De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Integrale jeugdhulp Sekseverschillen in het verband tussen opvoedingsstijlen en delinquentie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Integrale jeugdhulp Sekseverschillen in het verband tussen opvoedingsstijlen en delinquentie."— Transcript van de presentatie:

1 Integrale jeugdhulp Sekseverschillen in het verband tussen opvoedingsstijlen en delinquentie

2 Mijn artikel M., Van der Laan, P. H., Gerris, J. R. M., & Dubas, J. S. (2009), Sekseverschillen in het verband tussen opvoedingsstijlen en delinquentie, Kind en Adolescent, 30 (2),

3 Inhoudstafel Doel van het onderzoek Wat onderzoeken? Methodes
Werkinstrumenten Resultaten Discussie Besluit

4 Doel van het onderzoek 1. Zijn er sekseverschillen in delinquent gedrag? 2. Zijn er sekseverschillen in opvoeding? Met andere woorden, worden jongens op een andere manier opgevoed dan meisjes? 3 Zijn er sekseverschillen in het verband tussen opvoeding en delinquent gedrag?

5 ????? Wat Jongens Meisjes Ernsitger Minder ernstig frequenter
Minder frequent Jongens plegen meer delinquentie dan meisjes Worden jongens ander opgevoed dan mesijes? ?????

6 Methodes Steekproef en procedures
Nijmeegs Longitudinaal Gezinsonderzoek Steekproef : Nederlandse bevolking , jongens en meisjes ( 9 – 16jaar) en ( 13 – 22jaar) Plaats : In het huis, individueel gemeten 2de en 3de meting werden gebruikt

7 Werkinstrument Clusteranalyse - een multivariate techniek
Op basis van hun scores gegroepeerd op uiteenlopende aspecten van opvoeden: Gehechtheid Autonomie conformiteit, straffen, negeren responsiviteit.

8 Resultaten Sekseverschillen in het verband tussen opvoedingsstijlen en delinquentie Vaders hanteren dezelfde opvoedingsstijl voor zoon of dochter. Moeders doen dit niet altijd. Moeders : Bij meisjes vaak : autoritatieve opvoedingsstijl Bij jongens vaak: auterative opvoedingsstijl Bij meisjes minder vaak permissieve opvoedingsstijl. Sekseverschillen in opvoedingsstijl Jongens meer delinquent gedrag plegen dan meisjes. Tijdens de jongvolwassenheid is dit 6X hoger. Sekseverschillen in delinquent gedrag

9 Discussie Debat jaren zeventig : ‘theorieën die delinquent gedrag trachten te verklaren, zowel van toepassing zijn op jongens- als op meisjesdelinquentie ‘ seksespecifieke theorie (opvoedings)factoren een rol spelen Deze resultaten laten zien dat het waardevol kan zijn wanneer de opvoedingsstijl van vaders aandacht krijgt binnen interventies die gericht zijn op delinquente jongens en meisjes. Hipwell & Loeber sluiten hier ook bij aan

10 Besluit een van de weinige studies naar delinquentie die beide ouders heeft betrokken bij de analyses Bovendien bleek dat de opvoedingsstijl van vaders sterker gerelateerd was aan delinquentie bij zonen dan de opvoedingsstijl van moeders.


Download ppt "Integrale jeugdhulp Sekseverschillen in het verband tussen opvoedingsstijlen en delinquentie."

Verwante presentaties


Ads door Google