De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouderavond 3 vwo [03-02-2014] Keuzebegeleiding oriëntatie op studie en beroep.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouderavond 3 vwo [03-02-2014] Keuzebegeleiding oriëntatie op studie en beroep."— Transcript van de presentatie:

1 Ouderavond 3 vwo [03-02-2014] Keuzebegeleiding oriëntatie op studie en beroep

2 Voorstellen  Tiemen van Stigt Leraar maatschappijleer, economie Decaan 3V, 4V en 5V  sti@krimpenerwaardcollege.nl  Bereikbaar: maandag t/m vrijdag

3 Programma Korte samenvatting voorlichting september (stappenplan keuzes maken) Keuzebegeleiding voor 3V Pakketkeuze Profielen Vakken Onderwijstijd Belangrijke data

4 Wat is keuzebegeleiding? Profielkeuze leerling Zelfconcept Wat wil ik? Horizonverruiming Waar kan ik uit kiezen?

5 Kiezen voor de Toekomst Wat wil ik? Informatie KOPPELING keuze Sectoren Wat kan ik?Opleidingen Hoe studeer ik?Beroepen Hoe ben ik?Profielen / leerwegen Voorlopige koers PROFIELKEUZE

6 Beroepskeuzebegeleiding  Decaan: Voorbereiding op studie en beroepskeuze; Geven van informatie over beroepen en opleidingen.  Ouders: Belangrijkste gesprekspartner

7 Oriënteren; Informatie verwerven; De keuze bepalen; De keuze uitvoeren; De keuze evalueren. Kiezen: stap voor stap Keuze = keuze-proces!

8 Conclusie: Het keuze-proces is een traject vol keuzes, met voor iedere leerling verschillende uitkomsten.

9 http://m.socrative.com 139816 Vragen http://t.socrative.com

10 YouTube-filmpjes over verschillende profielen gemaakt en bekeken; Opdrachten Multiple Choice / Qompas; Algemene vragen (jezelf leren kennen); Lezen informatie profielen / vakken; Lezen informatie vervolgopleidingen; Online vragenlijsten Conclusie => herkent leerling zich in de uitslag? Profielkeuzeformulier ingevuld; Één interesse test gemaakt. BIT-Test Wat is er al gedaan?

11 Opbouw Multiple Choice

12 Opbouw Qompas

13 Wat gaan we nog doen? Multiple Choice: Afmaken opdrachten Sectortesten MC Online Grote MC Interessetest Studie- interessewijzer Test Leerstijlen Qompas: Individueel stappenplan afmaken

14 Activiteiten naast de les? Studie- en beroepenmarkt (31-01-2014) Decanenspecial (24-02-2014) Profielweek (24-02-2014) Voorlichting TU/e(06-03-2014) Voorlopige keuze (..-03-2014) Uitslag Studie- interessewijzer (..-03-2014) Advies docenten (-- / - / 0 / + / ++)(..-03-2014) Advies decaan(..-03-2014) Eventueel gesprekken(..-03-2014) Definitieve keuze(..-04-2014) Controle pakket(..-07-2014)

15 Mogelijke profielkeuzes: 4 profielen:  CULTUUR & MAATSCHAPPIJ  ECONOMIE & MAATSCHAPPIJ  NATUUR & TECHNIEK  NATUUR & GEZONHEID Profielkeuze?!

16

17

18

19

20 Elk profiel... Elk profiel bestaat uit: Gemeenschappelijk deel Profielgebonden deel Vrije ruimte Tezamen Minimaal 10 examenvakken In alle vakken schoolexamens 6-8 vakken centraal examen

21 Gemeenschappelijk: Profiel (4) Profielkeuze: Vrije ruimte: E & M Nederlands Engels Frans / Duits (Grieks / Latijn) Maatschappijleer Lichamelijke opvoeding CKV (KCV) ANW Wiskunde A (B) Geschiedenis Economie Management & Organisatie Aardrijkskunde Frans / Duits + 2 keuzevakken C & M Nederlands Engels Frans / Duits (Grieks / Latijn) Maatschappijleer Lichamelijke opvoeding CKV (KCV) ANW Wiskunde C (A) Geschiedenis Aardrijkskunde Economie Duits / Frans Tekenen Muziek + 2 keuzevakken Maatschappij-profielen:

22 Gemeenschappelijk: Profiel (4) Profielkeuze: Vrije ruimte: N & T Nederlands Engels Frans / Duits (Grieks / Latijn) Maatschappijleer Lichamelijke opvoeding CKV (KCV) ANW Wiskunde B Natuurkunde Scheikunde Natuur, Leven en Technologie Biologie Wiskunde D Informatica + 2 keuzevakken N & G Nederlands Engels Frans / Duits (Grieks / Latijn) Maatschappijleer Lichamelijke opvoeding CKV (KCV) ANW Wiskunde A (B) Biologie Scheikunde Natuur, Leven en Technologie Natuurkunde Aardrijkskunde + 2 keuzevakken Natuur-profielen:

23 Totaal aan mogelijkheden: Latijn, Grieks, Frans, Duits, tekenen, muziek*, wiskunde D*, geschiedenis, economie, aardrijkskunde, management & organisatie, scheikunde, biologie, NLT, natuurkunde en informatica. Vrije ruimte In 4V moeten twee keuzevakken gevolgd worden, waarvan er uiteindelijk in minimaal één examen gedaan moet worden. Niet elke keuze is rooster technisch mogelijk. Voorrang voor pakketten met profielgebonden vakken in de vrije ruimte.

