De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De agenda ziet er als volgt uit: • Voorstellen van het team • Personele inzet • Speerpunten voor komend jaar • Studie • Interne begeleiding/Didactiek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De agenda ziet er als volgt uit: • Voorstellen van het team • Personele inzet • Speerpunten voor komend jaar • Studie • Interne begeleiding/Didactiek."— Transcript van de presentatie:

1

2 De agenda ziet er als volgt uit: • Voorstellen van het team • Personele inzet • Speerpunten voor komend jaar • Studie • Interne begeleiding/Didactiek • Goed doel • Cultuur • Tevredenheidsonderzoek ICT • MR • Ouderraad • TSO/NSO: Op Stoom • Sluiting (uiterlijk 21.00 uur) Gelegenheid tot het stellen van vragen: we staan voor u klaar!

3 Het Beatrixteam • Groep 1 en 2 ajuf Kina en juf Marloes • Groep 1 en 2 bjuf Evelien • Groep 1 en 2 cjuf Floortje • Groep 1 en 2 djuf Milka en juf Esther • Groep instroom (vanaf 25 feb.)Vacant • Groep 3 ajuf Judith en juf Edith • Groep 3 bjuf Leony

4 Vervolg • Groep 4 ajuf Lisette en meester Benno • Groep 4 bjuf Trudie en juf Natascha • Groep 5 ajuf Irene en meester Ton • Groep 5 bjuf Mirelle en juf Irene • Groep 6 ajuf Martine en juf Lisette • Groep 6 bjuf Kim (wordt vervangen door juf Florien) • Groep 7 ajuf Loekie en juf Lieke

5 vervolg • Groep 7 bjuf Anouk • Groep 8 ameester Erik • Groep 8 b juf Cindy • Vakleerkracht gymjuf Carlijn • Administratiejuf Karin • Intern begeleiderjuf Olga • Onderwijsassistentenjuf Carlijn, juf Sylvia, juf Assia, juf Berdie

6 vervolg • Directie en conciërgeTom en Jerry • Stagiaires: Jeroen (gr. 8a), Manon (IB), Mandy(gr.1 / 2), Frederiek (gr. 7b), Mandy (gr. 7a), Yuri (gr. 6b), Channah (gr. 8b), Emely (gr. 4b), Ellen (gr. 3b) en ….de rest volgt.

7 Personele inzet • Directie • Interne begeleiding • Bouwcoördinators • LB-functies • Administratie • Onderwijsassistenten • Contactpersonen

8 • Communicatie • Personele inzet • Kwaliteit * • Website • Doorgaande lijn didaktiek/gedrag * • Andere schooltijden • Cultuurproject * • Naschoolse activiteiten * • Nieuwe methode: Klankkast, taal/spelling en Lezen * • Tevredenheid en Plezier!!* Speerpunten 2012 - 2013

9 Studie: afgelopen jaar • Cursus gedrag (Cindy) • Cursus coaching (Olga) • ICT-workshops (team) • Focus / opbrengstgericht werken rekenen • Kweekvijver (Cindy en Anouk) • Middenmanagement (Evelien) • BHV (10 man/vrouw)

10 Studie: komend jaar • Klankkast • Meer begaafdheid • Coaching • Opbrengstgericht werken spelling o.l.v. Universiteit Twente • Midden management • BHV • Weer samen naar school (onderwijsvernieuwingen)

11 Intern Begeleiding (Olga) • Toets kalender. Analyse leerling-, groeps-, schoolniveau • SCOL afname herfst/lente • Didactiek: Directe instructiemodel • Estafette groep 4 • FOCUS Opbrengst gericht werken deel 2 o.l.v. Universiteit van Twente: spelling • Klankkast groep 1 en 2

12 • interactie • Gedifferentieerde instructie • groepsinstructie • subgroepsinstructie • Individuele instructie Directe-instructiemodel

13 Directe instructiemodel

14 Estafette • Sluit aan bij VLL • AVI proef • technische leesvaardigheid • gerichte instructie. • meer leerwinst.

15 klankkast • Interactief taalonderwijs met de Klankkast • fonologische ontwikkeling: - zinnen in woorden - woorden in klankgroepen - rijmen - analyse/synthese • Thema’s • Nieuw materiaal en cursus • Laatjes • Muziekdoosje, schoentjes, lettervlieg, rijmbal

16 Goed doel • Dit jaar 5000 euro: – Schoolpleinplan komt z.s.m. • Nieuw doel: – Wordt nog besloten.

17 Cultuur Wat gaan we doen komend jaar? (Judith) Extra aandacht voor muziek -Maandvieringen -Kinderboekenweek -Excursies/Kunstmenu -Cultuurproject kunst & culturen.

