De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Concept-Regelscenario, situatie 2D: Filevorming Westbaan A13 (tussen Delft-Zuid en A20) Hart rond Delft 30 juni 2005 Omschrijving Met name in de avondspits.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Concept-Regelscenario, situatie 2D: Filevorming Westbaan A13 (tussen Delft-Zuid en A20) Hart rond Delft 30 juni 2005 Omschrijving Met name in de avondspits."— Transcript van de presentatie:

1 Concept-Regelscenario, situatie 2D: Filevorming Westbaan A13 (tussen Delft-Zuid en A20) Hart rond Delft 30 juni 2005 Omschrijving Met name in de avondspits is op de A13R (richting R’dam) sprake van filevorming tussen Delft-Zuid en het Kleinpolderplein. De filevorming is het gevolg van een combinatie van factoren: overgang van 120 km/h naar 80 km/h t.h.v. aansluiting Berkel en Rodenrijs, samenvoeging van de A13R op de A20L, in- en uitvoeg- bewegingen bij de aansluiting R’dam centrum (A20L), sluipverkeer in zuidelijke richting tussen Delft-Zuid en Doenkade via Rijksstraatweg - Schieveense Dijk en via de verzorgingsplaats, groot verkeersaanbod) Werkingsgebied Filevorming over de gehele lengte van de A13R, inclusief mogelijke terugslag tot op de A4 Periode op werkdagen dagelijks vanaf 15.00 uur 19.00 uur Stadia 1 met 4 opeenvolgende beelden Partijen Rijkswaterstaat Zuid-Holland, gemeente Delft, gemeente Rijswijk, Provincie Zuid-Holland, KLPD Locatie knelpunt Invloedsgebied blad 1: Algemene beschrijving Type situatie knelpunt Voorwaarden Verkeersbeeld 1.2 van dit scenario heeft een overlap met verkeersbeeld 1.2 van scenario 2C Invloedsgebied knelpunt Invloedsgebied oplossingsrichtingen

2 Concept-Regelscenario, situatie 2D: Filevorming Westbaan A13 (tussen Delft-Zuid en A20) Hart rond Delft 30 juni 2005 blad 2: Specifieke Beleidsdoelen, Referentiekaders en Regelstrategieën Referentiekaders geaccepteerd: gemiddelde en maximale reistijden in werkingsperiode van scenario op volgende trajecten tenminste gelijk houden aan situatie nu (medio 2005), pm tzt aanvullen met meetgegevens: A13R tussen knp Ypenburg en knp Kleinpolderplein geen toename van filezwaarte over totale (deel)net binnen invloedsgebied van scenario randvoorwaarden: geen blokkades in de knooppunten Ypenburg en Kleinpolderplein gelimiteerde wachtrij voor toeritten: Vanaf Kruithuisweg op A13R ? geen extra sluipverkeer op routes parallel aan A13 ideaal: spreiding van reistijden op bovengenoemde trajecten gedurende spitsperiode reduceren reistijd op bovengenoemde trajecten maximaal 2 x vrije reistijd Regelstrategie Prioriteit 1 Prioriteit 2 Prioriteit 3 Prioriteit 4 Prioriteit 5 Beleidsdoelen voorkom blokkades van verkeersstromen die niet langs bottleneck hoeven verbeter afwikkeling, rekening houdend met de prioriteitenkaart Haaglanden verbeter de verkeersonveilige situatie Combinatie van de regelstrategieën van Haaglanden en van Rotterdam

3 Concept-Regelscenario, situatie 2D: Filevorming Westbaan A13 (tussen Delft-Zuid en A20) Hart rond Delft 30 juni 2005 blad 3: Overzicht verkeersbeelden en acties verkeers beeld ALSDANUITVOERBAARHEID 1.1INTENSITEIT op A13R ca. 1 km ten stroomopwaarts van de aansluiting Berkel en Rodenrijs (rond km 15.7) > [? nader te bepalen waarde] Op A13R over gehele lengte snelheid verlagen tot 70 km/h 1.2INTENSITEIT op A13R tussen Delft-zuid en verzorgingsplaats (rond km 12.0) > [? nader te bepalen waarde] TDI opnieuw aanzetten en inregelen TDI toerit Delft-zuid is op korte termijn weer inzetbaar 1.3Snelheid A13R rond km thv aansluiting Delft (rond km 9.5) < 30 km/h TDI toerit Delft stringenter laten doseren Aanpassen TDI-instellingen 1.4Snelheid A13R thv aansluiting Delft-noord (rond km 7.4) < 30 km/h Verkeer op A4R met bestemming Delft omleiden via A4 en Prinses Beatrixlaan mbv tekstkar 1.5INTENSITEIT op de afrit van de verzorgingsplaats > 3x ‘reguliere’ intensiteit controles door de KLPD laten uitvoeren 1.1 1.2 1.3 1.4 groen: kan je morgen meteen uitvoeren vanuit centrale geel: veronderstelt beperkte aanvullingen in meet- en stuurinstrumenten rood: twijfelachtig of actie in september 2005 uitgevoerd kan worden 1.5

