De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De zelfbeoordelingstest

Verwante presentaties


Presentatie over: "De zelfbeoordelingstest"— Transcript van de presentatie:

1 De zelfbeoordelingstest

2

3 Doel zelfbeoordelingstest
Inzicht geven in de eigen geestelijke gezondheid Gebruikers gericht verwijzen naar de tien stappen en de opdrachten

4 Opbouw zelfbeoordelingstest
Disclaimer Socio-demografische gegevens Veerkracht Klachten Copingvaardigheden

5 Socio-demografische gegevens
Disclaimer Socio-demografische gegevens Veerkracht Feedback 1 Klachten Scenario 1: optimale veerkracht Scenario 2: verminderde veerkracht of vage klachten Scenario 3: ernstige klachten Feedback 3 + aanbevelingen (met doorverwijzing) Feedback 2 + aanbevelingen COPING STRATEGIEEN AANBEVELINGEN (met verwijzing naar de 10 stappen en rekening houdend met scores op vorige tests)

6 1. Disclaimer

7 2. Socio-demo’s Louter voor onderzoeksdoeleinden Behoud anonimiteit
Items: Geslacht Leeftijd Familiale situatie Werkstatus Postcode

8 3. Veerkracht Een korte vragenlijst:
Ik heb het gevoel veel dingen aan te kunnen Ik heb het gevoel dat bij mij alles moeizamer gaat Ik heb vertrouwen in mijzelf Op een of andere manier red ik het wel Mijn leven is zinvol

9 3. Veerkracht Vervolgens feedback: Grafiek Jouw score
Wat kan je zelf doen Verwijzing naar de 10 stappen Motivatie om vervolg van de vragenlijst in te vullen

10 3. Veerkracht Advies → 3 mogelijkheden: goede veerkracht
Respondent krijgt score ‘goede veerkracht’ Keuze om door te gaan met deel 3 of deel 4 verminderde veerkracht sterk verminderde veerkracht Respondent krijgt score ‘verminderde veerkracht’ Respondent wordt gemotiveerd ‘deel 3: klachten’ invullen

11 3. Veerkracht

12 4. Klachten Een korte vragenlijst voor elke klacht:
Depressie en zelfdoding Angst Stress Psychosomatische klachten

13 4. Klachten Grafiek Jouw score Meer uitleg over de klacht
Vervolgens feedback: Grafiek Jouw score Meer uitleg over de klacht Wat kan je zelf doen: Links naar relevante stappen Links naar opdrachten Links naar hulpverlening Meer weten over omgaan met klachten

14 4. Klachten Drie scenario’s: 1. Geen klachten 2. Matige klachten
- personen met weinig risico op onwelzijn - positieve bekrachtiging 2. Matige klachten - personen met risico op … - aanbevelingen met een duidelijke link naar de 10 stappen 3. Ernstige klachten - ondersteuning - doorverwijzing

15 Depressie en zelfdoding
Ik voelde me somber en zwaarmoedig Ik had het gevoel dat ik als persoon niet veel voorstel Ik had het gevoel dat mijn leven geen zin had Ik dacht aan zelfmoord

16 Depressie en zelfdoding

17 Angst Ik had moeite met ademhalen Ik transpireerde merkbaar
Ik merkte dat ik beefde Ik had het gevoel dat ik bijna in paniek geraakte Ik was angstig zonder enige reden

18 Angst

19 Angst

20 Stress Ik had de neiging overdreven te reageren op situaties
Ik was erg opgefokt Ik merkte dat ik onrustig was Ik vond het moeilijk me te ontspannen

21 Psychosomatische klachten
Ik had last van hoofdpijn Ik had last van misselijkheid Ik had last van buikpijn Ik had last van versnelde hartslag

22 5. Coping Een vragenlijst: Ik probeer het probleem te vergeten
Ik probeer me te ontspannen met vrienden of familie Ik praat er met iemand over Ik probeer mijn storende gedachten onder controle te krijgen Ik reageer mij eens goed af

23 Coping Vervolgens feedback Grafiek Interpretatie van de grafiek
Manieren om met problemen om te gaan → copingstijlen worden kort toegelicht Jouw score Wat kan je zelf doen: Advies afgestemd op behaalde score op veerkracht Links naar relevante stappen Links naar opdrachten Links naar hulpverlening

24 Coping Scenario’s advies coping (voor elke klacht): Scenario Score
1. Goede veerkracht & goede copingstijlen Goede reactie op problemen 2. Goede veerkracht & slechte copingstijlen Minder goede reactie op problemen 3. Goede veerkracht & geen copingstijl Weinig goede en weinig minder goede reactie op problemen 4. Goede veerkracht & beide copingstijlen Soms goede, soms minder goede reactie op problemen 5. Verminderde veerkracht & goede copingstijlen 6. Verminderde veerkracht & slechte copingstijlen 7. Verminderde veerkracht & geen copingstijl 8. Verminderde veerkracht & beide copingstijlen

25 5. Coping Positieve copingstijlen: Beheersen van negatieve gedachten
vb. Ik probeer mijn storende gedachten onder controle te krijgen Problemen aanpakken vb. Ik zoek naar een oplossing Actief ontspannen vb. Ik houd me lichamelijk actief bezig

26 5. Coping Positieve copingstijlen (vervolg): Sociale steun zoeken
vb. Ik probeer me te ontspannen met familie of vrienden Rust nemen Vb. Ik probeer het wat kalmer aan te doen Expressie van emoties Vb. Ik laat mijn gevoelens bovenkomen

27 5. Coping Negatieve copingstijlen: Gebruik van genotsmiddelen
Vb. Ik neem iets kalmerend De moed laten zakken Vb. Ik laat de moed zakken Afwachten of vermijden Vb. Ik stel het probleem uit tot later Vb. Ik leg me neer bij mijn problemen

28 5. Coping

29 Evidence based Evidentie voor de vragenlijst
Een validiteitsonderzoek bij 2000 personen bewijst de psychometrische kwaliteit van de test Onderzoek toont aan dat online vragenlijsten valide en betrouwbaar zijn en kunnen screenen op aanwezigheid van onder andere depressie (vb.GHQ-28 en SCL-90-R) Procesevaluatie levert positieve resultaten op

30 Evidence based Evidentie voor het advies
Onderzoek in de gezondheidspromotie toont aan dat advies op maat effectiever is dan een generiek advies Gebruik van internet in de context van hulpverlening heeft vele voordelen Educatief voordeel: → internet kan zelfeducatie in de hand werken Evaluatiestudies (ISW Limits – Trimbosinstituut) → Over het algemeen positieve resultaten → Suggesties tot verbetering opgevolgd


Download ppt "De zelfbeoordelingstest"

Verwante presentaties


Ads door Google