De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PwC Belastingplan 2009 Stilstand of vooruitgang? Stan Stevens 23 september 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PwC Belastingplan 2009 Stilstand of vooruitgang? Stan Stevens 23 september 2008."— Transcript van de presentatie:

1 PwC Belastingplan 2009 Stilstand of vooruitgang? Stan Stevens 23 september 2008

2 Agenda: Op weg naar een eenvoudig en robuust systeem  Inkomstenbelasting  Vennootschapsbelasting  Loonheffingen  Successiewet

3 Enkele hoofdlijnen voor fiscaal beleid  Vereenvoudigen doet pijn en vergt robuust beleid  Hoge marginale tarieven verstoren de economie het meest  Fiscale faciliteiten leiden altijd tot een beperking van de grondslag en dus hogere tarieven en meestal tot complexe regels  Een fiscaal transparant systeem is politiek lastig maar rechtvaardiger  Verbreden van de grondslag (minder faciliteiten en uitzonderingen) in ruil voor tariefverlaging  De belastingdruk wordt bepaald door de totale belastingmix en de belastingopbrengst ook

4 PricewaterhouseCoopers september 2008 Slide 4 Aantasting van de heffingsgrondslag Belastinguitgaven inkomen en vermogen 6.092 8,6% kostprijsverhogende belastingen 5.2837,1% Totaal 11.375 Inkomensbeperkende regelingen Algemene heffingskorting23.200 Arbeidskorting 9.700 Combinatie korting 800 Eigen woning10.200 Pensioenen10.700 Totaal54.600

5 PricewaterhouseCoopers september 2008 Slide 5 Versterking van het ondernemerschap  Geen echt beleid gemaakt (verhoging MKB-vrijstelling, Vpb-douceurtje, verhoging startersaftrek)  Nodig is een visie op de toekomst:  Verhouding tussen: resultaat uit overige werkzaamheden/ondernemerschap en dga  Positie van hybride ondernemers en deeltijdondernemers  Wie willen wij steunen marginale ondernemers of succesvolle ondernemers?  Invulling van het globaal evenwicht (nu diffuus door te veel variabelen)

6 PricewaterhouseCoopers september 2008 Slide 6 Ondernemersfaciliteiten IB (exclusief bedrijfsopvolging) Naam faciliteitROWWINSTUrencriteriumBedrag ZelfstandigenaftrekNeeJaJa1.309 Extra zelf. startersNeeJaJa67 Startersaftrek (a.o.)NeeJaJa, verl.10 FORNeeJaJa215 MeewerkaftrekNeeJaJa9 StakingsaftrekNeeJaNee17 KIANeeJaNee193 WA startersNeeJaJa9 MKB-vrijstellingNeeJaJa586 Totaal2.415

7 PricewaterhouseCoopers september 2008 Slide 7 Ondernemersbox  Introductie van winstbox voor alle winstgenieters met een eigen tariefstructuur  Nu: ROW 52%, ondernemers 46,8% en DGA 44,125%  ROW en ondernemers niet onderscheiden  Urencriterium laten vervallen: gunstig voor hybride en deeltijdondernemers  Negatief budgettair effect: zelfstandigenaftrek € 700 miljoen totaal € 1.209  Budgettair neutraal: verdelingseffecten  Ondernemers met een gering inkomen gaan meer betalen  Fulltime ondernemers gaan meer betalen  Tijdelijke overgangsmaatregel 3-5 jaar via een afnemende inkomensafhankelijke bonus  Hypotheekrente en persoonsgebondenaftrekposten: middelingsregeling

8 PricewaterhouseCoopers september 2008 Slide 8 Verdere tariefverlaging in de IB? Verbreding van de heffingsgrondslag:  Eigen woning  Fiscalisering  Inperken heffingskortingen  Box 3 omvormen tot een vermogenswinstbelasting

9 PricewaterhouseCoopers september 2008 Slide 9 Vereenvoudiging in de vennootschapsbelasting  Herziening 2007 heeft niet geleid tot een eenvoudiger systeem  Belangrijkste knelpunt is ongelijke behandeling van EV en VV  Erosie van de belastinggrondslag, dus hogere tarieven  Economisch niet rationele beslissingen  Oplossingen rente  Aftrekbare vergoeding EV. vgl. België  Beperken aftrek rente

10 PricewaterhouseCoopers september 2008 Slide 10 Voorstel Engelen/Van Weeghel/Vording (I)  Defiscalisering van groepsrente  groep lichamen en natuurlijke personen: belang meer dan 50%  samenwerkende groep  tenzij ingeleend van derden  Generieke beperking van de aftrek: ook voor derde rente  Indien een tekort aan eigen vermogen  Tekort aan eigenvermogen = gem. BW deelnemingen in verbonden lichamen -/ - gem. eigen vermogen bel.pl.  Deelnemingen: ook gedefiscaliseerde vorderingen  Tariefdaling tot circa 20%

11 PricewaterhouseCoopers september 2008 Slide 11 Voorstel Engelen/Van Weeghel/Vording (II)  Defiscalisering uitbreiden naar royalties?  Vereenvoudiging deelnemingsvrijstelling: vervallen regeling voor de passieve financieringsdochter en terugkeer naar de onderworpenheidseis

12 PricewaterhouseCoopers september 2008 Slide 12 Defiscalisering en samenhang met de IB  Defiscalisering is alleen relevant bij DGA’s  Extra druk op het globaal evenwicht. DGA druk daalt naar 40%  Eventueel hoge eerste schijf en daarna Vpb tarief laten dalen  Verhoging ab-tarief?  Rentebate in box 2 of box 3 belasten: gedefiscaliseerde rente vrijstellen in box 1  Verbonden natuurlijke persoon eventueel aansluiten bij het begrip aanmerkelijk belang  TBS-regeling integreren in de winstbox

13 PricewaterhouseCoopers september 2008 Slide 13 Vereenvoudiging in de loonheffingen  Regering pleit voor vereenvoudiging en coördinatie van de heffingsgrondslag LB + SW  Verdere doel is de introductie van een loonsomheffing  werkgever betaalt een percentage van de totale loonsom  werknemer ontvangt een netto loon  Eventueel in de IB bij heffen over netto loon of persoonlijke tegemoetkomingen geven (vlaktaks plus)  Differentiatie naar sector blijft mogelijk  Uitkeringsrechten baseren op netto loonbetaling  Belangrijkste knelpunt is internationale verdeling heffingsbevoegdheid  premieheffing en belastingheffing lopen uit elkaar: geen show stopper

14 PricewaterhouseCoopers september 2008 Slide 14 Vereenvoudiging successiewet  Budgettair kader is te beperkt  Kiezen voor grote vrijstellingen en compensatie elders  partnervrijstelling  generieke vrijstelling  Aanpassing bedrijfsopvolgingsfaciliteit  effectiever maken  te grote ongelijkheid tussen vermogenden?

15 © 2008 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. “PricewaterhouseCoopers” refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited, each of which is a separate and independent legal entity. *connectedthinking is a trademark of PricewaterhouseCoopers LLP (US). PwC Politieke moed is nodig om het fiscale stelsel structureel te veranderen en te vereenvoudigen.


Download ppt "PwC Belastingplan 2009 Stilstand of vooruitgang? Stan Stevens 23 september 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google