De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zelfeducatie, werkt dat?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zelfeducatie, werkt dat?"— Transcript van de presentatie:

1 Zelfeducatie, werkt dat?
Een campagne voor de algemene bevolking, dat kan toch niet! Is die vragenlijst wel valide en betrouwbaar? Heeft men echt iets aan dergelijke adviezen? Fit in je hoofd, evidence based? Wat als mensen met klinische problemen op deze website verzeild geraken? E- mental- health, is dat niet gewoon weer een of andere hype? 10 stappen, is dat niet tè simpel? Kan een online test klachten screenen? Wat doen protectieve factoren dan wel?

2 Campagne: Fit in je hoofd
Website - Zelfbeoordelingstest - 10 stappen Publiekscampagne Lokale acties

3 De campagne Website Test Publiekscampagne Lokale acties

4 De campagne Fit in je hoofd gebruikt drie soorten preventie-
campagnes voor depressie: Universele campagnes: preventie die zich richt op de algemene bevolking → Fit in je hoofd is gericht aan alle mensen met een goede en licht verminderde veerkracht Geïndiceerde campagnes: preventie die zich richt op mensen die reeds enkele symptomen van depressie vertonen → Mensen met ernstige klachten worden onmiddelijk doorverwezen naar de hulpverlening, mensen met matige klachten krijgen advies op maat gelinkt aan de tien stappen Selectieve campagnes: preventie die zich richt op mensen met een verhoogd risico op depressie → Implementatie van Fit in je hoofd bij specifieke doelgroepen met een verhoogd risico

5 De campagne Beste resultaten door combinatie van 3 soorten
preventie-campagnes: 1) Reductie risicofactoren 2) Bevordering protectieve factoren Toename kennis i.v.m. geestelijke stoornissen Stigma rond geestelijke stoornissen aanpakken Positieve sociale & economische effecten Verbetering fysieke gezondheidstoestand Verhinderen ontwikkeling van mentale stoornis Vermindering psychiatrische symptomen

6 De campagne De combinatie van universele, geïndiceerde en
selectieve preventie-campagnes werkt: Draagkracht Draaglast

7 De website Zelfbeoordelingstool 10 stappen: E-mental health
Vragenlijsten Advies 10 stappen: Internationale campagnes Protectieve factoren E-mental health

8 E- mental- health De website en de test werken aan de hand
van het concept zelfeducatie Zelfeducatie rond geestelijke gezondheid via het internet = e-mental health

9 E- mental health Zelfeducatie = zelfzorg = zelfhulp = zelfinstructie =
zelfmanagement Vb. Zelfhulpboeken, zelfhulpgroepen, audio- en videotapes Populariteit van zelfzorg neemt toe Plaats verworven binnen het format van een behandeling en/of een preventiecampagne

10 E- mental- health Voordelen zelfeducatie:
Vrijheid voor de gebruiker: je kan waar en wanneer je zelf wilt werken aan je geestelijke gezondheid Anonimiteit voor de gebruiker: stap naar hulpverlener moet niet meer worden gezet → Drempelverlagend! Zelfhulpmateriaal gebaseerd op cognitieve gedragstherapie blijkt effectief Filosofie van stepped care: eerst autonoom problemen trachten te overwinnen, later eventueel stap naar professionele hulpverlener zetten

11 E- mental- health Relatief nieuw en weinig onderzocht
→ Eerste resultaten wijzen op enorm potentieel Vb. Moodgym (cognitieve gedragstherapie) Vermindering depressieve symptomen, toename kennis depressie en effectieve behandelingen Vb. Bluepages (psycho-educatie) Vermindering disfunctionele denken en depressieve symptomen

12 E- mental- health: voordelen
Kostenbesparing Facilitering van de conventionele hulpverlening → anonimiteit en combinatie met professionele hulpverlening Vernieuwende manier van hulp- en adviesverlening → nieuwe mogelijkheden voor geven van informatie, behandelingen, feedback en gelijktijdig vele mensen bereiken

