De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KEUZEBEGELEIDINGVWO-3 q WAT q WAAROM q HOE Ouderavond VWO-3 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "KEUZEBEGELEIDINGVWO-3 q WAT q WAAROM q HOE Ouderavond VWO-3 2011."— Transcript van de presentatie:

1 KEUZEBEGELEIDINGVWO-3 q WAT q WAAROM q HOE Ouderavond VWO-3 2011

2 Een schooldecaan begeleidt leerlingen bij hun keuze voor : een profiel q een profiel q een vervolgstudie q een beroep/loopbaan een profiel q een profiel q een vervolgstudie q een beroep/loopbaan - in de eerste plaats leraar (in mijn geval:Ak) - eigen werkruimte (W12) en infotheek - bereikbaarheid (ra.bosch@hondsrugcollege.nl) - in de eerste plaats leraar (in mijn geval:Ak) - eigen werkruimte (W12) en infotheek - bereikbaarheid (ra.bosch@hondsrugcollege.nl)

3 HELICOPTERVIEW Kbeg. LOB VOORTGEZET ONDERWIJS VO 1 en 2 Klas 3 2e fase ( 4, 5, 6) Hoger Onderwijs WOHBO WOHBO Toekomstig beroep/loopbaan ?

4 INDELING WO INDELING HBO Economie Economie Gedrag en mij. Gedrag en mij. Gezondheidszorg Gezondheidszorg Landbouw & Landbouw & natuurlijke omg. natuurlijke omg. Natuur Natuur Recht Recht Taal en cultuur Taal en cultuur Techniek Techniek Gedrag en mij. Gedrag en mij. Techniek Techniek Landbouw Landbouw Gezondheidszorg Gezondheidszorg Economie Economie Kunst Kunst Onderwijs Onderwijs

5 info-avond vwo-3 hondsrugcollege Trefwoorden WO 6Wetenschappelijk 6Theoretisch 6Abstract 6Zelfdiscipline 6Master (drs/mr/ir) 6Vreemde talen 65-6 jaar (gem.)

6 Het Hoger Onderwijs stelt vaak vooropleidingseisen. U vindt ze op het Internet bijv. via Google. Zoekterm: vooropleidingseisen hoger onderwijs Een voorbeeld:

7 nr OpleidingenN+TN+GE+MC+M B Algemene gezondheidswetenschappen  B Bewegingswetenschappenbina  B Biomedische wetenschappenbina  Diergeneeskundebina  B European Public Health  B Geneeskunde (geen BaMa)bina  B Geneeskundebina  B Gezondheidswetenschappen  B Klinische technologiebina  B Medische Informatiekundebinawib + na B Tandheelkundebina 

8 De Profielen CM: Cultuur en Maatschappij EM: Economie en Maatschappij NG: Natuur en Gezondheid NT: Natuur en Techniek

9 CM EM NG NT Verplichte vakken in het gemeen- schappelijk deel Nederlands Engels 2 e MVT (of klass.t) Maatschappijleer Lich. Opvoeding CKV (ev. KCV) ANW Nederlands Engels 2 e MVT (of klass.) Maatschappijleer Lich. Opvoeding CKV (ev. KCV) ANW Nederlands Engels 2 e MVT (of klass.) Maatschappijleer Lich. Opvoeding CKV (ev. KCV) ANW Nederlands Engels 2 e MVT (of klass.) Maatschappijleer Lich. Opvoeding CKV (ev. KCV) ANW Verplichte profielvakken Wiskunde C (of A) Geschiedenis Wiskunde A (of B) Economie Geschiedenis Wiskunde A (of B) Biologie Scheikunde Wiskunde B Natuurkunde Scheikunde Profielkeuze- vakken 1 cultuurvak en 1 maatschappijvak Cultuurvakken: - 3 e MVT - Latijn - Grieks - Muziek - Tekenen Mij.vakken: - Aardrijkskunde - Economie 1 van de 3: - 3 e MVT - Aardrijkskunde - M & O* 1 van de 3: -Natuurkunde -O&O -Aardrijkskunde 1 van de 3: - Biologie - O&O - Wiskunde D Vrije deel1 keuzevak uit: - Economie - Aardrijkskunde - M & O - 3 e MVT - Latijn - Grieks - Tekenen - Biologie - BSM 1 keuzevak uit: - 3 e MVT - Aardrijkskunde - M & O - Latijn - Grieks - Biologie - Natuurkunde - Scheikunde - Wiskunde D - Tekenen - BSM 1 keuzevak uit: - 3 e MVT - NL & T - Natuurkunde - Wiskunde D - Aardrijkskunde - Economie - Latijn - Grieks - Geschiedenis - M&O - Tekenen - BSM 1 keuzevak uit: - 3 e MVT - Biologie - NL & T - Wiskunde D - Aardrijkskunde - Economie - Latijn - Grieks - Geschiedenis - M&O - Tekenen - BSM Plusleerlingen Kunnen Spaans kiezen als 2 e MVT

10 IETS MET HET PROFIEL……..

11 IETS MET HET PROFIEL E&M

12

13

14 Keuzebegeleiding op het Hondsrugcollege

15 EEN GOEDE KEUZE MAAK JE MET: Informatie over de keuze - mogelijkheden : profielen profielen opleidingen opleidingen beroepen beroepen HORIZONVERRUIMING Een goed beeld van jezelf Wat vind ik leuk Wat vind ik leuk Wat vind ik belangrijk Wat vind ik belangrijk Wat kan ik Wat kan ik ZELFCONCEPTVERHELDERING

16 KEUZEBEGELEIDING IN VWO-3 Dec.Start lessenserie K.beg. Mrt.Een tweede info-avond 2e rapport en voorl. Keuze Mrt./AGesprekken decaan/leer- ling/ouders. AprilDefinitieve keuze na onder- tekening formulier.

