De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Concept-Regelscenario, situatie 3: Kooppiek Ikea Hart rond Delft 30 juni 2005 Omschrijving Piekaanbod van vekeer richting Ikea Delft, nabij de aansluiting.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Concept-Regelscenario, situatie 3: Kooppiek Ikea Hart rond Delft 30 juni 2005 Omschrijving Piekaanbod van vekeer richting Ikea Delft, nabij de aansluiting."— Transcript van de presentatie:

1 Concept-Regelscenario, situatie 3: Kooppiek Ikea Hart rond Delft 30 juni 2005 Omschrijving Piekaanbod van vekeer richting Ikea Delft, nabij de aansluiting Delft. Daardoor raakt aansluiting Delft geblokkeerd en ontstaat terugslag tot op beide rijbanen van de A13. Het effect op de bereikbaarheid van overig verkeer op de A13 is vermoedelijk beperkt, wel neemt de kans op ongevallen toe, en daarmee neemt de betrouwbaarheid af Werkingsgebied Vanwege de relatief korte afstand van Ikea tot aan de A13 zal de wachtrij voor het parkeerterrein snel de aansluiting Delft bereikenen vervolgens kunnen doorslaan via de afritten tot op de hoofdrijbanen van de A13. Periode Elke laatste woensdag van de maand in avondspits en op feestdagen zoals 2e Pinksterdag. In overleg met Ikea kan een “piekaanbodkalender” worden opgesteld Stadia In deze situatie leidt vooral het aankomende verkeer tot problemen doordat het parkeerterrein de verkeersvraag niet snel genoeg kan verwerken. Vertrekkend verkeer levert naar verwachting geen problemen op. Daarom werken we met één stadium. Partijen Gemeente Delft, Ikea, Rijkswaterstaat Zuid-Holland, Provincie Zuid-Holland (ivm ‘omleiding’ Kruithuisweg), politie Haaglanden (ivm fileprobleem afrit), KLPD (ivm doorstroming op hoofdrijbaan A13) Locatie knelpunt Invloedsgebied blad 1: Algemene beschrijving Type situatie Evenement, piekaanbod Voorwaarden Invloedsgebied knelpunt Invloedsgebied oplossingsrichtingen Ikea

2 Concept-Regelscenario, situatie 3: Kooppiek Ikea Hart rond Delft 30 juni 2005 blad 2: Specifieke Beleidsdoelen, Referentiekaders en Regelstrategieën (voor stadium 1 en stadium 2) Referentiekaders geaccepteerd: lagere snelheid tussen Delft-Zuid en Delft-Noord is tijdelijk acceptabel (minimale snelheid 50 km/h) randvoorwaarden: geen blokkades in het knooppunt Ypenburg geen blokkade van aansluitingen Delft Delft-Noord en Delft-Zuid onveilige verkeerssituaties voorkomen ideaal: geen extra vertraging op A13 als gevolg van piekstromen PM: aan reistijd richting Ikea worden geen eisen gesteld Regelstrategie Prioriteit 1 Prioriteit 2 Prioriteit 3 Prioriteit 4 Prioriteit 5 Beleidsdoelen betere betrouwbaarheid, elke tijdwinst is mooi meegenomen voorkom blokkades van verkeersstromen die niet naar Ikea gaan verbeter afwikkeling, rekening houdend met de prioriteitenkaart Haaglanden verbeter verkeersonveilige situatie Ikea Merk op dat Oostpoortweg tijdelijk lager geprioriteerd wordt, en Vrijenbanselaan en Provinciale weg (zuidzijde) hoger oorsponkelijk prioriteit 4 oorsponkelijk prioriteit 5

3 Concept-Regelscenario, situatie 3: Kooppiek Ikea Hart rond Delft 30 juni 2005 blad 3: Overzicht verkeersbeelden en acties Verkeers- beeld ALSDANUITVOERBAARHEID 1.1Piekaanbod bij Ikea (zie “evenementenkalender”) verkeersregelaars inzetten op parkeerterrein en kruisingen bij aansluiting Delft 1.2 Terugslag op A13L tussen Delft-Zuid en Delft snelheidslimiet instellen tekstkar A13L voor Delft- Zuid: “Delft volg Delft-Zuid” tekstkar A13L na Delft- Zuid: “Ikea opstellen op vluchtstrook” Voorwaarde is dat vluchtstrook voldoende breedte heeft Er is geen vluchtstrook t.h.v. viaduct over Delfgauwseweg 1.3 Terugslag op A13R tussen Delft-Noord en Delft snelheidslimiet instellen tekstkar A13R voor Delft- Noord: “Delft volg Delft- Noord” tekstkar A13R na Delft- Noord: “Ikea opstellen op vluchtstrook” Voorwaarde is dat vluchtstrook voldoende breedte heeft groen: kan je morgen meteen uitvoeren vanuit centrale geel: veronderstelt beperkte aanvullingen in meet- en stuurinstrumenten rood: twijfelachtig of actie in september 2005 uitgevoerd kan worden 1.3 1.2 1.1

