De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De zelfbeoordelingstest. Doel zelfbeoordelingstest Inzicht geven in de eigen geestelijke gezondheid Gebruikers gericht verwijzen naar de tien stappen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De zelfbeoordelingstest. Doel zelfbeoordelingstest Inzicht geven in de eigen geestelijke gezondheid Gebruikers gericht verwijzen naar de tien stappen."— Transcript van de presentatie:

1 De zelfbeoordelingstest

2

3 Doel zelfbeoordelingstest Inzicht geven in de eigen geestelijke gezondheid Gebruikers gericht verwijzen naar de tien stappen en de opdrachten

4 Opbouw zelfbeoordelingstest 1.Disclaimer 2.Socio-demografische gegevens 3.Veerkracht 4.Klachten 5.Copingvaardigheden

5 Socio-demografische gegevens AANBEVELINGEN (met verwijzing naar de 10 stappen en rekening houdend met scores op vorige tests) Feedback 1 COPING STRATEGIEEN Veerkracht Klachten Feedback 2 + aanbevelingen Feedback 3 + aanbevelingen (met doorverwijzing) Scenario 1: optimale veerkracht Scenario 3: ernstige klachten Scenario 2: verminderde veerkracht of vage klachten Disclaimer

6 1. Disclaimer

7 2. Socio-demo’s Louter voor onderzoeksdoeleinden Behoud anonimiteit Items: -Geslacht -Leeftijd -Familiale situatie -Werkstatus -Postcode

8 3. Veerkracht Een korte vragenlijst: -Ik heb het gevoel veel dingen aan te kunnen -Ik heb het gevoel dat bij mij alles moeizamer gaat -Ik heb vertrouwen in mijzelf -Op een of andere manier red ik het wel -Mijn leven is zinvol -…

9 3. Veerkracht Vervolgens feedback: –Grafiek –Jouw score –Wat kan je zelf doen Verwijzing naar de 10 stappen Motivatie om vervolg van de vragenlijst in te vullen

10 3. Veerkracht Advies → 3 mogelijkheden: –goede veerkracht Respondent krijgt score ‘goede veerkracht’ Keuze om door te gaan met deel 3 of deel 4 –verminderde veerkracht –sterk verminderde veerkracht Respondent krijgt score ‘verminderde veerkracht’ Respondent wordt gemotiveerd ‘deel 3: klachten’ invullen

11 3. Veerkracht

12 4. Klachten Een korte vragenlijst voor elke klacht: -Depressie en zelfdoding -Angst -Stress -Psychosomatische klachten

13 4. Klachten Vervolgens feedback: –Grafiek –Jouw score –Meer uitleg over de klacht –Wat kan je zelf doen: Links naar relevante stappen Links naar opdrachten Links naar hulpverlening –Meer weten over omgaan met klachten

14 4. Klachten Drie scenario’s: 1. Geen klachten - personen met weinig risico op onwelzijn - positieve bekrachtiging 2. Matige klachten - personen met risico op … - aanbevelingen met een duidelijke link naar de 10 stappen 3. Ernstige klachten - ondersteuning - doorverwijzing

15 Depressie en zelfdoding -Ik voelde me somber en zwaarmoedig -Ik had het gevoel dat ik als persoon niet veel voorstel -Ik had het gevoel dat mijn leven geen zin had -Ik dacht aan zelfmoord

16 Depressie en zelfdoding

17 Angst -Ik had moeite met ademhalen -Ik transpireerde merkbaar -Ik merkte dat ik beefde -Ik had het gevoel dat ik bijna in paniek geraakte -Ik was angstig zonder enige reden

18 Angst

19

20 Stress -Ik had de neiging overdreven te reageren op situaties -Ik was erg opgefokt -Ik merkte dat ik onrustig was -Ik vond het moeilijk me te ontspannen

21 Psychosomatische klachten -Ik had last van hoofdpijn -Ik had last van misselijkheid -Ik had last van buikpijn -Ik had last van versnelde hartslag

22 5. Coping Een vragenlijst: -Ik probeer het probleem te vergeten -Ik probeer me te ontspannen met vrienden of familie -Ik praat er met iemand over -Ik probeer mijn storende gedachten onder controle te krijgen -Ik reageer mij eens goed af

23 Coping Vervolgens feedback –Grafiek –Interpretatie van de grafiek –Manieren om met problemen om te gaan → copingstijlen worden kort toegelicht –Jouw score –Wat kan je zelf doen: Advies afgestemd op behaalde score op veerkracht Links naar relevante stappen Links naar opdrachten Links naar hulpverlening

24 Coping Scenario’s advies coping (voor elke klacht): ScenarioScore 1. Goede veerkracht & goede copingstijlenGoede reactie op problemen 2. Goede veerkracht & slechte copingstijlenMinder goede reactie op problemen 3. Goede veerkracht & geen copingstijlWeinig goede en weinig minder goede reactie op problemen 4. Goede veerkracht & beide copingstijlenSoms goede, soms minder goede reactie op problemen 5. Verminderde veerkracht & goede copingstijlenGoede reactie op problemen 6. Verminderde veerkracht & slechte copingstijlenMinder goede reactie op problemen 7. Verminderde veerkracht & geen copingstijlWeinig goede en weinig minder goede reactie op problemen 8. Verminderde veerkracht & beide copingstijlenSoms goede, soms minder goede reactie op problemen

25 5. Coping Positieve copingstijlen: -Beheersen van negatieve gedachten vb. Ik probeer mijn storende gedachten onder controle te krijgen -Problemen aanpakken vb. Ik zoek naar een oplossing -Actief ontspannen vb. Ik houd me lichamelijk actief bezig

26 5. Coping Positieve copingstijlen (vervolg): -Sociale steun zoeken vb. Ik probeer me te ontspannen met familie of vrienden -Rust nemen Vb. Ik probeer het wat kalmer aan te doen -Expressie van emoties Vb. Ik laat mijn gevoelens bovenkomen

27 5. Coping Negatieve copingstijlen: -Gebruik van genotsmiddelen Vb. Ik neem iets kalmerend -De moed laten zakken Vb. Ik laat de moed zakken -Afwachten of vermijden Vb. Ik stel het probleem uit tot later Vb. Ik leg me neer bij mijn problemen

28 5. Coping

29 Evidence based Evidentie voor de vragenlijst –Een validiteitsonderzoek bij 2000 personen bewijst de psychometrische kwaliteit van de test –Onderzoek toont aan dat online vragenlijsten valide en betrouwbaar zijn en kunnen screenen op aanwezigheid van onder andere depressie (vb.GHQ-28 en SCL-90-R) –Procesevaluatie levert positieve resultaten op

30 Evidence based Evidentie voor het advies –Onderzoek in de gezondheidspromotie toont aan dat advies op maat effectiever is dan een generiek advies –Gebruik van internet in de context van hulpverlening heeft vele voordelen –Educatief voordeel: → internet kan zelfeducatie in de hand werken –Evaluatiestudies (ISW Limits – Trimbosinstituut) → Over het algemeen positieve resultaten → Suggesties tot verbetering opgevolgd


Download ppt "De zelfbeoordelingstest. Doel zelfbeoordelingstest Inzicht geven in de eigen geestelijke gezondheid Gebruikers gericht verwijzen naar de tien stappen."

Verwante presentaties


Ads door Google