De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OCMW’s in het uitstalraam Afstoten en overdracht van diensten: lucratief of zinsbegoocheling? 13 december 2013 Tracy Van den Wijngaert & Carlo Steegmans.

Verwante presentaties


Presentatie over: "OCMW’s in het uitstalraam Afstoten en overdracht van diensten: lucratief of zinsbegoocheling? 13 december 2013 Tracy Van den Wijngaert & Carlo Steegmans."— Transcript van de presentatie:

1 OCMW’s in het uitstalraam Afstoten en overdracht van diensten: lucratief of zinsbegoocheling? 13 december 2013 Tracy Van den Wijngaert & Carlo Steegmans

2 OCMW-diensten Ouderenvoorzieningen: o.a. woonzorgcentra Diensten aan huis: o.a. poetsdiensten en diensten gezinszorg Kinderopvang “Ondersteunende diensten” (Sociale dienst) 2

3 Afstoten en overdragen Maatschappelijke uitdagingen Financiële situatie Structurele elementen (Kerntaken) 3

4 Lucratief of zinsbegoocheling? Kerntaken  Opdracht en rol Structurele elementen  Juridisch kader  Organisatorische aspecten  Sociaal-juridisch kader  Infrastructuur  Bedrijfseconomische en financiële aspecten 4

5 Kerntaken – opdracht en rol Dienstverlening  Wat? Niveau/kwaliteit? Doelpubliek  Voor wie? Prijs  Prijszetting Als logische samenhang niet gerespecteerd wordt:  Niet meer betaalbaar  Markt verstoord (privaat – openbaar) 5

6 Structureel – juridisch kader Behoeften en noden (art. 60 § 6)  Opstarten – stopzetten > dezelfde logica  Afstoten >< overdragen: contradictie?  Interpretatie (beleid/politiek) > casuïstiek > ‘risico’- (inschatting) Voornamelijk gericht op  Verzelfstandiging  Samenwerking … 6

7 Structurele elementen  Organisatorische aspecten  Sociaal-juridisch kader  Infrastructuur  Bedrijfseconomische en financiële aspecten BASISPRINCIPES INSTRUMENTEN OCMW’S TOEPASSING/REALITEIT CONCLUSIE(S) 7

8 Structureel - organisatorisch PrincipesInstrumenten  Doordachte arbeidsorganisatieBeschikbaar  (Dienstverlening – wat?)  Hoe/waarom? Door wie? …  Afstemming volume – bestaffing  Planning  … >> Optimalisatie 8

9 Structureel – sociaal-juridisch PrincipesInstrumenten  Kostenbewuste keuzesBeschikbaar  Attractieve werkgever zijn- PC/RPR Klassiek openbaar Verzelfstandigd Privaat Meer vergelijkbaar Troeven (uitspelen) >> Optimalisatie 9

10 Structureel – infrastructuur PrincipesInstrumenten  Uitgaande van behoeftenBeschikbaar  Doordacht concept  Prijs-kwaliteit  Valorisatie vastgoed  Kostprijs  Financiering >> Degelijke, functionele, betaalbare infrastructuur >> Optimalisatie 10

11 Structureel – bedrijfseconom. PrincipesInstrumenten  Prestatie-indicatorenBeschikbaar  Kostenstructuur  Kostenbeheersing  Opbrengstenstructuur  Benutten financieringsbronnen  Prijszetting >> Optimalisatie 11

12 Structurele elementen  Organisatorische aspecten  Sociaal-juridisch kader  Infrastructuur  Bedrijfseconomische en financiële aspecten BASISPRINCIPES INSTRUMENTEN OCMW’S TOEPASSING/REALITEIT CONCLUSIE(S) 12

13 Structureel - organisatorisch Toepassing/realiteit  Historiek en keuzes  ‘Natuurlijke evolutie’ vraag/antwoord > discrepantie  Antwoord is vaak meer van hetzelfde doen  Er kan nog (veel) doordachter, slimmer gewerkt worden Conclusie(s)  Arbeidsorganisatie staat vaak niet op punt, kost te veel  Grote verbeteringsmarge 13

14 Structureel – sociaal-juridisch Toepassing/realiteit  Grote impact van historische keuzes (vaak op lange termijn)  Toepassing nieuwe RPR – vaak nog marges  ‘Voorzichtige’ keuzes Conclusie(s)  Op korte termijn meestal beperkte effecten (zonder zware ingrepen) 14

15 Structureel – infrastructuur Toepassing/realiteit  Vaak (te) dure gebouwen (investering + exploitatie) Conclusie(s)  ‘Erfenis’ (voor 20 – 30 jaar) waar in feite weinig of niets aan te doen is behalve … 15

16 Structureel – bedrijfseconom. Toepassing/realiteit  Prestatie-indicatoren – niet altijd actief management  Kostenbeheersing – niet altijd marktreflex  Opbrengstenstructuur  Vaak onderbenutting van financieringsbronnen  Zelden bedrijfseconomische/marktconforme prijszetting Conclusie(s)  Meestal structureel ongunstige financiële resultaten 16

17 Afstoten of overdragen: lucratief of zinsbegoocheling Conclusie(s)  Is individueel te bekijken!  Meestal pas oplossing op lange termijn  Op korte/middellange termijn de zaken zelf aanpakken  De instrumenten zijn beschikbaar, maar … IS SOLO (BLIJVEN) SPELEN DAN NOG SLIM???  Vraag is o.i. niet of OCMW’s moeten samenwerken (in ruime zin)  Wel waarvoor, hoe en vooral ook met wie!!! 17

18 18


Download ppt "OCMW’s in het uitstalraam Afstoten en overdracht van diensten: lucratief of zinsbegoocheling? 13 december 2013 Tracy Van den Wijngaert & Carlo Steegmans."

Verwante presentaties


Ads door Google