24 Het profielkeuzeformulier Voorlopige versie: maart 2014 Definitieve versie: april 2014

25

26

27 Je meer dan 2 minpunten staat aan het eind van dit schooljaar? Na bespreking over naar 4V; Doubleren; Overstappen naar 4-havo (eventueel) => Andere pakketeisen => Vervolgopleiding geen universiteit Wat als…

28 HBOWO o Beroepsgericht o Praktijkgericht (met opdrachten in de praktijk, zoals bij organisaties) o Stage is verplicht o Je past de theorie gelijk toe in de praktijk o Competentiegericht leren o Veel verschillende vakken o Gemiddeld studietempo o Veel groepsgewijs werken o Persoonlijke benadering o Meer controle op huiswerk o Je wordt opgeleid voor een uitvoerend beroep o Helder beroepsbeeld o Wetenschappelijk gericht o Theoretisch gericht (abstracte opdrachten waarbij je onderzoek doet) o Stage is mogelijk o Je genereert nieuwe kennis o Vakgericht leren o Minder vakken (maar meer verdieping) o Hoog studietempo o Veel zelfstandig werken o Minder persoonlijke benadering o Minder/geen controle op huiswerk o Je wordt opgeleid voor een hogere functie met snellere promotiemogelijkheden o Geen helder beroepsbeeld HBO vs WO

29 Wiskunde C: ‘Lichtste’ wiskundevariant is zeer praktisch van aard. Onderwerpen: werken met grafieken, lineaire en exponentiële formules, kansrekening, statistiek, grafen en matrices. Wiskunde A: wiskunde A is vooral een ondersteuning voor de vakken economie en scheikunde. Onderwerpen: alles van wiskunde C + differentiaalrekening, toetsen van hypothesen en lineair programmeren. Voor vervolgopleidingen in de sociale richting is vooral kansrekening en statistiek van belang. Advies: kies (voorlopig) wiskunde A tenzij de wiskunde docent dat echt afraadt. Wiskunde A, B, C of D:

30 Wiskunde B: wiskunde B is abstracter en theoretischer dan wiskunde A wiskunde B is, nog meer dan wiskunde A, een ondersteuning voor de vakken natuurkunde en scheikunde (en economie). Onderwerpen: functies en vergelijkingen oplossen, differentiaal- en integraalrekening, goniometrische functies en voortgezette meetkunde. Wiskunde D: Aanvulling op wiskunde B (verbreding en verdieping) Onderwerpen: kansrekening, complexe getallen, cryptografie, codering en speltheorie. Wiskunde A, B, C of D:

31 Wiskunde A of C bij C&M: Voor vervolgopleidingen in de sociale richting is vooral kansrekening en statistiek van belang. Advies: kies (voorlopig) wiskunde A tenzij de wiskunde docent dat echt afraadt Wiskunde A of B bij E&M: Met wiskunde A mist de leerling vooral de formulematige vaardigheden onder andere op het gebied van differentiëren. Met wiskunde B mist de leerling kennis op het gebied van kansberekening. Advies: kies wiskunde B tenzij de docent dat afraadt. Wiskunde A of B bij N&G: Voor een studie in de richting gezondheidszorg en landbouw is wiskunde A voldoende. Voor studies in de richting natuurwetenschappen is bijna altijd vaak wiskunde B vereist (vaak zelfs in combinatie met natuurkunde, in feite een dubbelprofiel NG/NT). Advies: kies wiskunde B (tenzij de docent dat afraadt) zeker als je nog twijfelt over de keuze van je vervolgopleiding. Wiskunde in profielen:

32 24-02-2014:Profielweek; …-03-2013:Voorlopige pakketkeuze; …-03-2013:Advies docenten en decaan; …-04-2013:Definitieve pakketkeuze. Einde! Belangrijke data:

33 Na de pauze: Klas 3A1 (Sti)lokaal A1 Klas 3A2 (Tul)lokaal A2 Klas 3G1 (Hor)lokaal A3


Download ppt "Ouderavond 3 vwo [03-02-2014] Keuzebegeleiding oriëntatie op studie en beroep."

Verwante presentaties


Ads door Google