De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Utrecht 21 oktober 2009 Symposium Implementatie EU Mediationrichtlijn Slide 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Utrecht 21 oktober 2009 Symposium Implementatie EU Mediationrichtlijn Slide 1."— Transcript van de presentatie:

1 Utrecht 21 oktober 2009 Symposium Implementatie EU Mediationrichtlijn Slide 1

2 Utrecht 21 oktober 2009 Symposium Implementatie EU Mediationrichtlijn Slide 2 Artikel 1: doel en werkingssfeer Burgerlijke en handelszaken, mits ”arbitrabel” (1020.3 Rv) Richtlijn ook van toepassing op vordering benadeelde partij ex 51a Sv

3 Utrecht 21 oktober 2009 Symposium Implementatie EU Mediationrichtlijn Slide 3 Artikel 2: grensoverschrijdende geschillen “minimaal” of Kaderwet? (Vragen 1 tm 3) Doel richtlijn cf art 1: … te zorgen voor een evenwichtige samenhang tussen mediation en behandeling in rechte Hoe deze evenwichtige samenhang te realiseren?

4 Utrecht 21 oktober 2009 Symposium Implementatie EU Mediationrichtlijn Slide 4 Voorstel Wackie Eysten: …. een aparte plaats…in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Daarvoor zou een speciale titel kunnen worden opgenomen in het Vierde Boek, dat dan het opschrift arbitrage en mediation zou moeten krijgen.

5 Utrecht 21 oktober 2009 Symposium Implementatie EU Mediationrichtlijn Slide 5 Bezwaren NMV tegen “minimale implementatie”: Principieel bezwaar artikel 65 EG-verdrag geldt niet voor interne situatie; Verschil intern-grensoverschrijdend niet uit te leggen aan de gebruiker; Ook bij minimale implementatie noodzakelijk kwaliteitseisen aan proces en mediator te stellen ivm verschonings- recht

6 Utrecht 21 oktober 2009 Symposium Implementatie EU Mediationrichtlijn Slide 6 Nadelen kaderwet: Zwaardere eisen voor mediators, ook zij die geen grensoverschrijdende mediations doen; Vermindering aantal mediators; Gevaar voor verdere juridisering mediation in het algemeen.

7 Utrecht 21 oktober 2009 Symposium Implementatie EU Mediationrichtlijn Slide 7 Onderwerpen, om. vlgs NMV op te nemen in kaderwet (Voor zover nog niet in de richtlijn): Positie interne mediator Verklaring van goed gedrag? Minimumeisen kantoororganisatie Positie inzake WWFT Houdbaarheid mediationclausule (p.33 bundel) Nog meer?

8 Utrecht 21 oktober 2009 Symposium Implementatie EU Mediationrichtlijn Slide 8 Artikel 3: definities Wat is mediation? Ook evaluatief? (vrg 7&8) Wie is mediator? (vrg 4,5,6) “register mediator”? Presentatie Daan de Snoo

9 Utrecht 21 oktober 2009 Symposium Implementatie EU Mediationrichtlijn Slide 9 Artikel 4: kwaliteit Zie voor criteria artikel 3b: Een derde die wordt verzocht op doeltreffende, onpartijdige, en bekwame wijze een mediation te leiden Presentatie Daan de Snoo

10 Utrecht 21 oktober 2009 Symposium Implementatie EU Mediationrichtlijn Slide 10 Artikel 5: gerechtelijke verwijzing In Nederland thans adequaat geregeld?

11 Utrecht 21 oktober 2009 Symposium Implementatie EU Mediationrichtlijn Slide 11 Artikel 6: tenuitvoerlegging vaststellingsovereenkomst Art 87.3 Rv (proforma cvpp) Notariële akte (vrg 9,10) Taak notaris volgens jurisprudentie meer dan marginale toetsing! Suggestie NMV: bij punten van twijfel terugverwijzen naar mediator Art.1069 Rv: arbitraal schikkingsvonnis ‘”Anwaltsvergleich’” ?

12 Utrecht 21 oktober 2009 Symposium Implementatie EU Mediationrichtlijn Slide 12 Artikel 7: vertrouwelijkheid Presentatie prof. Jongbloed uitsluitend ter beoordeling mediator? (13) ook verschoningsrecht partijen? (14)

13 Utrecht 21 oktober 2009 Symposium Implementatie EU Mediationrichtlijn Slide 13 Artikel 8: verjaring Vervaltermijnen? Geen stuiting maar verlenging!


Download ppt "Utrecht 21 oktober 2009 Symposium Implementatie EU Mediationrichtlijn Slide 1."

Verwante presentaties


Ads door Google