De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Succesvol innoveren in de turbulente hypothekenmarkt

Verwante presentaties


Presentatie over: "Succesvol innoveren in de turbulente hypothekenmarkt"— Transcript van de presentatie:

1 Succesvol innoveren in de turbulente hypothekenmarkt
Lothar Kleinhaarhuis (ELQ) Leo Hermans (Everest) BRPN, 10 april 2008

2 Agenda ELQ Hypotheken en haar markt
Partnering als formule om succesvol te innoveren Oplossingsrichting voor applicatieontwikkeling Groeiproces

3 ELQ is eerste gespecialiseerde geldverstrekker
ELQ Hypotheken is de eerste gespecialiseerde geldverstrekker in Nederland die zich richt op : Mensen met bijzondere kredietsituaties (zoals mensen met BKR-coderingen) Mensen met variabele inkomens Startende ondernemers, maar ook op freelancers, zelfstandigen, werknemers met een tijdelijk contract, gedetacheerden en uitzendkrachten. ELQ is actief op de Nederlandse markt sinds 2004 De Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers is aandeelhouder van ELQ Hypotheken

4 Bewegelijke hypotheekmarkt
Aanscherping wet en regelgeving omtrent o.a. verantwoord lenen Wijzigingen in de distributieketen, consolidatie distributiepartners Veranderende sociaal economische factoren (stijgende huizenprijzen, stijgende rente percentages) Aanpassen risicoprofielen bestaande en nieuwe klanten Afwachtende investeerders bij aankoop hypotheekportefeuilles

5 ELQ’s specifieke dienstverlening stelt extra hoge eisen aan organisatie en IT
Snel & correcte dienstverlening Pro actief achterstanden beheer Vroegtijdig risico’s kunnen inschatten Op basis van wijzigende risico’s, deze snel kunnen wijzigen Prijsbepaling aanpassen op basis van veranderende risico’s Snelheid in productwijzigingen Snelheid in proceswijzigingen Transparantie van dienstverlening richting klanten en distributiekanalen

6 Applicatie- ontwikkeling
Succesvol innoveren vereist de juiste partners met de juiste specialistische kennis ELQ focust op kerncompetenties: productmanagement acceptatie achterstandenbeheer Applicatie functioneel Consument Tussenpersoon (Franchise) Inkoopcombinaties Leningbeheer Ketens Applicatie- ontwikkeling Applicatie- hosting

7 Selectiecriteria voor partners
Inbreng competenties die ELQ aanvullen en verstevigen Distributiekanalen, Leningbeheer, Applicatie-ontwikkeling, Applicatie-hosting Snelheid van implementatie & time-to-market Partners kunnen meegaan in snelle time-to-market die voor ELQ essentieel is. Kostenbeheersing Economies of scale bij partners resulteren in lagere kosten. Partnership attitude ELQ wil partners die samen met ELQ een goed product én een excellente dienstverlening willen realiseren. Creëer je een team met je partners? Of speel je schaak met je ‘partners’? Dit is nog te vaak de norm bij applicatie-ontwikkeling en leidt tot ondoelmatigheid en onbevredigende resultaten Innovatie vereist doelgerichtheid en team work

8 Selectiecriteria voor applicatieontwikkeling
Snelle realisatie, in termen van maanden Continue uitbreiding & verbetering, in termen van weken Evolutionaire realisatie gedreven door de business Kennis van en ervaring met de Nederlandse hypothekenmarkt Kennis van en ervaring met de ontwikkeling van FO/MO hypotheekapplicaties Beschikt over herbruikbare, goed configureerbare componenten Vergaande integratie tussen FO en MO processen met ondersteuning voor de samenwerking tussen klant, distributeur en acceptanten van ELQ Aansluiting op de BO van Stater

9 Oplossingsrichting voor applicatieontwikkeling
Traditionele software engineering aanpak kan niet aan de criteria voldoen Gedreven door IT i.p.v. door de business Inherente starheid en traagheid, vanwege complexe en omslachtige vertaalslag naar technische programmeertalen Technische kennis prevaleert, te weinig kennis van de business Combinatie van BPM & BRM (Dynamic BPM) “Business engineering” i.p.v. “software engineering”.

10 Initiële ontwikkeling van de business
Workshops van ELQ specialisten met business-analisten en –engineers van Everest Proces-, product- en organisatie-model Globale functionele specificaties per processtap Realisatie prototype per processtap binnen 1 week door business engineers Validatie prototype (= detail functionaliteit) in vervolg workshop 3-4 iteratieslagen met een 80-90% resultaat Gaandeweg verdere verfijning en aanpassing t.g.v. voortschrijdend inzicht en nieuwe eisen vanuit Lehman Brothers Nieuwe uitvoeringsorganisatie en applicatie reeds na 5 maanden ontwikkeling in productie

11 Innovatie op basis van praktijkervaring
Er was verwacht dat er al snel flinke aanpassingen in proces en producten noodzakelijk zouden zijn Realiseren van nieuwe business (businessinnovatie) is immers niet goed voorspelbaar Binnen enkele maanden bleek dat er grondige aanpassingen in het proces nodig waren Distributeurs vonden het niet acceptabel dat er pas kan worden geoffreerd nadat alle bewijsstukken beschikbaar waren Binnen 6 weken aanpassing uitvoeringsorganisatie en applicatie gerealiseerd Na 1 jaar bleek een vergaande verandering in de productportfolio noodzakelijk te zijn Beeindigen van bepaalde producten, introduceren van nieuwe producten en herziening van prijsstelling en acceptatiebeleid van bestaande producten

12 Continue verbetering en innovatie van proces en producten


Download ppt "Succesvol innoveren in de turbulente hypothekenmarkt"

Verwante presentaties


Ads door Google