De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KEUZEBEGELEIDING VWO-3 WAT WAAROM HOE Ouderavond VWO-3 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "KEUZEBEGELEIDING VWO-3 WAT WAAROM HOE Ouderavond VWO-3 2012."— Transcript van de presentatie:

1 KEUZEBEGELEIDING VWO-3 WAT WAAROM HOE Ouderavond VWO

2 Een schooldecaan begeleidt leerlingen bij hun keuze voor :
een profiel een vervolgstudie een beroep/loopbaan - eigen werkruimte (W12) en infotheek bereikbaarheid na

3 HELICOPTERVIEW VOORTGEZET ONDERWIJS VO 1 en 2 Klas 3
2e fase ( 4, 5, 6) Hoger Onderwijs WO HBO Toekomstig beroep/loopbaan Kbeg. LOB ?

4 INDELING WO INDELING HBO Economie Gedrag en mij. Gezondheidszorg
Natuur Recht Taal en cultuur Techniek Gedrag en mij. Techniek Agrarisch Gezondheidszorg Economie Kunst Onderwijs

5 Trefwoorden WO Wetenschappelijk Theoretisch Abstract Zelfdiscipline
Master (drs/mr/ir) Vreemde talen 5-6 jaar (gem.) info-avond vwo-3 hondsrugcollege

6 Het Hoger Onderwijs stelt vaak
vooropleidingseisen. U vindt ze op het Internet bijv. via Google. Zoekterm: vooropleidingseisen hoger onderwijs Een voorbeeld:

7 B Algemene gezondheidswetenschappen 
nr Opleidingen N+T N+G E+M C+M B Algemene gezondheidswetenschappen B Bewegingswetenschappen bi na B Biomedische wetenschappen Diergeneeskunde B European Public Health B Geneeskunde (geen BaMa) B Geneeskunde B Gezondheidswetenschappen B Klinische technologie B Medische Informatiekunde wib + na B Tandheelkunde

8 De Profielen CM: Cultuur en Maatschappij EM: Economie en Maatschappij
NG: Natuur en Gezondheid NT: Natuur en Techniek

9 PROFIELEN CM EM NG NT Verplichte vakken in het gemeen- schappelijk deel Nederlands Engels 2e MVT (of gr/lat) Maatschappijleer Lich. Opvoeding CKV ANW Verplichte profielvakken Wiskunde C (of A) Geschiedenis Wiskunde A (of B) Economie Biologie Scheikunde Wiskunde B Natuurkunde Profielkeuze- vakken 1 cultuurvak en 1 maatschappijvak Cultuurvakken: - 3e MVT Latijn Grieks - Tekenen Mij.vakken: - Aardrijkskunde - Economie 1 van de 3: - M & O - Natuurkunde O&O - Biologie Wiskunde D* Vrije deel 1 keuzevak

10 IETS MET HET PROFIEL……..

11 IETS MET HET PROFIEL E&M

12

13

14 Keuzebegeleiding op het Hondsrugcollege

15 ZELFCONCEPTVERHELDERING
EEN GOEDE KEUZE MAAK JE MET: Een goed beeld van jezelf Wat vind ik leuk Wat vind ik belangrijk Wat kan ik ZELFCONCEPTVERHELDERING Informatie over de keuze - mogelijkheden : profielen opleidingen beroepen HORIZONVERRUIMING

16 KEUZEBEGELEIDING IN VWO-3
Nov. Start lessenserie K.beg. (mentor) Mrt. Een tweede info-avond 2e rapport en voorl. Keuze Mrt./A Gesprekken decaan/leer- ling/ouders. April Definitieve keuze na onder- tekening formulier.

