De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1. 2 1.De wooncrisis in de grote stad Het aanbod aan sociale woning, De vraag naar sociale woning, Een deel van de privé markt toegankelijk maken voor.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1. 2 1.De wooncrisis in de grote stad Het aanbod aan sociale woning, De vraag naar sociale woning, Een deel van de privé markt toegankelijk maken voor."— Transcript van de presentatie:

1 1

2 2 1.De wooncrisis in de grote stad Het aanbod aan sociale woning, De vraag naar sociale woning, Een deel van de privé markt toegankelijk maken voor iedereen

3 3 3 2. Het aantwoord van het Project Betlehem De oproep van Kardinaal Danneels, Doeleinden van het Project Betlehem, De samenwerking met de Sociaal Verhuurkantoren (SVK)

4 4 3. De vier opdrachten van de reflexiegroep De inventaris van de Kerkgoederen in Brussel Informeren - sensibiliseren De vzw Bethlehem Het Fonds Betlehem

5 5 4. Het colloquium ‘Betlehem’ op 9 novembre 2007 Doeleinden Officiële lancering van het Project Betlehem

6 6 5.Vandaag… 40 kerkgoederen die ter beschikking gesteld worden van sociale huisvesting, in samenwerking met een SVK, Een groeiende belangstelling van de media, vragen naar samenwerking of info ter gelegenheid van thematische dagen…

7 7 Portaelsstraat, 33 te 1030 Brussel Eigendom van de VPW Brussel Noord Oost

8 8 Adolphe Maxlaan, 55 te 1000 Brussel Eigendom van de Kerkfabriek van de Finisterrae

9 9 Lefrancqstraat, 80 te 1030 Brussel Eigendom van het Aartsbisdom Mechelen - Brussel

10 10 Kapucijnenstraat, 14 te 1000 Brussel Eigendom van het Aartsbisdom Mechelen - Brussel

11 11 Verheydenstraat, 121 te 1030 Brussel Eigendom van de VPW Brussel West (dossier aan de gang)

12 Juridische aspecten van de sociale huisvesting Voorstelling in Antwerpen Cédric Pauwels 21 april 2010

13 Juridische aspecten van de sociale huisvesting 3 vragen Bestemming van goederen van kerkfabrieken Juridische middelen voor een veilig beheer Schenkingen en testament ten voordele van de sociale huisvesting

14 Bestemming van goederen van kerkfabrieken aan sociale huisvesting kerkfabrieken (decreet betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten 7 mei 2004 artikels 34 tot 38) Onderhoud van de kerken Beheer van de goederen

15 Bestemming van goederen van kerkfabrieken aan sociale huisvesting Hoe die opdrachten waarborgen ? Opzoekingen van financiële middelen Openbaar en privé-patrimonium Statuut van de pastorieën

16 Bestemming van goederen van kerkfabrieken aan sociale huisvesting Kadaster van kerkgoederen eigensdomstitels « Gezegeld » papier Gelijkvormige uitgifte Zegel van de notaris opzoekingssporen Kadaster Registratiekantoor Hypotheekkatoor Belastingskantoor (kadastrale legger) VPW : Patrimonium aangifte

17 Bestemming van goederen van kerkfabrieken aan sociale huisvesting Sociale husvesting vanuit een christelijk perspectief “Wie geen dak meer heeft, heeft geen recht meer” (Abbé Pierre) Keuze van beheer van het patrimonium Voorbehoud Samenwerking met de Sociale Verhuurkantoren

18 Juridische middelen Sociale verhuurkantoren(S.V.K.) Taken Wetgeving Besluit van de Vlaamse Regering 5 december 2008 Sociale begeleiding Verhuring en onderverhuring Financiële voordelen : Subsidie Gewestelijke premies Veilige inkomsten Rechtsverhuurd goed Einde van het contract

19 Schenkingen en testament Giften 3 soorten Bankoverschrijving Schenking bij notariële akte Handgift Wat kunt u schenken? Huidige goederen Het gereserveerdegedeelte en het beschikbaar gedeelte

20 Schenkingen en testament Testamenten 3 soorten olografisch authentiek Internationaal Wat kunt u legateren? Huidige en toekomstige goederen Het gereserveerdegedeelte en het beschikbaar gedeelte Duo-legaat

21 Duo-legaat gebruiksmiddel Bedoeling Legateren van een gedeelte van uw vermogen aan een vzw en tegelijkertijd uw andere erfgenamen begunstigen De fysieke persoon krijgt zijn legaat « vrij van successierechten » De vzw krijgt het overige deel van uw vermogen en betaalt de totaliteit van de succesierechten

22 Duo-legaat gebruiksmiddel Voordelen van een duo-legaat Nalatenschap naar personen met verre bloedverwantschap of zonder bloedverwantschap met de erflater Deze erfgenamen betalen hoge successierechten (tot 65%)

23 Duo-legaat Gebruiksmiddel Voordelen De fysieke persoon krijgt zijn legaat zonder successierechten te betalen De vzw betaalt het geheel van de successierechten van alle erfgenamen. Op haar deel, betaalt zij volgende successierechten : Brussel: 25 % Vlaanderen: 8,80 % Wallonië : 7% erfrechten veschillend volgens het gewest (Vlaanderen- Brussel- Hooftsad – Wallonië) Naar gelang van woonplaats van de overledene tijdens de vijf jaar voor het overlijden

24 Duo-legaat Gebruiksmiddel 3 voorwaarden : Een testament opstellen Een gedeelte van uw vermogen aan een of meer personen legateren Het resterend deel van uw vermogen legateren aan een vzw gelast met het dragen van de totaliteit van de successierechten

25 Concrete voorbeelden

26 Hypothese in het Vlaams gewest De legataris is en neef of heeft geen bloedverwandtschap met de erflater. Jan woont in Gent en is alleenstaand. Hij wil zijn neef Karel een bedrag van 200.000,00 € nalaten.

27 Hypothese in het Vlaams gewest Als Jan een gewoon legaat nalaat : Jan legateert per testament een bedrag van 200.000,00 € aan Karel. Successierechten van Karel 45% tot 75.000,00 € : 33.750,00€ 55% tot 125.000,00 €: 27.500,00€ 65% tot 200.000,00 €: 48.750,00€ Totaal: 110.000,00 €. Netto zal Karel ontvangen : 200.000,00 € – 110.000,00 € = 90.000,00 €

28 Hypothese in het Vlaams gewest Als Jan een duo-legaat nalaat : Jan legateert 110.000,00 € aan Karel en 90.000,00 € aan de vzw Bethlehem waarbij bepaald wordt dat de totaliteit van de successierechten ten laste valt van de vzw. Successierechten van Karel: 45% tot 75.000,00 € : 33.750,00€ 55% tot 110.000,00 € : 19.250,00€ In het totaal: 53.000,00€

29 Hypothese in het Vlaams gewest Successierechten van de vzw Bethlehem : 8,80% van 90.000,00 € : 7.920,00 € Totaal successierechten te betalen door de vzw Bethlehem: 60.920,00€ Netto zal Karel ontvangen: 110.000,00€ Netto zal de vzw Bethlehem ontvangen: 90.000,00 € – 60.920,00 € = 29.080,00 €


Download ppt "1. 2 1.De wooncrisis in de grote stad Het aanbod aan sociale woning, De vraag naar sociale woning, Een deel van de privé markt toegankelijk maken voor."

Verwante presentaties


Ads door Google