De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Omtrent jurisdisch statuut van het godsdienstonderwijs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Omtrent jurisdisch statuut van het godsdienstonderwijs."— Transcript van de presentatie:

1 omtrent jurisdisch statuut van het godsdienstonderwijs

2 juridisch kader overheidssubsidiëring van vrije scholen overheidssubsidiëring van vrije scholen grondwettelijk principe van scheiding kerk en staat grondwettelijk principe van scheiding kerk en staat decreten en afgeleiden, o.m. decreten en afgeleiden, o.m. decreet rechtspositie gesubsidieerd onderwijs decreet rechtspositie gesubsidieerd onderwijs decreet basisonderwijs (personeelsformatie) decreet basisonderwijs (personeelsformatie) decreet inspectie en begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken decreet inspectie en begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken

3 schoolopdracht godsdienstonderwijs Opdracht van de Vlaamse gemeenschap Opdracht van de Vlaamse gemeenschap Maatschappelijke keuze voor levensbeschouwelijke vakken op school als bijdrage tot de integrale ontwikkeling van kinderen Maatschappelijke keuze voor levensbeschouwelijke vakken op school als bijdrage tot de integrale ontwikkeling van kinderen In katholieke scholen: keuze voor open RK godsdienstonderwijs (ter ondersteuning van levensbeschouwelijk-godsdienstige ontwikkeling) In katholieke scholen: keuze voor open RK godsdienstonderwijs (ter ondersteuning van levensbeschouwelijk-godsdienstige ontwikkeling)

4 schoolopdracht godsdienstonderwijs Aparte lestijden gesubsidieerd Aparte lestijden gesubsidieerd Alleen daartoe te gebruiken Alleen daartoe te gebruiken In katholieke scholen even goed als in gemeenschaps- of gemeentelijke onderwijs In katholieke scholen even goed als in gemeenschaps- of gemeentelijke onderwijs Afgebakende ‘les-tijd’: 2 x 50’; resp. 3 x 50’ (in afspraak tussen bisschoppen en Verbond katholiek onderwijs) Afgebakende ‘les-tijd’: 2 x 50’; resp. 3 x 50’ (in afspraak tussen bisschoppen en Verbond katholiek onderwijs)

5 schoolopdracht godsdienstonderwijs Naleving van deze opdrachtverplichting waar kinderen recht op hebben waar de gemeenschap middelen voor investeert Verantwoordelijkheid van elke leerkracht Verantwoordelijkheid van elke leerkracht Medeverantwoordelijkheid van directie Medeverantwoordelijkheid van directie Toezicht door aparte inspectie LBV olv coördinerend inspecteur-generaal Toezicht door aparte inspectie LBV olv coördinerend inspecteur-generaal

6 inhoud, kwaliteit en geschiktheid Principe van scheiding kerk en staat Levensbeschouwelijke vakken onder bevoegdheid van ‘Erkende’ resp. ‘Bevoegde Instantie’ van de betr. godsdiensten of levensbeschouwingen Levensbeschouwelijke vakken onder bevoegdheid van ‘Erkende’ resp. ‘Bevoegde Instantie’ van de betr. godsdiensten of levensbeschouwingen Bevoegde inspectie LBV van de Vlaamse overheid, voorgedragen door de Erkende Instanties. Bevoegde inspectie LBV van de Vlaamse overheid, voorgedragen door de Erkende Instanties.

7 inhoud, kwaliteit en geschiktheid van toepassing ivm inhoud en kwaliteit van het godsdienstonderwijs en geschiktheid van leerkrachten voor opdracht godsdienst. bv. bij: mandaat, voordracht bij aanstelling, leerplan, vorming, functiebeschrijving…

8 inhoud, kwaliteit en geschiktheid Mandaat Bevestiging van vertrouwen van de bisschop (Bevoegde Instantie) in de (kandidaat) leerkracht voor RK godsdienstonderwijs Mandaat Bevestiging van vertrouwen van de bisschop (Bevoegde Instantie) in de (kandidaat) leerkracht voor RK godsdienstonderwijs Op basis van: doopsel, opleiding, engagement

9 inhoud, kwaliteit en geschiktheid Voordracht bij aanstelling In katholieke scholen voor klasleerkrachten met opdracht godsdienst vereenvoudigd tot een vermelding van het mandaatnummer op het contract dat naar het bisdom wordt gestuurd Voordracht bij aanstelling In katholieke scholen voor klasleerkrachten met opdracht godsdienst vereenvoudigd tot een vermelding van het mandaatnummer op het contract dat naar het bisdom wordt gestuurd

10 inhoud, kwaliteit en geschiktheid Leerplan(-nen) Normatief als kader Leerplan(-nen) Normatief als kader Verantwoordelijkheid voor (voortgezette) vorming Verantwoordelijkheid voor (voortgezette) vorming in samenhang met de nodige geschiktheid voor godsdienstonderwijs in samenhang met de nodige geschiktheid voor godsdienstonderwijs minimumvereisten (vanuit de inspectie) minimumvereisten (vanuit de inspectie)

11 inhoud, kwaliteit en geschiktheid Functiebeschrijving Functiebeschrijving Hangt samen met inhoud, kwaliteit en geschiktheid Hangt samen met inhoud, kwaliteit en geschiktheid Verantwoordelijkheid van de Erkende Instantie (voor alle leerkrachten LBV) Verantwoordelijkheid van de Erkende Instantie (voor alle leerkrachten LBV) ‘Luik’ voor de klasleerkracht met opdracht godsdienst (samen te voegen met algemeen gedeelte tot één functiebeschrijving) ‘Luik’ voor de klasleerkracht met opdracht godsdienst (samen te voegen met algemeen gedeelte tot één functiebeschrijving) Inspectie RKG levert een bijdrage voor de evaluatie Inspectie RKG levert een bijdrage voor de evaluatie

12 tot slot Godsdienstonderwijs is meer dan een juridisch kader Godsdienstonderwijs is meer dan een juridisch kader Wellicht meer dan ooit is het een relevante kritische opdracht voor een (katholieke) school: Wellicht meer dan ooit is het een relevante kritische opdracht voor een (katholieke) school: in een cultureel klimaat van veel levensbeschouwelijk- godsdienstige onverschilligheid en blinde vlekken in een cultureel klimaat van veel levensbeschouwelijk- godsdienstige onverschilligheid en blinde vlekken vanuit de rijkdom van een levende bijbels-christelijke traditie vanuit de rijkdom van een levende bijbels-christelijke traditie kansen geven tot levensbeschouwelijk-godsdienstige ontwikkeling aan kinderen van vandaag. kansen geven tot levensbeschouwelijk-godsdienstige ontwikkeling aan kinderen van vandaag. Je ziet dat aan de kinderen.


Download ppt "Omtrent jurisdisch statuut van het godsdienstonderwijs."

Verwante presentaties


Ads door Google