18 Cultuur Project

19 Doel • enthousiasme en plezier • Saamhorigheid • Creativiteit aanboren

20 Thema U mag 1x raden…

21 Planning • looptijd 12 schooldagen • woe 10 t/m do 25 april 2013

22 Inhoud Opening:spel Activiteiten:- workshops - lezingen - activiteiten in de groep - schoolkrant - blog Afsluiting:ouders & kinderen - wat hebben we gemaakt/gedaan - rondreis door de school - gezamenlijke activiteit - wedstrijd/prijsvraag

23 Programma les/project Dag 1Opening50/50 Dag 2-11Activiteiten60/40 of 70/30 Dag 12Afsluiting50/50 + kijkavond ma/di/do:middagen woe/vrvanaf 10:30

24 Ouder Participatie • judith@beatrixschoolhaarlem.nl • groepsleerkracht

25 Tevredenheidsonderzoek • Leerlingen • Ouders (11% ingevuld) Inspectie: ruim voldoende • Gemiddelde 6,9

26 ICT komend jaar • Digiborden: ook voor kleuters???!!!! • Workshops digiborden vervolg • Teamscholing op maat • Software bij de methodes • Aandacht blijven houden voor veilig internet / mediawijsheid • Leerlijnen ICT voor de kinderen • WEBSITE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

27 MR (Cindy) Vaste onderwerpen: • School- en jaarplan, School- en jaarverslag, schoolgids controleren. • Formatieplan. • Onderwijskwaliteit en zorgplan. • Tevredenheidsonderzoek. • Veiligheid. Wat heeft de MR bereikt in ’11/’12 • Nuanceringen en voorstellen van, aanvullingen en controle op beleid. • Deelname aan BAC directie en LB functies: nieuwe directeur • Signalen en beleving van ouders voor het voetlicht gebracht. Speerpunten voor‘12.’13 • LB-functies • Besluit andere schooltijden

28 MR Wat: MR is (gekozen) vertegenwoordiging van ouders en teamleden. Doel: Helpen vormgeven van het beleid op de Beatrixschool Hoe: • Voorstellen van het bestuur of de directie beoordelen. • Adviserende rol m.b.t. beleidsontwikkeling • Controle van afgesproken beleid. • Contacten onderhouden met ouders, teamleden, GMR, PGMR en externen m.b.t. beleidszaken.

29 MR Contact: mr@beatrixschoolhaarlem.nl Informatie op de website. Agenda week van te voren in de weekinfo. Notulen na de volgende vergadering op de website. Leden vande MR: Ouders: Liesbeth Adelmeijer Kees-Jan Overdevest Ingeborg Steenman Lid GMR: Annemiek van Marle Teamleden: Edith Cramer-Jacobs Erik Menger Cindy Prins-Baretta (voorzitter)

30 De Ouderraad (OR) (Linda) Doel van de OR Bruggenbouwers tussen school en ouders! • Bevorderen van het contact tussen ouders en school. • Helpen bij de organisatie van verschillende activiteiten samen met het team. • Beheren van de ouderbijdrage en toezien dat deze op een verantwoorde manier gebruikt wordt.

31 Activiteiten • Worden georganiseerd voor de kinderen (paasviering, schoolkamp, • kerstviering) • Worden georganiseerd voor de ouders (kerstborrel, thema-avond, • boenborrel) • Aandacht voor de inrichting van schoolgebouw en terrein • (bijv. bibliotheek, speelplein) • In kleinere groepjes zich bezighouden met verkeer, veiligheid, • bibliotheek, en ICT.

32 Vergaderingen OR • Bespreken activiteiten • Bespreken vragen van ouders OR vergaderingen zijn openbaar (6x per jaar) • publicatie vergaderdata, agenda en notulen op de website

33 Ouderraad 2012-2013: • Linda Smit (Aantredend voorzitter) • Joosje Bakker (aftredend voorzitter) • Adrie Pancras(Penningmeester) • Peter Blondel (Secretaris) • Niels Borregaard (Verkeersouder) • Suzan van der Pas • Wietske Janssen

34 Agenda en notulen van de vergaderingen, zijn ook voor u via de website te bekijken. Via de link van de ouderraad

35 Ouderbijdrage • Ouders betalen een vrijwillige ouderbijdrage van 65€. • Iedere ouder is automatisch lid van de Oudervereniging. • Ouderbijdrage wordt besteed aan excursies, sportevenementen, de bibliotheek, feesten, kamperen en incidentele bijdrage zoals speeltoestellen voor schoolplein

36 Lid worden? • De Ouderraad heeft een eigen e-mailadres: or@beatrixschoolhaarlem.nlOR@beatrixschoolhaarlem.nlOR@beatrixschoolhaarlem.nl • Mocht u leuke ideeën hebben of gewoon wat willen vragen, wij horen het graag!

37 De Beatrixschool en Op Stoom (Kitty) Afspraken over: Tussen Schoolse Opvang Buiten Schoolse Opvang

38 Jaarkalender • Word deze week gemaild.

39 VRAGEN: WE STAAN VOOR U KLAAR Sluiting

40 Bedankt!!! Afsluiting


Download ppt "De agenda ziet er als volgt uit: • Voorstellen van het team • Personele inzet • Speerpunten voor komend jaar • Studie • Interne begeleiding/Didactiek."

Verwante presentaties


Ads door Google