4 Concept-Regelscenario situatie 2D: Filevorming Westbaan A13 (tussen Delft-Zuid en A20) Hart rond Delft 30 juni 2005 blad 4: Verkeersbeeld 1.1 (stadium 1, verkeersbeeld 1.1) Locatie van triggers opmerkingen Aanpak en locatie van maatregelen opmerkingen: Snelheid op A13 wordt binnenkort verlaagd tot 100 km/h; eerst effect van die maatregel afwachten en eventueel daarna snelheid verder verlagen tot 70 km/h KenmerkenActies WaarTerugslag file op A13R tot aan aansluiting Delft-zuid WatINTENSITEIT op A13R ca. 1 km ten stroomopwaarts van de aansluiting Berkel en Rodenrijs (rond km 15.7) GrenswaardeI > ??? UIT MARE Hoe lang2 minuten MeetinstrumentMTM WaarToerit aansluiting Delft-zuid (A13R) WatRust brengen in het verkeer Hoe langTotdat I < ??? gedurende 5 minuten MaatregelenOp A13R over gehele lengte snelheid verlagen tot 70 km/h Voorwaarden 1.1

5 Concept-Regelscenario situatie 2D: Filevorming Westbaan A13 (tussen Delft-Zuid en A20) Hart rond Delft 30 juni 2005 blad 4: Verkeersbeeld 1.2 (stadium 1, verkeersbeeld 1.2) Locatie van triggers opmerkingen Aanpak en locatie van maatregelen opmerkingen: Koppeling tussen TDI met VRI op Kruithuisplein is noodzakelijk om blokkade van het KH-plein te voorkomen KenmerkenActies WaarTerugslag file op A13R tot aan aansluiting Delft-zuid WatINTENSITEIT op A13R tussen Delft-zuid en verzorgingsplaats (rond km 12.0) GrenswaardeI > ??? UIT MARE Hoe lang2 minuten MeetinstrumentMTM WaarToerit aansluiting Delft-zuid (A13R) WatInstroom beperken vanaf Kruithuisweg Hoe langTotdat I < ??? gedurende 5 minuten MaatregelenTDI stringenter laten doseren VoorwaardenTDI wordt opnieuw aangezet en ingeregeld Niet in combinatie met omleidingsmaatregelen A4 – Kruithuisweg (N470) (situatie 2C1.2) 1.2

6 Concept-Regelscenario situatie 2D: Filevorming Westbaan A13 (tussen Delft-Zuid en A20) Hart rond Delft 30 juni 2005 blad 4: Verkeersbeeld 1.3 (stadium 1, verkeersbeeld 1.3) Locatie van triggers opmerkingen Aanpak en locatie van maatregelen opmerkingen: KenmerkenActies WaarTerugslag file op A13R tot aan aansluiting Delft WatSnelheid A13R thv aansluiting Delft (rond km 9.5) GrenswaardeV < 30 km/h (AID actief) Hoe lang2 minuten MeetinstrumentMTM WaarToerit A13R aansluiting Delft WatInstroom beperken Hoe langTotdat er gedurende 2 minuten V > 50 km/h (AID gedeactiveerd) MaatregelenTDI stringenter laten doseren Voorwaarden 1.3

7 Concept-Regelscenario situatie 2D: Filevorming Westbaan A13 (tussen Delft-Zuid en A20) Hart rond Delft 30 juni 2005 blad 4: Verkeersbeeld 1.4 (stadium 1, verkeersbeeld 1.4) Locatie van triggers opmerkingen Aanpak en locatie van maatregelen opmerkingen Hoe wordt gecontroleerd dat er geen afwikkelingsproblemen zijn op de Prinses Beatrixlaan KenmerkenActies WaarTerugslag file op A13R tot aan aansluiting Delft-noord WatSnelheid A13R thv aansluiting Delft-noord (rond km 7.4) GrenswaardeV < 30 km/h (AID actief) Hoe lang2 minuten MeetinstrumentMTM WaarHRB A4R tussen Prins Clausplein en Ypenburg WatInstroom op A13 vanaf Prins Clausplein beperken Hoe langTotdat er gedurende 2 minuten V > 50 km/h (AID gedeactiveerd) Maatregelen Verkeer met bestemming Delft omleiden via A4 en Prinses Beatrixlaan mbv tekstkar VoorwaardenAlleen indien er geen afwikkelingsproblemen zijn op de Prinses Beatrixlaan 1.4 Delft-centrum volg A4

8 Concept-Regelscenario situatie 2D: Filevorming Westbaan A13 (tussen Delft-Zuid en A20) Hart rond Delft 30 juni 2005 blad 4: Verkeersbeeld 1.5 (stadium 1, verkeersbeeld 1.5) Locatie van triggers Opmerkingen Onbekend of er een MTM-lus op de afrit van de verzorgingsplaats ligt Terugvaloptie is om de KLPD zelf te laten beoordelen of er sprake is van een toename van de intensiteit Aanpak en locatie van maatregelen opmerkingen: Alternatieve mogelijkheden onderzoeken om sluipverkeer te vertragen, bijvoorbeeld door een systeem met uitrijdkaarten gekoppeld aan een minimale verblijfsduur KenmerkenActies Waar Sluipverkeer via de verzorgingsplaats Vrijenban WatINTENSITEIT op de afrit van de verzorgingsplaats GrenswaardeIntensiteit neemt sterk toe: 3x ‘reguliere’ intensiteit (uit MARE-data ‘reguliere’ intensiteit afleiden) Hoe lang2 minuten MeetinstrumentMTM Waar Wegen over verzorgingsplaats Vrijenban WatRijtijd verlengen Hoe langTotdat er geen sprake meer is van sluipverkeer Maatregelen controles door de KLPD laten uitvoeren Voorwaarden 1.5


Download ppt "Concept-Regelscenario, situatie 2D: Filevorming Westbaan A13 (tussen Delft-Zuid en A20) Hart rond Delft 30 juni 2005 Omschrijving Met name in de avondspits."

Verwante presentaties


Ads door Google