren van de ouderbijdrage en toezien dat deze op een verantwoorde manier gebruikt wordt.

31 Activiteiten Worden georganiseerd voor de kinderen (paasviering, schoolkamp, kerstviering) Worden georganiseerd voor de ouders (kerstborrel, thema-avond, boenborrel) Aandacht voor de inrichting van schoolgebouw en terrein (bijv. bibliotheek, speelplein) In kleinere groepjes zich bezighouden met verkeer, veiligheid, bibliotheek, en ICT.

32 Vergaderingen OR Bespreken activiteiten Bespreken vragen van ouders
OR vergaderingen zijn openbaar (6x per jaar) publicatie vergaderdata, agenda en notulen op de website

33 Ouderraad 2012-2013: Linda Smit (Aantredend voorzitter)
Joosje Bakker (aftredend voorzitter) Adrie Pancras(Penningmeester) Peter Blondel (Secretaris)  Niels Borregaard (Verkeersouder) Suzan van der Pas Wietske Janssen

34 Via de link van de ouderraad
Agenda en notulen van de vergaderingen, zijn ook voor u via de website te bekijken.

35 Ouderbijdrage Ouders betalen een vrijwillige ouderbijdrage van 65€.
Iedere ouder is automatisch lid van de Oudervereniging. Ouderbijdrage wordt besteed aan excursies, sportevenementen, de bibliotheek, feesten, kamperen en incidentele bijdrage zoals speeltoestellen voor schoolplein

36 Lid worden? De Ouderraad heeft een eigen
adres: Mocht u leuke ideeën hebben of gewoon wat willen vragen, wij horen het graag!  

37 Afspraken over: Tussen Schoolse Opvang Buiten Schoolse Opvang
De Beatrixschool en Op Stoom (Kitty) Afspraken over: Tussen Schoolse Opvang Buiten Schoolse Opvang

38 Jaarkalender Word deze week g d.

39 VRAGEN: WE STAAN VOOR U KLAAR
Sluiting VRAGEN: WE STAAN VOOR U KLAAR

40 Afsluiting Bedankt!!!


Download ppt "De agenda ziet er als volgt uit:"

Verwante presentaties


Ads door Google