De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Laat uw nabestaanden niet in twijfel achter KBO-Maarheeze Notaris op de Laak Gemeente Cranendonck.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Laat uw nabestaanden niet in twijfel achter KBO-Maarheeze Notaris op de Laak Gemeente Cranendonck."— Transcript van de presentatie:

1 Laat uw nabestaanden niet in twijfel achter KBO-Maarheeze Notaris op de Laak Gemeente Cranendonck

2 Laat uw nabestaanden niet in twijfel achter Programma: 14.00 – 14.15 uur Opening door Wethouder Strik 14.15 – 14.30 uur De uitvaart; Wensen en verwachtingen A.Verhappen 14.30 – 15.15 uur Volmacht Testament Th. Op de Laak 15.15 – 15.30 uurPauze 15.30 – 16.15 uur Successierechten incl Nieuwe wetgeving Schenkingsrecht Notariskosten Th. Op de Laak 16.15 – 16.30 uurAWBZW. Bruinsma 16.30 uurSluiting

3 Wat moet ik hebben geregeld voor de toekomst Volmacht/handelingsonbekwaamheid Goed testament Schenkingsplan Mijn zaken eens op papier zetten

4 Welke gevaren kan ik tegenkomen in de toekomst ? Handelingsonbekwaamheid Ruzie in de familie/tussen de erfgenamen Wijziging bekostiging zorgsysteem Successierechten / Schenkingsrecht

5 Handelingsonbekwaamheid: »Lichamelijk »Geestelijk U kunt geen geldige rechtshandelingen verrichten 1 op 5 Nederlanders krijgt Alzheimer (zie reeks gemeente Cranendonck) De gevolgen in praktijk »Geen bankzaken kunnen doen »Geen huis meer kunnen verkopen/hypotheek vestigen »Geen schenkingen kunnen doen Volmacht

6 Volmacht Hoe VOORKOMEN Maken van een notariële volmacht Volmacht maken aan: »Echtgenoot/partner; of »Aan kinderen tezamen Volmacht werkt pas na schriftelijke verklaring van een arts Kosten rond Euro 200,00 excl BTW per volmacht

7 Volmacht Wat als men handelingsonbekwaam is en er geen volmacht is ? Onder bewindstellen vermogen: –Kantonrechter –4 á 6 maanden –Kosten +/- Eur 500,00 á Eur 1.000,00 Gevolgen: –Geen uitgaven meer boven Eur. 1.000,00 doen –Geen schenking meer mogelijk –Jaarlijks alle bankafschriften opsturen naar kantonrechter –Om huis te verkopen machtiging nodig van de kantonrechter

8 Testament Getrouwd met kinderen, allebei de ouders hebben de Nederlandse nationaliteit De langstlevende ouder Enig Eigenaar (baas) Kinderen “tegoedbon” – gelijk aan erfdeel, kind kan dit pas opeisen: –Bij dood –Faillissement langstlevende ouder

9 Advies Maak een goed testament Wettelijke verdeling Opeisbaarheidsgronden: –Overlijden –faillissement –Dement –Hertrouwen –Bejaardentehuis Privé clausule (alleen eigen kind) Executeursbenoeming (zeer belangrijk) Kosten 1 testament +/- Eur 220,00 (excl BTW)

10 Testament Alleenstaande met of zonder kinderen Duidelijk aangeven wie erfgenaam Privé clausule Executeur aanwijzen (afwikkelen nalatenschap) Algemene Waarschuwing: Geen contact, ruzie met een kind of kind failliet of gehandicapt ga altijd naar de notaris om de situatie te bespreken !! Legitieme portie in geld. 1 op de 2 nalatenschappen is ruzie Notaris verdient meer aan ruzieboedel dan aan een goed testament

11 Samenlevingscontract Belastingdienst gaat per 1 juni 2010 of 1 januari 2011 een notarieel samenlevingscontract eisen: Voordeel: successierecht, erven vrij van belasting +/- eur 600.000,00 Eis pensioenfondsen (let op leeftijdsgrens) Bescherming partner tegen kinderen Samenlevingscontract ook nodig bij broer en zus die samenwonen Een samenlevingscontract tussen moeder + kind of vader + kind kan niet meer

12 Inhoud samenlevingscontract Eigendomsverhouding Bijdragen huishoudkosten Polis levensverzekering Pensioenaanwijzing

13 Successierechten 2009 (belasting bij overlijden) Echtgenoot of geregistreerd partner532.570,- Kinderen10.323,- Ouders45.513,- Ongehuwd met samenlevingscontract of 5 jaar samenwonend 532.570,- Algemeen nut beogende instellingen100% Overige verkrijgers1.976,- Schenkingsrechten 2009 (belasting bij schenken tijdens leven) Schenking door ouders aan kinderen (per jaar) € 4.556,- Schenking door ouders aan kinderen tussen 18 en 35 jaar (éénmalig) €22.760,- Algemeen nut beogende instellingen 100% Overige verkrijgers € 2.734,-

14 Tarieven 2010 Deel van de belaste verkrijging Tariefgroep 1 (partners en kinderen) Tariefgroep 1A (kleinkinderen Tariefgroep 2 (overige verkrijgers) € 0 - € 118.00010%18%30% € 118.000 – hoger20%36%40% Vrijstellingsbedragen Erfbelasting Partners (maximaal) € 600.000 (met samenlevingscontract) Kinderen en kleinkinderen € 19.000 Gehandicapte kinderen € 57.000 Ouders € 45.000 Overige verkrijgers € 2.000 Vrijstellingsbedragen schenkbelasting Kinderen € 5.000 Kinderen 18 - 35 jaar (eenmalig) € 24.000/ € 50.000 (woning) Overige verkrijgers € 2.000

15 Voorbeeld Schenking van Eur 24.000,00 wordt belast tegen 5% in 2009 Schenking van Eur 24.000,00 wordt belast tegen 10% in 2010 Let op in 2010 wordt de WOZ waarde beslissend voor het Successierecht Dus advies, kijk goed naar de aanslag WOZ in april/mei 2010, te hoog, vecht het aan !!

16 Hoe belasting te besparen Door het doen van schenkingen tijdens leven: Contanten – schenken – privé clausule: »Doe het via bank overschrijving »Privé artikel 94 Boek 1 Burgerlijk Wetboek Schenken op papier: »Notariële akte nodig »Rente van 6% over geschonken bedrag aan kind betalen, echt doen, »box III vermogen bij kind Huis op naam van de kinderen zetten: »Niet doen (waarom) - geen Box I woning meer - risico’s van kind worden uw risico’s - hoge kosten, overdrachtsbelasting en schenkingsrecht

17 Belangrijke websites: www.notarisopdelaak.nl www.watoverblijft.nl


Download ppt "Laat uw nabestaanden niet in twijfel achter KBO-Maarheeze Notaris op de Laak Gemeente Cranendonck."

Verwante presentaties


Ads door Google