4 Concept-Regelscenario, situatie 3: Kooppiek Ikea Hart rond Delft 30 juni 2005 blad 4: Verkeersbeeld 1.1: Kooppiek Ikea, nog geen terugslag tot aansluiting Delft Locatie van triggers opmerkingen Aanpak en locatie van maatregelen opmerkingen: Instructie van verkeersregelaars is gewenst! Verkeersregelaars dienen zich te melden bij VC ZWN KenmerkenActies WaarIkea Delft WatPiekaanbod Grenswaardenvt Hoe langgedurende 1 uur of meer Meetinstrument“meetinstrument” is evenementenkalender die Ikea aanlevert Waarop parkeerterrein en kruisingen bij aansluiting Delft Watcapaciteit optimaal benutten Hoe langgedurende totale periode Maatregelenverkeersregelaars inzetten Voorwaarden 1.1

5 Concept-Regelscenario, situatie 3: Kooppiek Ikea Hart rond Delft 30 juni 2005 blad 4: Verkeersbeeld 1.2: terugslag op A13L Locatie van triggers opmerkingen Aanpak en locatie van maatregelen opmerkingen: KenmerkenActies 1.2 Waar A13L van tussen Delft-Zuid en Delft Wat Terugslag op hoofdrijbaan rond km 9.8 GrenswaardePM: afhankelijk van exacte configuratie MTM lussen: snelheid zo dicht mogelijk bij puntstuk < 50 km/h, anders melding door verkeersregelaar / observatie vanuit camera? Hoe langminimaal 5 minuten MeetinstrumentMTM, camera of verkeersregelaar WaarA13L Watverkeer richting Delft rerouten via Delft-Zuid veilige situatie creeren voor afrit Delft Hoe langtotdat wachtrij meer dan 15 minuten niet meer voorbij puntstuk van afrit komt Maatregelentekstkar A13L voor Delft-Zuid: “Delft volg Delft-Zuid” tekstkar A13L na Delft-Zuid: “Ikea opstellen op vluchtstrook” (zie voorbeeld A50 Waterberg – Terlet) snelheidslimiet (90 km/h) A13L instellen tussen Delft-Zuid en Delft Voorwaardenvervolgroute in Delft duidelijk aangeven

6 Concept-Regelscenario, situatie 3: Kooppiek Ikea Hart rond Delft 30 juni 2005 blad 4: Verkeersbeeld 1.3: terugslag op A13R Locatie van triggers opmerkingen Aanpak en locatie van maatregelen opmerkingen: niet omleiden via Delft-Zuid, leidt tot extra problemen op oostbaan A13!! KenmerkenActies Waar A13R tussen Delft-Noord en Delft Wat Terugslag op hoofdrijbaan GrenswaardePM: afhankelijk van exacte configuratie MTM lussen: snelheid zo dicht mogelijk bij puntstuk < 50 km/h, anders melding door verkeersregelaar / observatie vanuit camera? Hoe langminimaal 5 minuten MeetinstrumentMTM, camera of verkeersregelaar WaarA13R Watverkeer richting Delf rerouten via Delft-Noord veilige situatie creëren voor afrit Delft evt verkeer richting Ikea omleiden via Delft-Zuid Hoe langtot wachtrij 15 minuten niet meer voorbij puntstuk van afrit komt Maatregelen tekstkar A13R voor Delft-Noord: “Delft volg Delft-Noord” tekstkar A13R na Delft-Noord: “Ikea opstellen op vluchtstrook” snelheidslimiet A13R instellen tussen Delft-Noord en Delft Voorwaardenvervolgroute in Delft duidelijk aangeven 1.3


Download ppt "Concept-Regelscenario, situatie 3: Kooppiek Ikea Hart rond Delft 30 juni 2005 Omschrijving Piekaanbod van vekeer richting Ikea Delft, nabij de aansluiting."

Verwante presentaties


Ads door Google