De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Generalistische ondersteunende functies in de huisartsenvoorziening

Verwante presentaties


Presentatie over: "Generalistische ondersteunende functies in de huisartsenvoorziening"— Transcript van de presentatie:

1

2 Generalistische ondersteunende functies in de huisartsenvoorziening
Ron Helsloot, senior-beleidsmedewerker NHG Zorg in beweging,

3 Uitgangspunt: Toenemende zorgvraag bij een steeds complexere zorgbehoefte

4 Beste wijze van organisatie van de huisartsenvoorziening?

5 Keuze voor POH Middelen beschikbaar; nu ca. 1.200
Financiering (tijdelijk) gestopt  lacune  experimenten met NPH en PAH

6 Overeenkomsten Medische consulten bij ingeschreven patiënten Opleidingsniveau tussen mbo en wo

7 Praktijkondersteuner/ praktijkverpleegkundige:
Zorg, vooral voor chronische patiënten, o.b.v. NHG-Standaarden/protocollen Ook niet-zorggebonden taken

8 Nurse practitioner (NP)
Kleine kwalen (KNO, bewegingsapparaat, dermatologie, gynaecologie, geriatrie) Physician Assistant (PA) Ontvangt patiënten at random op spreekuur/besluit zelf welke vraag naar de huisarts moet

9 2002: Toekomstvisie Huisartsenzorg 2012 (NHG/LHV)
2003: Concretisering in ‘Huisartsenzorg en Huisartsenvoorziening’ (NHG/LHV)

10 2005:. Standpunt Toekomstvisie. ‘Ondersteunend personeel
2005: Standpunt Toekomstvisie ‘Ondersteunend personeel in de huisartsenvoorziening’ (NHG/LHV)

11 3 functieniveaus

12 Structurele delegatie van taken biedt huisarts de mogelijkheid
zich op complexe zorg te richten (toename door substitutie 2e  1e lijn; en door verschuiving van kortdurende zorg richting chronische patiënten)

13 Ondersteunende functie t.b.v.
vernieuwing en professionalisering huisartsenzorg (parallel HAP’s)

14 Kwaliteitsverbetering en subjectieve werkdrukvermindering

15 Bestaande functies assistente en praktijkverpleegkundige verder
NHG en LHV: Bestaande functies assistente en praktijkverpleegkundige verder professionaliseren (BIG-registratie assistentes; bachelor of nursing  praktijkverpleegkundige i.p.v. praktijkondersteuner) + verdere uitbreiding taken

16 NHG en LHV: Tégen het inzetten van nóg meer ondersteunende functies in de huisartsenpraktijk naast de assistente en de praktijkverpleegkundige

17 Kwaliteitswinst/vermindering
werkbelasting niet aangetoond Functies raken versnipperd  ongewenste discussie over afbakening en afstemming competenties

18 Risico fragmentatie van de zorg; zorg onoverzichtelijk voor patiënten; geen sprake meer van geïntegreerde zorg Personeelstekorten op alle niveaus in zorg  krachten bundelen en efficiënt met zorgverleners omgaan

19 Overhead t.b.v. samenwerking/coördinatie/ management neemt toe
Huisarts wordt minder toegankelijk Huisarts steeds minder in aanraking met alledaagse klachten

20 Vooral voor jonge huisartsen en aios van belang om vak in volle breedte te kunnen zien en specifieke generalistische deskundigheid en huisartsgeneeskundige attitude te ontwikkelen

21 Ook voor ervaren huisartsen dreigt verschraling van specifieke huisartsgeneeskundige deskundigheid en attitude. Behandeling kleine kwalen draagt bij aan snelle herkenning van afwijkend en eventueel ernstig beloop

22 Geïntegreerde zorg en generalistische karakter van huisartsenzorg onder druk
Patiënten vragen geen verticale, ziektegerichte benadering, maar horizontale, geïntegreerde, contextgerichte benadering

23 NHG en LHV niet voor zelfstandig stellen diagnose en voorschrijven van geneesmiddelen

24 Artikel Medisch contact 3 maart jl.

25 Grootste betekenis NPH-project:
EVALUATIE ervan (en niet zozeer implementatie)

26 Mogelijkheid overdracht kleine kwalen uit enkele vakgebieden aan hbo-functionaris?
Welke competenties nodig? Wat levert het op?

27 Besparing tijd? Besparing kosten? Kostendaling op macroniveau? Onverantwoorde toename zorgaanbod? Meer verwijzing naar tweede lijn?

28 Besparing huisartsen? (Capaciteitstekort nauwelijks aanwezig; na toename in komende jaren in 2020 mogelijk opgeheven)

29 TOEKOMST? SAMENVOEGING VAN FUNCTIES VAN NP EN
PRAKTIJKVERPLEEGKUNDIGE TOT ÉÉN FUNCTIE? (Gedeeltelijke overlap; vereiste medische basiskennis op vergelijkbaar niveau)

30 Verbeteringen mogelijk:
In het delegeren van taken In verdere scholing (sommige praktijkverpleegkundigen naar mastersniveau!) In de taakopvatting/-invulling van de huisarts

31 Huisartsgeneeskunde is
een specialisme, opleidend tot generalist. Daarnaast op hbo-niveau een GENERALISTISCHE ONDERSTEUNENDE FUNCTIE met bijbehorende hbo-opleiding

32 Dank u wel voor uw aandacht Voor discussie: r.helsloot@nhg-nl.org


Download ppt "Generalistische ondersteunende functies in de huisartsenvoorziening"

Verwante presentaties


Ads door Google