13 E- mental- health: voordelen
Democratisering van hulpverlening en versterking algemene samenleving → Groot aanbod en daarmee gepaard gaande keuzevrijheid → Andere kanalen blijven nodig voor bereiken van alle doelgroepen Mogelijkheid tot evaluatie en informatieverzameling Garantie van anonimiteit en privacy

14 E- mental- health: nadelen
Verhoging wachtlijsten mogelijk Verkeerd opnemen en gebruiken van informatie Geen garantie voor inhoudelijke kwaliteit Niet iedereen bereiken via internet Vb. Senioren Onduidelijk of er iets mee gedaan wordt → Hoe mensen op een gezondheidsbevorderende website krijgen? → Hoe zorgen dat ze erop blijven en ook terugkeren? → Hoe zorgen dat het tot gedragsverandering leidt? Mag niet te belastend zijn →voor de computer → voor de gebruiker

15 Zelfbeoordelingsinstrument
Evidentie voor de vragenlijst Een validiteitsonderzoek bij 2000 personen bewijst de psychometrische kwaliteit van de test Onderzoek toont aan dat online vragenlijsten valide en betrouwbaar zijn en kunnen screenen op aanwezigheid van onder andere depressie (vb.GHQ-28 en SCL-90-R) Procesevaluatie levert positieve resultaten op

16 Zelfbeoordelingsinstrument
Evidentie voor het advies Onderzoek in de gezondheidspromotie toont aan dat advies op maat effectiever is dan een generiek advies Gebruik van internet in de context van hulpverlening heeft vele voordelen Educatief voordeel: → internet kan zelfeducatie in de hand werken Evaluatiestudies (ISW Limits – Trimbosinstituut) → Over het algemeen positieve resultaten → Suggesties tot verbetering opgevolgd

17 10 stappen: internationaal
Internationale campagnes: Oorsprong in Engelse campagne, die ook in Ysland en Canada werd uitgevoerd Tien stappen van ‘Fit in je hoofd’ komen inhoudelijk overeen met de stappen in de buitenlandse campagnes Centrale inhoud = protectieve factoren

18 Campagne in Engeland The Sainsbury Centre for Mental Health

19 10 stappen: protectieve factoren
Protectieve factoren bevorderen de geestelijke fitheid: weerbaarheid = de mogelijkheid om een moeilijke situatie snel te boven te komen zelfredzaamheid = het gevoel van controle over het eigen leven Evidentie voor positieve invloed protectieve factoren: persoonlijk welbevinden stijgt gezondheid verbetert levenskwaliteit neemt toe voorkomen van mentale stoornissen

20 10 stappen: protectieve factoren
Theoretische kaders voor protectieve factoren: Salutogenic model (Antonovsky) Positieve psychologie (Seligman) Gezondheid is niet afwezigheid van ziekte, Maar aanwezigheid van gezondheid → oorzaak van gezondheid centraal risico’s (=oorzaak van ziekte) niet centraal

21 10 stappen: protectieve factoren
Soorten protectieve factoren: Psychologische protectieve factoren Sociale protectieve factoren Protectieve factoren op het structurele niveau Aard van de protectieve factoren: Indivueel Familiegerelateerd Sociaal Economisch Omgevingsgericht

22 10 stappen: protectieve factoren
Verschillende protectieve factoren komen tot uitdrukking in de 10 stappen Vb. Beschermende factor ‘sociale steun van familie en vrienden’ komt o.a. tot uitdrukking in: stap 2, praat erover stap 5, reken op vrienden stap 8, durf hulp vragen Tien stappen pogen mensen te informeren en aan te moedigen om op eigen initiatief te investeren in de protectieve factoren Effectiviteit van inhoud 10 stappen

23 Surf naar www.fitinjehoofd .be
en neem een kijkje bij ‘voor professionelen’


Download ppt "Zelfeducatie, werkt dat?"

Verwante presentaties


Ads door Google