De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Keuzebegeleiding oriëntatie op studie en beroep

Verwante presentaties


Presentatie over: "Keuzebegeleiding oriëntatie op studie en beroep"— Transcript van de presentatie:

1 Keuzebegeleiding oriëntatie op studie en beroep
Ouderavond 3 vwo [ ] Keuzebegeleiding oriëntatie op studie en beroep

2 Voorstellen Tiemen van Stigt sti@krimpenerwaardcollege.nl
Leraar maatschappijleer, economie Decaan 3V, 4V en 5V Bereikbaar: maandag t/m vrijdag

3 Programma Korte samenvatting voorlichting september (stappenplan keuzes maken) Keuzebegeleiding voor 3V Pakketkeuze Profielen Vakken Onderwijstijd Belangrijke data

4 Wat is keuzebegeleiding?
decaan familie ouders Zelfconcept Wat wil ik? Horizonverruiming Waar kan ik uit kiezen? Profielkeuze leerling vrienden docenten

5 Kiezen voor de Toekomst
Wat wil ik? Informatie KOPPELING keuze Sectoren Wat kan ik? Opleidingen Hoe studeer ik? Beroepen Hoe ben ik? Profielen / leerwegen Voorlopige koers PROFIELKEUZE

6 Beroepskeuzebegeleiding
Decaan: Voorbereiding op studie en beroepskeuze; Geven van informatie over beroepen en opleidingen. Ouders: Belangrijkste gesprekspartner

7 Kiezen: stap voor stap Oriënteren; Informatie verwerven;
De keuze bepalen; De keuze uitvoeren; De keuze evalueren. Keuze = keuze-proces!

8 Conclusie: Het keuze-proces is een traject vol keuzes, met voor iedere leerling verschillende uitkomsten.

9 Vragen 139816

10 Wat is er al gedaan? YouTube-filmpjes over verschillende profielen gemaakt en bekeken; Opdrachten Multiple Choice / Qompas; Algemene vragen (jezelf leren kennen); Lezen informatie profielen / vakken; Lezen informatie vervolgopleidingen; Online vragenlijsten Conclusie => herkent leerling zich in de uitslag? Profielkeuzeformulier ingevuld; Één interesse test gemaakt. BIT-Test

11 Opbouw Multiple Choice

12 Opbouw Qompas

13 Wat gaan we nog doen? Qompas: Multiple Choice: Afmaken opdrachten
Sectortesten MC Online Grote MC Interessetest Studie- interessewijzer Test Leerstijlen Qompas: Individueel stappenplan afmaken

14 Activiteiten naast de les?
Studie- en beroepenmarkt ( ) Decanenspecial ( ) Profielweek ( ) Voorlichting TU/e ( ) Voorlopige keuze ( ) Uitslag Studie- interessewijzer ( ) Advies docenten (-- / - / 0 / + / ++) ( ) Advies decaan ( ) Eventueel gesprekken ( ) Definitieve keuze ( ) Controle pakket ( )

15 Profielkeuze?! 4 profielen: Mogelijke profielkeuzes:
CULTUUR & MAATSCHAPPIJ ECONOMIE & MAATSCHAPPIJ NATUUR & TECHNIEK NATUUR & GEZONHEID

16

17

18

19

20 Elk profiel... Elk profiel bestaat uit: Gemeenschappelijk deel
Profielgebonden deel Vrije ruimte Tezamen Minimaal 10 examenvakken In alle vakken schoolexamens 6-8 vakken centraal examen

21 Maatschappij-profielen:
Gemeenschappelijk: Profiel (4) Profielkeuze: Vrije ruimte: C & M Nederlands Engels Frans / Duits (Grieks / Latijn) Maatschappijleer Lichamelijke opvoeding CKV (KCV) ANW Wiskunde C (A) Geschiedenis Aardrijkskunde Economie Duits / Frans Tekenen Muziek + 2 keuzevakken E & M Nederlands Engels Frans / Duits (Grieks / Latijn) Maatschappijleer Lichamelijke opvoeding CKV (KCV) ANW Wiskunde A (B) Geschiedenis Economie Management & Organisatie Aardrijkskunde Frans / Duits + 2 keuzevakken

22 Natuur-profielen: N & G N & T Gemeenschappelijk: Profiel (4)
Profielkeuze: Vrije ruimte: N & G Nederlands Engels Frans / Duits (Grieks / Latijn) Maatschappijleer Lichamelijke opvoeding CKV (KCV) ANW Wiskunde A (B) Biologie Scheikunde Natuur, Leven en Technologie Natuurkunde Aardrijkskunde + 2 keuzevakken N & T Nederlands Engels Frans / Duits (Grieks / Latijn) Maatschappijleer Lichamelijke opvoeding CKV (KCV) ANW Wiskunde B Natuurkunde Scheikunde Natuur, Leven en Technologie Biologie Wiskunde D Informatica + 2 keuzevakken

