De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vraag 1: Vordering kinderen:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vraag 1: Vordering kinderen:"— Transcript van de presentatie:

1 Vraag 1: Vordering kinderen:
133.2: geen verrekening - erfrecht/schenking Overgangswet: oud recht - als alleen finaal; Nieuw recht als periodiek – dus nieuw recht! Visie: Preller JBN 2003,20 en Notafax 2008/82 Fictieve gemeenschap: EV woning 300 Erbij: 900 ( (uitsluit)-150 (overgwet): Totaal fictief 1200 Nalatenschap is: 600 Erbij: schenking 150 Nalatenschap is: 750 Kindsdeel is dus: 1/3 zijnde: 250

2 Anders: Verstappen JBN 2003,39
Bedoeling echtgenoten. Hij telt 150 bij de fictieve gemeenschap. De nalatenschap wordt 75 hoger. Vordering: 225. Partnerclausule: uitkering buiten boedel om. Vordering kinderen lager – minder successie nu; later meer want kleinere vorderingen. Pas op bij fusiegezin!! Kinderen ll. Krijgen dan meer! Partnerclausule niet van toepassing: Dan: Uitkering (600) in boedel; Nalatenschap wordt: 300 hoger. Vordering: 350 (Preller); 325 (Verstappen).

3 Soms is machtiging toch duurder:
Als: Erfdeel langstlevende boven vrijstelling uitkomt – door: - Artikel 13 – als premies onttrokken – fictie - Fictief vruchtgebruik vult vrijstelling op. Voorbeeld uitwerking.

4 Vraag 3: half half hoe te bereiken?
3e tranche: erfenissen en schenkingen in de gemeenschap tenzij uitsluitings clausule. Huw vw overrulen geen uitsluitingsclausule. Hoe dan: FTV december 2005 – compenserende verrekening inbouwen in huw vw: Albert krijgt 450 vooruit, daarna half/half. Memo: oude huwvw: wijziging toch via Rechtbank!

5 Vraag 4 de verrekening: 1:141 lid 3: Bij niet uitgevoerde verrekenbedingen – het aanwezige vermogen wordt vermoed gemeen te zijn. Opgericht met gemeenschappelijk geld (en/of) – hele ondernemingsvermogen verrekenen. Alleen als er een ander inkomensbegrip zou zijn gebruikt – dan eventueel – anders. De rechter zal toch zeggen: het gaat om de initiële storting en de herbelegging daarvan. (Zie ook: Slot-Celen – aandelen verworven met geleend geld).

6 Vraag 5: de vervaltermijn
Rensing-Polak ( NJ 96,617) Beroep daarop – in strijd met redelijkheid en billijkheid, tenzij man aanvoert: specifieke omstandigheden die beroep op vervaltermijn rechtvaardigen. Russische Beleggingen: HR , NJ – vrouw had zich door advocaat laten voorlichten en kende betekenis vervaltermijn. – Rechtsverwerking; vgl. Vrouw administratie B.V. – Ter Kuile-Kofman (HR , NJ 95, 561)

7 Vraag 6: Huis in de Ardennen.
Tot voor kort: met beroep op 133,2; erfenis privé, vruchten ook. HR Nfx 2008,113: investeringen in een door een van de echtgenoten aangebrachte woning – kunnen leiden tot beleggingsvisie. JBN november Evenredig aan investering. Idem: , NJ 2008,110. Nieuwe bungalow op geërfde grond gebouwd.

8 Vraag 7: Boerenplaatsje clausule:
Bezwaarde heeft recht om te vervreemden en verteren en bij testament daarover te beschikken. Civiel: flexibiliteit – betutteling opheffen. Je kunt ook zeggen: een vruchtgebruik aan partner van kind mag wel. Maatwerk maken. Fiscaal: Als kind dat doet: dan vervalt dus de making van grootouders aan kleinkind (60% - verhoging). De zekerheid van de grootouders kost anders geld. Nadeel: Als Adelheid beschikt, dan komt Dirk met l.p in haar nalatenschap weer in beeld. Dus haar nalatenschap is groter. Creativiteit – de oplossing: Blokland in Handboek. H Combi met schenkingen!

9 Vraag 8: Creativiteit: Grootouders bepalen: De beschikking 2e trap (dat kan ook een tweetrapsschenking (>8%) zijn!) van grootouders treedt terug indien de kinderen van ouders erven tegen lager tarief. (5%) Adelheid vrijheid geven om te beschikken. Maak gebruik van de schijven. Kinderen betalen minder – bakjes kinderen vullen! Dus de schenking aan kind (verwachting vervalt door boerenplaatsje) voor het geval zij van ouders krijgen, echter Tweetrap herleeft als bakje vol is: dan weer herleeft making/schenking van grootouders. Dus als marginale tarief ouders-kind (door cumulatie) hoger wordt dan tarief grootouder – kleinkind. Nieuw recht: dan werkt het niet meer. Want dan kind (10-20) nooit groter dan kleinkind (30-40).