17 Gebruikte methode voor keuzebegeleidingslessen
Multiple Choice 3 VWO (EPN) 4 katernen in ca. 6 lessen Ook thuis aan werken en bespreken Methode-site met info en testjes

18 Verdiepingsdeel : De keuze voor Wiskunde

19 VWO wiskunde A Statistiek en kansrekening Analyse Rijen
Kansen, kansverdelingen Beschrijvende statistiek Toetsen van hypothese Analyse Functies, grafieken en eigenschappen Veranderingen, afgeleide -> optimaliseren Rijen Basis goniometrie – periodieke verschijnselen Keuzeonderwerpen Grafen en matrices; …

20 VWO wiskunde C Statistiek en kansrekening Analyse Rijen
Kansen, kansverdelingen Beschrijvende statistiek Analyse Functies, grafieken en eigenschappen Veranderingen, afgeleide Rijen Grafen en matrices

21 VWO wiskunde B Analyse Bewijzen Algebraïsche vaardigheden Toepassingen
Functies en grafieken Differentiëren en primitiveren Goniometrie Bewijzen Eerst een vermoeden, dan bewijzen Bewijzen in de vlakke meetkunde Algebraïsche vaardigheden Toepassingen Keuzeonderwerp

22 Verschil in opgave wis A of B
Voorbeeld wis A: Gegeven functie f(x)=(x2-4)(x-4)  a. Bereken de coördinaten van het maximum B. b. Door B gaat een horizontale lijn. Geef de formule van deze lijn. c. Deze horizontale lijn snijdt de grafiek van f in punt C. Bereken de coördinaten van punt C. d. Bereken de lengte van het lijnstuk BC Voorbeeld wis B: Gegeven functie f(x)=(x2-4)(x-4) Er is één horizontale lijn boven de x-as die met de grafiek van f precies twee punten gemeenschappelijk heeft. Deze twee punten noemen we B en C. Bereken de lengte van BC.

23 Advies VWO Gemiddelde < 6; wiskunde C Gemiddelde  6; wiskunde A
Voor Wiskunde B (en D) moet je op het eindrapport minimaal een 6 behalen voor het zogenaamde B-programma

24 VWO wiskunde D Statistiek en kansrekening Analytische meetkunde
Kansrekening+kansverdelingen Kansen en beslissen; toetsen van hypothese Analytische meetkunde Discrete en dynamische modellen Complexe getallen Keuze onderwerpen: Ruimtemeetkunde; vectormeetkunde Limieten Correlatie en regressie …..

25 Klopt, wiskunde D is ook leuk!
Wiskunde D waarom? Betere aansluiting technische/exacte vervolgopleiding Je houdt van puzzelen, in een opgave/probleem te duiken en wil meer verdieping en verbreding van de wiskunde Je vindt wiskunde gewoon leuk! Klopt, wiskunde D is ook leuk!

26 Wiskunde D - advies Je moet voldoen aan de eisen om wiskunde B te gaan volgen (zie hiervoor) Leuk vinden om in een opgave te duiken Puzzelen Doorzettingsvermogen Wiskunde D is niet moeilijker dan wiskunde B

27 van ‘voorsorteren’ is de
Let op: Een belangrijk moment van ‘voorsorteren’ is de keuze WA of WB in de loop van klas 3 (brief)

28 Ander aandachtspunt: Nieuwe slaag- zakregels
Vanaf Examenjaar 2013 geldt: 1.  Alle leerlingen moeten gemiddeld een voldoende halen voor het centraal schriftelijk examen. Een leerlingen is dus gezakt als het gemiddelde cijfer voor het CE lager is dan een 5,5.  2.  Leerlingen in het havo en vwo mogen ten hoogste één vijf voor het eindcijfer van de basisvakken Nederlands, Engels en wiskunde scoren. Voor leerlingen zonder wiskunde geldt dat ten hoogste één vijf voor Nederlands en Engels behaald mag worden. Een leerling is dus gezakt als a) er meer dan één vijf voor deze vakken wordt gescoord; b) er een vier of lager voor deze vakken wordt gescoord. Bron: bij septembermededelingen

29 Deze presentatie treft u ook aan op de website van het HONDSRUGCOLLEGE

30 je kunt tegenwoordig zoveel worden dat ik denk dat ik maar
gewoon blijf wie ik ben (Bron: Loesje)

31

32


Download ppt "KEUZEBEGELEIDING VWO-3 WAT WAAROM HOE Ouderavond VWO-3 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google