De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

 Ambassadeursnetwerk 2005/2006 Ambities verzilveren * 8 november 2006 Een format voor rapporteren over diversity Klaas van den Berg Mohammed Essafi.

Verwante presentaties


Presentatie over: " Ambassadeursnetwerk 2005/2006 Ambities verzilveren * 8 november 2006 Een format voor rapporteren over diversity Klaas van den Berg Mohammed Essafi."— Transcript van de presentatie:

1  Ambassadeursnetwerk 2005/2006 Ambities verzilveren * 8 november 2006 Een format voor rapporteren over diversity Klaas van den Berg Mohammed Essafi 030-2191340 klaas.van.den.berg@nl.pwc.com *connectedthinking

2 Agenda/Contents  Enkele voorbeelden van verslaglegging  Format verslaglegging diversiteit  Borging van diversiteit

3 PricewaterhouseCoopers november 2006 Slide 3 Enkele voorbeelden van verslaglegging door het bedrijfsleven (1) Philips Delta Lloyd Rabobank

4 PricewaterhouseCoopers november 2006 Slide 4 Enkele voorbeelden van verslaglegging door het bedrijfsleven (2) PricewaterhouseCoopers Fortis Haskoning

5 PricewaterhouseCoopers november 2006 Slide 5 Format voor verslaglegging diversiteit Minimale elementenFacultatieve elementen Kwantitatief  In-, door- en uitstroom vrouwen  Redenen van vertrek mannen en vrouwen (in %)  Deelname Management Development-traject M/V  Type dienstverband parttime/fulltime M/V  % vrouwen in middenmanagement  % vrouwen in topmanagement  dit % t.o.v. totaal percentage % vrouwen  % allochtonen midden- en top- management (nationaliteit/etniciteit)  Lengte dienstverband M/V  Ziekteverzuim M/V (kort/lang)  Deelname verlofregelingen M/V  Medewerkerstevredenheid M/V  In-, door- en uitstroom allochtonen  Deelname MD-traject allochtonen  Redenen van vertrek allochtonen  Klanttevredenheid Kwalitatief  Missie en doelstellingen van diversiteit  Activiteiten en initiatieven diversiteit  Mate van monitoring/borging van diversiteit in cultuur en processen  Trends, ontwikkelingen  Beelden, symbolen, creativiteit  Voorbeelden van best practises  Creatieve in het oog springende activiteiten

6 PricewaterhouseCoopers november 2006 Slide 6 Borging van diversiteit in uw organisatie Ontwikkelings- fase Ontwikkelings- fase Professioneel referentiekader Professioneel referentiekader Beleid Objectiveer- bare normen Objectiveer- bare normen Ontwikkelings- fase Ontwikkelings- fase Professioneel referentiekader Professioneel referentiekader Beleid Strategisch beleid, missie Wettelijke regelingen Objectiveer- bare normen Objectiveer- bare normen Ontwikkelings- fase Ontwikkelings- fase Professioneel referentiekader Beleid Objectiveer- bare normen Objectiveer- bare normen - fase Leiderschap  (Uit)drager diversity  Committeren aan beleid  Rolmodel zijn  Bewaker diversity Professioneel referentiekader Organisatiestructuur Klachtencommissie Vertrouwenspersoon (Jaar)verslaglegging HR-beoordelingssystematiek Beleid Instrumenten  Diversitymonitor (KPI’s:in- en doorstroom, behoud)  Trainingen diversity  Wervings-/ HR-instrumenten Beleid  Visie/strategie diversity  Korte/lange termijn- doelstellingen Objectiveer- bare normen Diversitymanagement Organisatiecultuur  Omgangsvormen  Open, heldere en veilige cultuur  Aandacht voor communicatie

7 © 2006 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. “PricewaterhouseCoopers” refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited, each of which is a separate and independent legal entity. *connectedthinking is a trademark of PricewaterhouseCoopers LLP (US).  het ergste wat kan gebeuren is dat al onze neuzen dezelfde kant op staan* Bij PricewaterhouseCoopers beoefenen we een nogal exact vak. Met op het eerste gezicht vrij weinig ruimte voor discussie. De praktijk is echter dat we met ruim 4000 PwC’ers ook meer dan 4000 meningen in huis hebben, die soms recht tegenover elkaar staan. Meningen over kansen en bedreigingen, over wet- en regelgeving, over ontwikkelingen binnen en buiten ons vak. Juist die veelheid aan meningen, visies en invalshoeken maakt ons inventiever en effectiever. De chemie van al die gebundelde inzichten onder één dak houdt ons denken fris en onze adviezen waardevol. De dag dat al onze neuzen dezelfde kant op staan, sluiten we de tent.


Download ppt " Ambassadeursnetwerk 2005/2006 Ambities verzilveren * 8 november 2006 Een format voor rapporteren over diversity Klaas van den Berg Mohammed Essafi."

Verwante presentaties


Ads door Google