De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Door Jeroen Lagae 1BaSwC. Inhoud Verschraling van zorg? Tekort aan zorg Oorzaken van zorgverschraling Toename druk van andere portefeuilles Nieuwe COTG–richtlijn.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Door Jeroen Lagae 1BaSwC. Inhoud Verschraling van zorg? Tekort aan zorg Oorzaken van zorgverschraling Toename druk van andere portefeuilles Nieuwe COTG–richtlijn."— Transcript van de presentatie:

1 Door Jeroen Lagae 1BaSwC

2 Inhoud Verschraling van zorg? Tekort aan zorg Oorzaken van zorgverschraling Toename druk van andere portefeuilles Nieuwe COTG–richtlijn Nieuwe COTG–richtlijn Resocialisatie van ‘betere cliënten’ Kosten vermaatschappelijking Verklaringsmodel Slot

3 Verschraling van zorg? zorgverschraling in het APZ (minder zorg per patiënt, zowel kwalitatief als kwantitatief) Belangrijkste indicatoren van zorgverschraling minder handen aan het bed minder besteedbaar zak– en kleedgeld cliënten minder budget per APZ

4 Tekort aan zorg De zorg is minder geworden dan vroeger. De huidige APZ–populatie is anders van samenstelling dan de vroegere. Het APZ neemt tegenwoordig een andere positie in de GGZ. Er is minder personeel, minder geschoold personeel, minder contacttijd met cliënten, minder diensten en faciliteiten en minder service dan gewenst.

5 Oorzaken van zorgverschraling onzekerheid bij het personeel klachten van patiënten over afnemende zorg, zwaardere problematiek meer intensieve en tijdrovende behandeling en zorg kostbare zorgvernieuwing en extramuralisering stijgende kosten

6 Toename druk van andere portefeuilles optelsom van ondoelmatig management en een te kleine marge om alle vernieuwingen vorm te geven Managementprobleem, professionaliteit van de bedrijfsvoering is onvoldoende

7 Nieuwe COTG–richtlijn nieuwe richtlijn nadelig uitpakken voor APZ

8 Resocialisatie van ‘betere cliënten’ een toename van het aantal gedwongen opnamen en de toepassing van middelen en maatregelen cliënten die vordering aangeven worden vlugger aangezet om zich weer in de maatschappij te begeven

9 Kosten vermaatschappelijking Veel respondenten wijzen op de kosten van deconcentratie, kleinschaligheid en normalisatie van de zorg Met als gevolg: centrale dienstverlening en service en de georganiseerde vrije tijd en recreatie zijn verdwenen

10 Verklaringsmodel probleem dat samenhangt met alle veranderingsprocessen in de sector complex probleem, waarin verschillende kwesties elkaar beïnvloeden en versterken de gelijktijdige invloed van verschillende factoren, zoals het beleid van het management, het beleid op de werkvloer, de marge die het management van de overheid en de uitvoeringsorganen krijgt om beleid te voeren, de financiële positie van cliënten en niet te vergeten de veranderde opvattingen over de kwaliteit van leven en zorg

11 Verklaringsmodel Het zorggebruik van cliënten hangt samen met het zorgaanbod, de zorgbehoefte en het besteedbaar inkomen. Het zorgaanbod hangt samen met het beleid op de werkvloer, en dat op zijn beurt hangt samen met het beleid van het management. Het beleid van het management hangt samen met de managementmarge en deze hangt samen met het overheidsbeleid. Het zorgaanbod hangt samen met de zorgzwaarte van de afdeling of groep. Het besteedbaar inkomen hangt samen met het overheidsbeleid, het beleid van het management, het beleid op de werkvloer en het zorgaanbod.

12 Slot De overheid koerst standvastig aan op substitutie van bedden, schaalverkleining, deconcentratie van intramurale zorg, normalisatie en integratie van langdurige zorg Er zijn allerlei vormen van zorgvernieuwing, professionalisering en kwaliteitsbeleid die op korte termijn resulteren in minder contacttijd met cliënten, minder aandacht van het personeel en afbouw van de voorzieningen en diensten van het ooit zo gesmade totale instituut


Download ppt "Door Jeroen Lagae 1BaSwC. Inhoud Verschraling van zorg? Tekort aan zorg Oorzaken van zorgverschraling Toename druk van andere portefeuilles Nieuwe COTG–richtlijn."

Verwante presentaties


Ads door Google