17 Gebruikte methode voor keuzebegeleidingslessen  Multiple Choice 3 VWO (EPN)  4 katernen in ca. 6 lessen  Ook thuis aan werken en bespreken  Methode-site met info en testjes

18 Verdiepingsdeel : De keuze voor Wiskunde

19 VWO wiskunde A Statistiek en kansrekening –Kansen, kansverdelingen –Beschrijvende statistiek –Toetsen van hypothese Analyse –Functies, grafieken en eigenschappen –Veranderingen, afgeleide -> optimaliseren Rijen Basis goniometrie – periodieke verschijnselen Keuzeonderwerpen –Grafen en matrices; …

20 VWO wiskunde C Statistiek en kansrekening –Kansen, kansverdelingen –Beschrijvende statistiek Analyse –Functies, grafieken en eigenschappen –Veranderingen, afgeleide Rijen Grafen en matrices

21 VWO wiskunde B Analyse –Functies en grafieken –Differentiëren en primitiveren –Goniometrie Bewijzen –Eerst een vermoeden, dan bewijzen –Bewijzen in de vlakke meetkunde Algebraïsche vaardigheden ToepassingenKeuzeonderwerp

22 Verschil in opgave wis A of B Voorbeeld wis A : Gegeven functie f(x)=(x 2 -4)(x- 4) a. Bereken de coördinaten van het maximum B. a. Bereken de coördinaten van het maximum B. b.Door B gaat een horizontale lijn. Geef de formule van deze lijn. c.Deze horizontale lijn snijdt de grafiek van f in punt C. Bereken de coördinaten van punt C. d.Bereken de lengte van het lijnstuk BC Voorbeeld wis B: Gegeven functie f(x)=(x 2 -4)(x- 4) Er is één horizontale lijn boven de x-as die met de grafiek van f precies twee punten gemeenschappelijk heeft. Deze twee punten noemen we B en C. Bereken de lengte van BC.

23 Advies VWO Gemiddelde < 6; wiskunde C Gemiddelde  6; wiskunde A Voor Wiskunde B (en D) moet je op het eindrapport minimaal een 6 behalen voor het zogenaamde B-programma

24 VWO wiskunde D Statistiek en kansrekening –Kansrekening+kansverdelingen –Kansen en beslissen; toetsen van hypothese Analytische meetkunde Discrete en dynamische modellen Complexe getallen Keuze onderwerpen: –Ruimtemeetkunde; vectormeetkunde –Limieten –Correlatie en regressie –…..

25 Wiskunde D waarom? Betere aansluiting technische/exacte vervolgopleiding Je houdt van puzzelen, in een opgave/probleem te duiken en wil meer verdieping en verbreding van de wiskunde Je vindt wiskunde gewoon leuk! Klopt, wiskunde D is ook leuk!

26 Wiskunde D - advies Je moet voldoen aan de eisen om wiskunde B te gaan volgen (zie hiervoor) Leuk vinden om in een opgave te duiken PuzzelenDoorzettingsvermogen Wiskunde D is niet moeilijker dan wiskunde B

27 Let op: Een belangrijk moment van ‘voorsorteren’ is de keuze WA of WB in de loop van klas 3 (brief)

28 Ander aandachtspunt: Nieuwe slaag- zakregels Vanaf Examenjaar 2013 geldt: 1. Alle leerlingen moeten gemiddeld een voldoende halen voor het centraal schriftelijk examen. Een leerlingen is dus gezakt als het gemiddelde cijfer voor het CE lager is dan een 5,5. 2. Leerlingen in het havo en vwo mogen ten hoogste één vijf voor het eindcijfer van de basisvakken Nederlands, Engels en wiskunde scoren. Voor leerlingen zonder wiskunde geldt dat ten hoogste één vijf voor Nederlands en Engels behaald mag worden. Een leerling is dus gezakt als a) er meer dan één vijf voor deze vakken wordt gescoord; b) er een vier of lager voor deze vakken wordt gescoord. Bron: www.examenblad.nl bij septembermededelingenwww.examenblad.nl

29 Deze presentatie treft u ook aan op de website van het HONDSRUGCOLLEGE

30 je kunt tegenwoordig zoveel worden dat ik denk dat ik maar gewoon blijf wie ik ben ( Bron: Loesje)

31


Download ppt "KEUZEBEGELEIDINGVWO-3 q WAT q WAAROM q HOE Ouderavond VWO-3 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google