23 Vrije ruimte In 4V moeten twee keuzevakken gevolgd worden, waarvan er uiteindelijk in minimaal één examen gedaan moet worden. Niet elke keuze is rooster technisch mogelijk. Voorrang voor pakketten met profielgebonden vakken in de vrije ruimte. Totaal aan mogelijkheden: Latijn, Grieks, Frans, Duits, tekenen, muziek*, wiskunde D*, geschiedenis, economie, aardrijkskunde, management & organisatie, scheikunde, biologie, NLT, natuurkunde en informatica.

24 Het profielkeuzeformulier
Voorlopige versie: maart 2014 Definitieve versie: april 2014

25

26

27 Wat als… Je meer dan 2 minpunten staat aan het eind van dit schooljaar? Na bespreking over naar 4V; Doubleren; Overstappen naar 4-havo (eventueel) => Andere pakketeisen => Vervolgopleiding geen universiteit

28 HBO vs WO HBO WO Beroepsgericht
Praktijkgericht (met opdrachten in de praktijk, zoals bij organisaties) Stage is verplicht Je past de theorie gelijk toe in de praktijk Competentiegericht leren Veel verschillende vakken Gemiddeld studietempo Veel groepsgewijs werken Persoonlijke benadering Meer controle op huiswerk Je wordt opgeleid voor een uitvoerend beroep Helder beroepsbeeld Wetenschappelijk gericht Theoretisch gericht (abstracte opdrachten waarbij je onderzoek doet) Stage is mogelijk Je genereert nieuwe kennis Vakgericht leren Minder vakken (maar meer verdieping) Hoog studietempo Veel zelfstandig werken Minder persoonlijke benadering Minder/geen controle op huiswerk Je wordt opgeleid voor een hogere functie met snellere promotiemogelijkheden Geen helder beroepsbeeld

29 Wiskunde A, B, C of D: Wiskunde C: Wiskunde A:
‘Lichtste’ wiskundevariant is zeer praktisch van aard. Onderwerpen: werken met grafieken, lineaire en exponentiële formules, kansrekening, statistiek, grafen en matrices. Wiskunde A: wiskunde A is vooral een ondersteuning voor de vakken economie en scheikunde. Onderwerpen: alles van wiskunde C + differentiaalrekening, toetsen van hypothesen en lineair programmeren. Voor vervolgopleidingen in de sociale richting is vooral kansrekening en statistiek van belang. Advies: kies (voorlopig) wiskunde A tenzij de wiskunde docent dat echt afraadt.

30 Wiskunde A, B, C of D: Wiskunde B: Wiskunde D:
wiskunde B is abstracter en theoretischer dan wiskunde A wiskunde B is, nog meer dan wiskunde A, een ondersteuning voor de vakken natuurkunde en scheikunde (en economie). Onderwerpen: functies en vergelijkingen oplossen, differentiaal- en integraalrekening, goniometrische functies en voortgezette meetkunde. Wiskunde D: Aanvulling op wiskunde B (verbreding en verdieping) Onderwerpen: kansrekening, complexe getallen, cryptografie, codering en speltheorie.

31 Wiskunde in profielen:
Wiskunde A of C bij C&M: Voor vervolgopleidingen in de sociale richting is vooral kansrekening en statistiek van belang. Advies: kies (voorlopig) wiskunde A tenzij de wiskunde docent dat echt afraadt Wiskunde A of B bij E&M: Met wiskunde A mist de leerling vooral de formulematige vaardigheden onder andere op het gebied van differentiëren . Met wiskunde B mist de leerling kennis op het gebied van kansberekening. Advies: kies wiskunde B tenzij de docent dat afraadt. Wiskunde A of B bij N&G: Voor een studie in de richting gezondheidszorg en landbouw is wiskunde A voldoende. Voor studies in de richting natuurwetenschappen is bijna altijd vaak wiskunde B vereist (vaak zelfs in combinatie met natuurkunde, in feite een dubbelprofiel NG/NT). Advies: kies wiskunde B (tenzij de docent dat afraadt) zeker als je nog twijfelt over de keuze van je vervolgopleiding.

32 Einde! Belangrijke data:
: Profielweek; … : Voorlopige pakketkeuze; … : Advies docenten en decaan; … : Definitieve pakketkeuze.

33 Na de pauze: Klas 3A1 (Sti) lokaal A1 Klas 3A2 (Tul) lokaal A2
Klas 3G1 (Hor) lokaal A3


Download ppt "Keuzebegeleiding oriëntatie op studie en beroep"

Verwante presentaties


Ads door Google