De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tewerkstellingsbeleid in Brussel & de 6e Staatshervorming Matthias Somers.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tewerkstellingsbeleid in Brussel & de 6e Staatshervorming Matthias Somers."— Transcript van de presentatie:

1 Tewerkstellingsbeleid in Brussel & de 6e Staatshervorming Matthias Somers

2 Wat wordt overgedragen? Controle en sanctie werkzoekenden Tewerkstellingsmaatregelen Geschat budget: 559 miljoen euro

3 Wanneer? 1 juli 2014? 31 december 2014? Wetgevend kader in Brussel nodig

4 Hoe? Overleg tussen sociale partners (ESRBHG) Werkgroepen in Brusselse administratie en Brusselse Regering

5 Hoe? Wat zijn de Brusselse prioriteiten? Wat zijn de budgettaire mogelijkheden?

6 Hoe? Proces doorheen tijd Overleg met andere regio’s

7 Hoe? Behoud solidariteit op Belgisch niveau Paritair beheer

8 Uitdagingen Beperkte financiering Hoge werkloosheid Bevolkingsgroei ‘Spill-over’-effecten hinterland

9 Beperkte financiering

10 Federaal budget tewerkstelling 4.326.400.000 euro

11 Regionalisering budget Basis: aandeel in personenbelasting => BHG = 8,56 % + Solidariteitsbijdrage => 80% * (% bevolking - % PB) + Transitiemechanisme

12 Financiering Brussel Basisfinanciering333 miljoen Solidariteitsbijdrage58 miljoen Subtotaal391 miljoen Transitiemechanisme168 miljoen

13 Financiering 5 belangrijkste programma’s Dienstencheques167 miljoen Gesco160 miljoen RSZ-kortingen105 miljoen Activering uitkeringen55 miljoen Artikel 60 & 6132 miljoen Totaal519 miljoen

14 Hoge werkloosheid

15 Bevolkings- en werkloosheidscijfers Vlaanderen%Wallonië%Brussel%België Totaal 15-64j 4.144.12457,22.328.63232,2769.19810,67.241.854 Werkend2.730.64561,01.333.36029,8415.0309,34.479.035 Werkloos130.29535,4150.19340,887.90023,9368.388 Inactief1.283.18653,6845.07935,3266.26811,12.394.533

16 Werkloosheid

17 Jeugdwerkloosheid

18 Werkloosheid laaggeschoolden

19 Bevolkingsgroei

20

21 Jobs te creëren tegen 2020

22 Spill-over hinterland

23 714.847 jobs in Brussel: pendelaars vs. Brusselaars

24 Pendelaars in Brussel: RSZ-korting oudere werknemers Op basis van plaats van tewerkstelling: - 156.917 VTE - 56 miljoen euro Op basis van plaats van domicilie: - 82.269 VTE - 28 miljoen euro => 28 miljoen tvv pendelaars

25 Controle en sanctie werkzoekenden

26 Controle en sanctie RVA, 2012 VlaanderenWalloniëBrussel%Bxl/BBelgië Beperkte schorsing 4m 1.3033.2581.34022,7 %5.901 Verminderde uitkering 4m 1.2621.7441.30830,3 %4.314 Verminderde uitkering 6m, gevolgd door uitsluiting 65191956526,5 %2.135 Uitsluiting 7121.85461119,2 %3.177 Vrijwillige verzaking 51366815011,3%1.331 Voorlopige schorsing (art. 70) 2.6753.7221.83522,3 %8.232 Totaal7.11612.1565.80923,2 %25.090

27 Controle en sanctie Naar Actiris Strikt gescheiden van begeleiding Paritair samengesteld beheerscomité Recht op informatie, bijstand, beroep Samenwerkingsakkoorden nodig over intensiteit begeleiding

28 Controle en sanctie: blijft federaal Vrijwillige werkverlating Zwartwerk Domiciliefraude Cumulatie met loon of andere uitkering Doorgeven foute gezinssamenstelling

29 Controle en sanctie: ‘normatief kader regelgeving’ Blijft federaal Maar: dubbelzinnige formulering “Passende dienstbetrekking”? RVA: materiële uitvoering sanctie

30 Controle en sanctie: vrijstellingen Blijft federaal: oudere werklozen, sociale & familiale redenen, ontwikkelingssamenwerking... Wordt geregionaliseerd: studiehervatting en (beroeps-)opleiding

31 Controle en sanctie: vrijstelling opleidingen Alleen met goedkeuring federale ministerraad Gesloten enveloppe? - Geen plafond opleiding knelpuntberoep - 12% budgetoverschrijding mogelijk

32 Opleidingen in Brussel Beroepsopleiding: 1.370 werkzoekenden Studie en opleiding: 1.824 werkzoekenden Gewest mag zelf opleidingen aanbieden Samenwerking nodig met Cocof & Vlaamse Gemeenschap

33 Tewerkstellingsprogram ma’s

34 5 belangrijkste programma’s Gesco338 miljoen waarvan reeds gewestelijk:178 miljoen Dienstencheques167 miljoen RSZ-kortingen105 miljoen Activering uitkeringen55 miljoen Artikel 60 & 6132 miljoen Totaal697 miljoen

35 Gesco’s Bij vzw’s, verenigingen, openbare diensten: 8.287 werknemers Bij gemeenten en OCMW’s: 2.708 werknemers

36 Gesco’s Levenslijn Brusselse socio-culturele sector Inzetten in kinderopvang? Gecontesteerde kostprijs

37 Dienstencheques Totale kost (België): 1.430 miljoen Terugverdieneffecten: 704 miljoen - Vermindering uitkeringen - Groei sociale bijdragen Gaat niet zonder meer op voor Brussel

38 Dienstencheques 20.193 werknemers - 95% vrouw - 63% laaggeschoold - 55% EU-27

39 Dienstencheques Prijs Fiscale aftrekbaarheid Sectoren Vorming

40 Belangrijke vragen Huidige maatregelen: onbetaalbaar => Heroriëntatie RSZ-kortingen? => Handhaven Gesco’s? => Verschuiven budget naar vorming?

41 Belangrijke vragen Hoe anticiperen op ‘vergroenig’ Brussel? Transitie naar duurzame economie?

42 Belangrijke vragen Hoe kwalitatief en duurzaam werk stimuleren? Hoe carrousels en ‘verdringing’ vermijden?

43 msomers@acv-csc.be


Download ppt "Tewerkstellingsbeleid in Brussel & de 6e Staatshervorming Matthias Somers."

Verwante presentaties


Ads door Google