De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

18 november 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "18 november 2011."— Transcript van de presentatie:

1 18 november 2011

2 Programma 13u45 -15u20 Kennismakingsoefening (10’) Organisatie (10’)
Opzet (5’) Inhoud van de sessies (15’) Oefening ID cirkel (20’) Ontspanningsoefening (5’) Vragen (15’)

3 Kennismakingsoefening
Mijn ouders leven nog Ik ben hier alleen Ik heb nog contact met mijn familie Ik mis mijn familie Ik ben zeker dat ik hier mag blijven Ik heb een goede advocaat De dokter begrijpt me goed Ik heb veel stress Ik voel me onzeker Ik heb meestal hoofdpijn De medicaties helpen niet

4 Organisatorisch

5 Opzet Algemene doelstelling Rode draad Methodiek Inhoud Kader Groep
Psycho-educatie Inhoud

6 Rode draad (balans draagkracht – draaglast)
Stressvolle situaties en moeilijkheden De balans Prettige situaties en activiteiten Ingrijpende gebeurtenissen in je land waardoor je moest vluchten Je huidige precaire statuut Moeilijke situaties Afhankelijkheid - … De steun van vrienden en familie Positieve zaken die gebeuren Je bent veilig nu Activiteiten die je graag doet Je ziet toekomstmogelijkheden Draaglast verkleinen Draagkracht vergroten De sessies: Sessie 1: normale reactie op abnormale situatie Sessie 2: Stress, stressklachten en de vicieuze cirkel Sessie 4: verlies en rouw Verklein: stress hopeloosheid pessimisme depressie Vergroot: hoop positief gevoel energie Sessie3: omgaan met stress… je gedachten beïnvloeden mee je stress Sessie 5: hoe word ik wie ik wil zijn Sessie 6: een sprong naar de toekomst

7 Inhoud van de sessies (6 sessies)
1. Normale reactie op een abnormale situatie Beginsituatie en context: Asielzoekers worden in hun leven geconfronteerd met ingrijpende ervaringen: overleven, afhankelijkheid, trauma, verlies en identiteitscrisis. Deze ervaringen lopen als een rode draad doorheen hun bestaan als asielzoeker. Doel: de deelnemers herkennen hun klachten beseffen dat hun klachten normale reacties zijn ... Methodiek: tabel normale en abnormale situatie en reacties schema normale reactie lichamelijk, gevoelens, gedrag en gedachten

8 Inhoud van de sessie 2. Stress of spanning… omgaan met stressklachten
Beginsituatie en context: Voor veel asielzoekers zijn in eerste instantie de dagelijkse strijd om te overleven en de strijd tegen onzekerheid en onveiligheid, veel belangrijker dan het verwerken van het verleden. Iedereen die in een opvangcentrum voor asielzoekers heeft rondgekeken, weet dat de dagelijkse zorgen veel tijd en energie kosten. Doel: inzicht in: stress een beschermende reactie gezonde en ongezonde stress het ontstaan en verloop van stress invloed op de stressklachten vicieuze cirkel van stress Methodiek : schema lichamelijke reactie gedrag gevoelens gedachten vicieuze cirkel

9 Inhoud van de sessie 3. Omgaan met stress… je gedachten beïnvloeden mee je stress Beginsituatie en context : Asielzoekers kampen met een aantal problemen die ze niet actief kunnen veranderen. Bepaalde problemen in hun situatie zijn momenteel niet op te lossen. Een asielzoeker kan er niet zelf voor zorgen dat hij een positieve beslissing krijgt, of dat hij een ander huis krijgt, of dat hij mag werken, enz. Het beste is dan te kijken naar wat hij kan doen om de huidige omstandigheden meer draaglijk te maken, om te kijken hoe hij een beetje sterker kan worden in deze omstandigheden Doel : Inzicht : Gedachten, gedrag , gevoelens invloed op stress Vaardigheden: hun eigen gedachten en veronderstellingen bevragen op zoek gaan naar hoopgevende gedachten Methodiek : Tabel situatie en hoeveel spanning, coping mechanisme, wat doe je bij stress?

10 Inhoud van de sessie 4. Omgaan met verlies
Beginsituatie en context: In veel ervaringen van asielzoekers nemen verlies en de gevolgen hiervan een centrale plaats in. Men heeft mensen en zaken in eigen land verloren, en heeft moeten afscheid nemen van zowat alle schijnbare zekerheden die men in een leven kan hebben. Asielzoekers hebben vaak nood aan een nieuw netwerk maar vertrouwen hun omgeving niet. Het verlies van sociaal-culturele context is dagelijks voelbaar gedurende het acculturatieproces. Doel : Inzicht in verwerkingsproces bij verlies en rouw Ervaringen uitwisselen (H)erkennen ervaringen van verlies en rouw van elkaar, en zien ook de verschillen Methodiek : Inventaries van verschillende verliezen Taken verwerking van verlies

11 Inhoud van de sessie 5. Hoe word ik wie ik wil zijn?
Beginsituatie en context: In de context van een gezond evenwicht tussen draaglast en draagkracht is het belangrijk ook toekomstgericht te denken. In eigen land hadden asielzoekers verschillende functies/rollen/taken die mee hun identiteit bepaalde. Sommige functies/rollen/taken kunnen ze hier niet meer op dezelfde manier vervullen. Het is dus zoeken naar een vernieuwde identiteit. Doel: Inzicht: Processen beïnvloeden de identiteit, Impact van negatieve identiteit, nieuwe identiteit bouwen Methodiek: Elfbeeld identiteit, ID cirkel, acculturatieproces

12 Oefening ID cirkel Identiteit in thuisland Nu Vernieuwde identiteit

13 Inhoud van de sessie 6. Een sprong naar de toekomst
Beginsituatie en context: Om gezond te functioneren is het belangrijk dat er een zeker evenwicht is tussen problemen, zorgen enerzijds en kracht om met de problemen om te gaan anderzijds, Als men gezond functioneert, kan men stappen naar de toekomst zetten. Doel : Inzicht in de balans draaglast – draagkracht (rode draad) Vaardigheid: realistisch doel formuleren en toepassen in hun huidig leven Methodiek : positiebepaling, balans draaglast-draakracht.

14 Ontspanningsoefening

15 Zijn er nog vragen?

16 Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "18 november 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google