De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

13 december 2013 Tracy Van den Wijngaert & Carlo Steegmans

Verwante presentaties


Presentatie over: "13 december 2013 Tracy Van den Wijngaert & Carlo Steegmans"— Transcript van de presentatie:

1 13 december 2013 Tracy Van den Wijngaert & Carlo Steegmans
OCMW’s in het uitstalraam Afstoten en overdracht van diensten: lucratief of zinsbegoocheling? 13 december 2013 Tracy Van den Wijngaert & Carlo Steegmans

2 OCMW-diensten Ouderenvoorzieningen: o.a. woonzorgcentra Diensten aan huis: o.a. poetsdiensten en diensten gezinszorg Kinderopvang “Ondersteunende diensten” (Sociale dienst) Concurrentiële diensten

3 Afstoten en overdragen
Maatschappelijke uitdagingen Financiële situatie Structurele elementen (Kerntaken) Toenemende vraag + complexere vragen + nieuwe vragen op de verschillende vlakken Daling’/niet in verhouding stijgen’ van de middelen – budgettaire jas (Europa/BBC) Deskundigheid, gewapend zijn als organisatie, slagvaardigheid … > structurele beperking (?) ‘Maatschappelijke discussie – bewustwording/bewuste keuzes maken

4 Lucratief of zinsbegoocheling?
Kerntaken Opdracht en rol Structurele elementen Juridisch kader Organisatorische aspecten Sociaal-juridisch kader Infrastructuur Bedrijfseconomische en financiële aspecten Concurrentiële diensten

5 Kerntaken – opdracht en rol
Dienstverlening Wat? Niveau/kwaliteit? Doelpubliek Voor wie? Prijs Prijszetting Als logische samenhang niet gerespecteerd wordt: Niet meer betaalbaar Markt verstoord (privaat – openbaar)

6 Structureel – juridisch kader
Behoeften en noden (art. 60 § 6) Opstarten – stopzetten > dezelfde logica Afstoten >< overdragen: contradictie? Interpretatie (beleid/politiek) > casuïstiek > ‘risico’-(inschatting) Voornamelijk gericht op Verzelfstandiging Samenwerking …

7 Structurele elementen
Organisatorische aspecten Sociaal-juridisch kader Infrastructuur Bedrijfseconomische en financiële aspecten BASISPRINCIPES INSTRUMENTEN OCMW’S TOEPASSING/REALITEIT CONCLUSIE(S)

8 Structureel - organisatorisch
Principes Instrumenten Doordachte arbeidsorganisatie Beschikbaar (Dienstverlening – wat?) Hoe/waarom? Door wie? … Afstemming volume – bestaffing Planning >> Optimalisatie

9 Structureel – sociaal-juridisch
Principes Instrumenten Kostenbewuste keuzes Beschikbaar Attractieve werkgever zijn - PC/RPR Klassiek openbaar Verzelfstandigd Privaat Meer vergelijkbaar Troeven (uitspelen) >> Optimalisatie

10 Structureel – infrastructuur
Principes Instrumenten Uitgaande van behoeften Beschikbaar Doordacht concept Prijs-kwaliteit Valorisatie vastgoed Kostprijs Financiering >> Degelijke, functionele, betaalbare infrastructuur >> Optimalisatie

11 Structureel – bedrijfseconom.
Principes Instrumenten Prestatie-indicatoren Beschikbaar Kostenstructuur Kostenbeheersing Opbrengstenstructuur Benutten financieringsbronnen Prijszetting >> Optimalisatie

12 Structurele elementen
Organisatorische aspecten Sociaal-juridisch kader Infrastructuur Bedrijfseconomische en financiële aspecten BASISPRINCIPES INSTRUMENTEN OCMW’S TOEPASSING/REALITEIT CONCLUSIE(S)

13 Structureel - organisatorisch
Toepassing/realiteit Historiek en keuzes ‘Natuurlijke evolutie’ vraag/antwoord > discrepantie Antwoord is vaak meer van hetzelfde doen Er kan nog (veel) doordachter, slimmer gewerkt worden Conclusie(s) Arbeidsorganisatie staat vaak niet op punt, kost te veel Grote verbeteringsmarge

14 Structureel – sociaal-juridisch
Toepassing/realiteit Grote impact van historische keuzes (vaak op lange termijn) Toepassing nieuwe RPR – vaak nog marges ‘Voorzichtige’ keuzes Conclusie(s) Op korte termijn meestal beperkte effecten (zonder zware ingrepen)

15 Structureel – infrastructuur
Toepassing/realiteit Vaak (te) dure gebouwen (investering + exploitatie) Conclusie(s) ‘Erfenis’ (voor 20 – 30 jaar) waar in feite weinig of niets aan te doen is behalve …

16 Structureel – bedrijfseconom.
Toepassing/realiteit Prestatie-indicatoren – niet altijd actief management Kostenbeheersing – niet altijd marktreflex Opbrengstenstructuur Vaak onderbenutting van financieringsbronnen Zelden bedrijfseconomische/marktconforme prijszetting Conclusie(s) Meestal structureel ongunstige financiële resultaten

17 Afstoten of overdragen: lucratief of zinsbegoocheling
Conclusie(s) Is individueel te bekijken! Meestal pas oplossing op lange termijn Op korte/middellange termijn de zaken zelf aanpakken De instrumenten zijn beschikbaar, maar … IS SOLO (BLIJVEN) SPELEN DAN NOG SLIM??? Vraag is o.i. niet of OCMW’s moeten samenwerken (in ruime zin) Wel waarvoor, hoe en vooral ook met wie!!!

18


Download ppt "13 december 2013 Tracy Van den Wijngaert & Carlo Steegmans"

Verwante presentaties


Ads door Google