De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DEEL 1 : een overlijden, wat nu?

Verwante presentaties


Presentatie over: "DEEL 1 : een overlijden, wat nu?"— Transcript van de presentatie:

1 DEEL 1 : een overlijden, wat nu?
Erfenisrechten DEEL 1 : een overlijden, wat nu?

2 1. WIE ERFT? Ons erfrecht is gebaseerd op vier gouden vuistregels: de regel van de orde; de regel van de graad; de regel van de plaatsvervulling en de regel van de kloving.

3 De regel van de orde Orde Wie Meer concreet EERSTE de afstammelingen
kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen TWEEDE de bevoorrechte ascendenten + de bevoorrechte zijverwanten de ouders samen  met de broers, zussen en hun afstammelingen DERDE de ascendenten (bloedverwanten in opgaande lijn) de ouders als er geen broers of zussen (of hun afstammelingen) zijn, de grootouders en overgrootouders VIERDE de overige zijverwanten ooms en tantes, neven en nichten, grootooms en groottantes  :

4 De regel van de graad De erfgenamen die in de orde het dichtst in graad staan bij de overledene. De graad is de afstand tussen de erflater en zijn bloedverwant Bijzondere positie : LLE

5 2. ERFKEUZE 1. ZUIVERE AANVAARDING 2. AANVAARDING ONDER VOORRECHT VAN BOEDELBESCHRIJVING 3. VERWERPING

6 3. BESCHERMDE ERFGENAMEN
A. Kinderen 1kind : ½ erfenis 2kinderen : 2/3 erfenis 3kinderen : ¾ erfenis B. Ouders Vader : ¼ erfenis Moeder : ¼ erfenis C. Echtgenote : ½ VG of VG gezinswoning

7 4. Taak erfgenamen AANGIFTE VAN NALATENSCHAP INDIENEN HOE? WAT : ACTIVA en PASSIVA Termijn : 5, 6 of 7 maanden Betaling : 7, 8 of 9 maanden

8 5. KOSTPRIJS VAN HET ERVEN
TARIEF RECHTE LIJN, TUSSEN ECHTGENOTEN EN SAMENWONENDEN Bedrag in euro  Tarief  0,01 tot    3%   tot    9%  Boven de    27%

9 TARIEF VOOR BROERS EN ZUSSEN Bedrag in euro Tarief 0,01 tot 75.000 30%
  30%  75.000,01 tot   55%  Boven de     65%

10 TARIEF “ALLE ANDERE” Bedrag in euro   Tarief  0,01 tot    45%   tot    55%  Boven de    65%

11 6. BIJZONDER STATUUT SAMENWONER
FEITELIJKE SW  GEEN automatisch erfrecht WETTELIJKE SW  BEPERKT automatisch erfrecht

12 DEEL 2 : FISCAALVRIENDELIJK STERVEN
TOOL 1 : Haal uw HUWELIJKSCONTRACT vanonder het stof  TIP 1 : Verander van huwelijksstelsel  TIP 2 : Eigen goederen inbrengen  TIP 3 : Schrap de clausule “Langst leeft, al heeft”  Tip 4 : Kies het comfort van een “KEUZEBEDING” (alternatief verblijvingsbeding)

13 TOOL 2 : TESTAMENT DOEL : om af te wijken van wettelijke devolutie (correctie-functie) TIP 1 : Verdeel en heerstestament TIP 2 : Uitsparen op latere vereffening TIP 3 : Restlegaat TIP 4 : Duo-legaat

14 TOOL 3 : De schenking Tarief : ==> 3% schenking RL, echtgenoten en samenwoners ==> 7% alle anderen

15 Tot slot VRAGENRONDE


Download ppt "DEEL 1 : een overlijden, wat nu?"

Verwante presentaties


Ads door Google