10 Dus: de formulering in testament Adelheid is dan dus precies andersom: -legaat van Adelheid aan kinderen heeft geen betrekking op van grootouders afkomstige vermogen: Voor zover de verkrijging ex tweetrapsschenking grootouders-kleinkind (8%)lager is belast dan ouder-kind (door cumulatie> 8%). (Bij nieuwe recht: nooit lager – dus dan geen rekensom meer!); Voor zover een verkrijging ex tweetrapsmaking grootouders-kleinkind lager is dan ouders kind.

11 Wat nu met die schenkingen?
Die worden jaarlijks aan Adelheid gedaan. Maar vallen in een keer vrij aan kinderen door overlijden van Adelheid. Schenkingsrecht: ja. Toerekenen aan 1 jaar? Martens: nee – afzonderlijk verkregen van van schenker. (27SW); Van Vijfeiken: ja – in eenmaal verkregen. Dus optellen.

12 Vraag 9 Afstand van bezwaard vermogen. Bezwaring wordt gezien als vruchtgebruik. Afstand vruchtgebruik kan, dus van bezwaar ook. – Verwachting naar voren halen. Het is een schenking – art. 88!! Schenking, dus schenkingsrecht. Maar ook successierecht voor verkrijging ten laste van grootouders? 45 lid 3 SW eigenlijk wel, maar Boerenplaatsje: ze mocht ook beschikken. Successie ligt niet voor de hand. (Niet redelijk). Vermogen is weg! Alimentatie:? Behoeftigheid groter – eigen schuld.

13 Vraag 10: 24,lid 2 SW. Gehuwd en samenwonen – FTV 2008, Blokland. Gehuwd zijn belet niet – na 5 jaar – in aanmerking te komen voor lage tarief en grote vrijstelling. Vroeger stond anticumulatie in de wet. Dat is er uitgehaald. Nu staat er niets. Dus ook ook na 6 maanden mits……. Duurzaam gescheiden levende echtgenoot wordt aangemerkt als ongehuwd. 1,2 lid 4 IB.

14 Vraag 11: Echtgenoot nog aanwezig.
1 erfgenaam meer, dus kleinere l.p. (geen 963a oud) Wettelijke rechten – Adelheid. Partnerpensioenopbouw gehuwde gaat voor! Maar een partner heeft bescherming ex 4:82 Antoon Heijboer.

15 Vraag 12: het testament van Albert.
Bedoeling: half-half gelijk, maar: stiefkinderen bij samenwoners in dure tarief. Die trap moet dus wegvallen. (Tenzij: minderjarig 1:253t kinderen of pleeg). Begin: tweetrap – ivm liquiditeiten – Adelheid alles – List als < 6mnd – Overlijdensrisicoverzekekering. Tweede trap: deel: kinderen – namen noemen van Albert, deel kinderen Chantelle. Tweede trap deel kinderen Chantelle (bezwaar) vervalt indien zij van hun moeder erven. Ook ivm ongeboren afstammelingen. In beide testamenten: tweetrap tussen hun kinderen onderling (ivm halfbroers/zussen en vanwege Dirk).

16 Albert enig erfgename: Chantelle
Albert zegt: verwachters: 1 bart cony 2 lise en marie bezwaar op 2 vervalt (vgl. is verteren: dat blijft bij Chantelle) – krijgen deel 2 van eigen moeder. Vraag 13 – ook kinderen van Albert moeten van Adelheid erven. Want anders loopt er teveel weg. Wat als zij dat niet doet? Benoem dan kinderen van Albert als verwachters voor een groter deel dan helft. Dus eigen kinderen als verwachter voor geheel voor dat geval. Of: anders:

17 Albert Chantelle 200 Bedoeling: kinderen uiteindelijk 150 ieder (samen) Verwachting Kinderen Ch later 4 moten ( ) Als Chantelle zegt: (L en MJ) Dan: deel van die moet naar Bart Cony erbij namelijk ieder als verwachting Dan: van Chantelle: nog over: ( ) gedeeld door 2 kinderen is 150 ieder; En Bart en Cony ook ieder is 150.

18 Vraag 14 Bewind. Bewind in belang rechthebbende kan worden opgeheven na 5 jaren, maar: maak bewind in belang andere verwachters onderling. Dan 4:178 buiten spel.

19 Vraag 15 Heineken Seppi! 1:207 kan vaderschap laten vaststellen, mits hij geen andere juridische vader heeft. Als formulering: mijn kinderen – Seppi erft. Anders: l.p. maar 5 jaren zijn verstreken 4:85).


Download ppt "Vraag 1: Vordering kinderen:"

Verwante presentaties


Ads door Google