De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Xeikon N.V. Bava 8 november 2013. Agenda Opening Voorstel tot aanpassing van de statuten van de vennootschap Aftreden en verlenen van decharge aan de.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Xeikon N.V. Bava 8 november 2013. Agenda Opening Voorstel tot aanpassing van de statuten van de vennootschap Aftreden en verlenen van decharge aan de."— Transcript van de presentatie:

1 Xeikon N.V. Bava 8 november 2013

2 Agenda Opening Voorstel tot aanpassing van de statuten van de vennootschap Aftreden en verlenen van decharge aan de CEO, Frank Deschuytere Benoeming van de CEO, Wim Maes Bevestiging benoemingstermijn van de heer Olde Bolhaar als lid van de Raad van Commissarissen Vermindering geplaatst kapitaal door intrekking Behandeling vragen van dhr. Faas – gelegenheid tot stellen van bijkomende vragen Schorsing van de vergadering - koffiepauze Beantwoording van bijkomende vragen Stemming Rondvraag Sluiting 2

3 Opening

4 Agenda en toelichting hebben vanaf de oproeping ter beschikking gelegen bij de vennootschap en bij ABN Amro Bank te Amsterdam Eerst een korte toelichting bij agendapunten, waarna gelegenheid tot het stellen van vragen. Op dat moment zal worden ingegaan op schriftelijke vragen die zijn gesteld. Na de beantwoording van alle vragen en als er geen verdere vragen meer zijn, worden alle punten waarover gestemd moet worden achter elkaar in stemming gebracht. 4

5 Voorstel tot aanpassing van de statuten van de vennootschap

6 Wijzigingen zijn uiteengezet in de toelichting bij het voorstel en betreffen: 1.mogelijk maken dat het stemrecht op verpande aandelen overgaat op pandhouder; 2.schrappen van de bepaling dat uitgifte van aandelen enkel kan op initiatief van de directie en de raad van commissarissen; 3.verduidelijking in de statutaire tegenstrijdig belang – regeling; Voorstel amendement op voorstel tot statutenwijziging 1.Technisch amendement 2.Helpt de roerende voorheffing te vermijden die in BE wordt geheven op de ingekochte aandelen 6

7 Aftreden van en verlenen van decharge aan de CEO, Frank Deschuytere

8 Aftreden en verlenen van décharge aan de CEO, Frank Deschuytere Voorstel tot het verlenen van décharge aan dhr. Frank Deschuytere voor de uitoefening van zijn taak voor zover van die taakuitoefening blijkt uit de laatst vastgestelde jaarrekening of uit informatie die anderszins publiekelijk bekend is gemaakt. 8

9 Benoeming van de CEO, Wim Maes

10 De raad van commissarissen heeft een niet-bindende voordracht gedaan tot het benoemen van de heer Maes als CEO van de vennootschap voor de periode ingaand op 23 september 2013 en eindigend op de afloop van de algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2017. De gegevens van de heer Maes zijn gevoegd bij de agenda. 10

11 Bevestiging benoemingstermijn van de heer Olde Bolhaar als lid van de raad van commissarissen

12 De benoemingstermijn van de heer Olde Bolhaar is reeds tijdens de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders op 17 september jl. bevestigd. Aangezien naderhand is gebleken dat de wettelijke oproepingstermijn op dit punt niet is gehandhaafd is het voorstel dit besluit alsnog te bevestigen op de voet van artikel 2:15 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek. 12

13 Vermindering geplaatst kapitaal door intrekking

14 Dit voorstel betreft alle door de vennootschap gehouden aandelen op dit moment, en wel 8.476.755 aandelen. Het doel van de intrekking is het creëren van meer flexibiliteit met het oog op eventuele toekomstige inkoop van aandelen. De intrekking geschiedt zonder enige terugbetaling of uitkering. 14

15 Behandeling vragen van dhr. Faas – gelegenheid tot stellen van bijkomende vragen

16 Schorsing van de vergadering - koffiepauze

17 Beantwoording van bijkomende vragen

18 Stemming

19 1.Agendapunt 2 – Voorstel tot aanpassing van de statuten van de vennootschap 2.Agendapunt 3 – Aftreden en verlenen van décharge aan de CEO, Frank Deschuytere 3.Agendapunt 4 – Benoeming van de CEO, Wim Maes 4.Agendapunt 5 – Bevestiging benoemingstermijn van de heer Olde Bolhaar als lid van de raad van commissarissen 5.Agendapunt 6 – Vermindering geplaatst kapitaal door intrekking 19

20 Rondvraag

21 Sluiting


Download ppt "Xeikon N.V. Bava 8 november 2013. Agenda Opening Voorstel tot aanpassing van de statuten van de vennootschap Aftreden en verlenen van decharge aan de."

Verwante presentaties


Ads door Google