De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

La Vice-Première Ministre, Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile De Vice-Eerste minister, minister.

Verwante presentaties


Presentatie over: "La Vice-Première Ministre, Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile De Vice-Eerste minister, minister."— Transcript van de presentatie:

1 La Vice-Première Ministre, Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile De Vice-Eerste minister, minister van Werk en van Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en Asielbeleid Joëlle Milquet Een ambitieus Nationaal Hervormingsprogramma (NHP) met voorrang voor de werkgelegenheid Brussel, vrijdag 15 avril 2011

2 La Vice-Première Ministre et Ministre de l’Emploi et de l’Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile De Vice-Eerste minister, minister van Werk en van Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en Asielbeleid Joëlle Milquet 2 « NHP 2011 binnen de logica van wat Europa vereist en van de strijd van het Belgisch Voorzitterschap om voorrang te verlenen aan werkgelegenheid in de nationale en Europese strategieën »

3 La Vice-Première Ministre et Ministre de l’Emploi et de l’Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile De Vice-Eerste minister, minister van Werk en van Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en Asielbeleid Joëlle Milquet 3 Een Belgisch NHP binnen logica van het Belgisch Voorzitterschap: « Het komt erop aan te erkennen dat de werkgelegenheid een onmiskenbaar element van sociale cohesie is, maar ook (en minstens evenzeer) een basiselement van het macro-economisch beleid, van de competitiviteit en een groeifactor ». I. Inleiding

4 La Vice-Première Ministre et Ministre de l’Emploi et de l’Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile De Vice-Eerste minister, minister van Werk en van Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en Asielbeleid Joëlle Milquet 4 1. Doelstelling voor 2020 van een werkzaamheidsgraad voor vrouwen en mannen van 20 tot 64 jaar te bereiken van 75 % De werkzaamheidsgraad van de lidstaten moet verhoogd worden, onder andere dankzij: een verhoogde participatie van jongeren een verhoogde participatie van oudere werknemers een verhoogde participatie van laaggeschoolde werknemers op de arbeidsmarkt een betere integratie van migranten die legaal op het grondgebied verblijven II. De doelstellingen van de Europese Unie

5 La Vice-Première Ministre et Ministre de l’Emploi et de l’Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile De Vice-Eerste minister, minister van Werk en van Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en Asielbeleid Joëlle Milquet 5 2. Vereiste om zich in te schrijven in de Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid die tijdens het Belgisch Voorzitterschap aangenomen zijn Richtsnoeren die volgende prioritaire invalshoeken definiëren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten: de participatie aan de arbeidsmarkt aanzwengelen; de structurele werkloosheid terugdringen; gekwalificeerde werkkracht ontwikkelen, die aan de noden van arbeidsmarkt tegemoetkomt; kwaliteitsjobs bevorderen, net als het onderwijs en de levenslange vorming II. De doelstellingen van de Europese Unie

6 La Vice-Première Ministre et Ministre de l’Emploi et de l’Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile De Vice-Eerste minister, minister van Werk en van Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en Asielbeleid Joëlle Milquet 6 3. Vereiste om zich in te schrijven in het « Pact voor de Euro plus » a) Concurrentievermogen b) Werkgelegenheid c) Leefbaarheid van overheidsfinanciën d) Financiële stabiliteit II. De doelstellingen van de Europese Unie

7 La Vice-Première Ministre et Ministre de l’Emploi et de l’Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile De Vice-Eerste minister, minister van Werk en van Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en Asielbeleid Joëlle Milquet 7 III. De bottlenecks De moeilijkheden (bottlenecks) waarmee de Belgische arbeidsmarkt geconfronteerd wordt en die structurele maatregelen vereisen: de kost van de arbeid de vorming en kwalificatie de deelname van bepaalde doelgroepen aan de arbeidsmarkt

8 La Vice-Première Ministre et Ministre de l’Emploi et de l’Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile De Vice-Eerste minister, minister van Werk en van Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en Asielbeleid Joëlle Milquet 8 werkzaamheidsgraad (20-64 jaar) in 2010: 67,4 procent  doelstelling van tegen 2020: 73,2 procent IV. De doelstellingen van België

9 La Vice-Première Ministre et Ministre de l’Emploi et de l’Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile De Vice-Eerste minister, minister van Werk en van Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en Asielbeleid Joëlle Milquet 9 IV. De doelstellingen van België werkzaam heidsgraad jobcreatie 2010 (NBB)67,4 procent 2020 « bij onveranderd beleid » (PB) 69,6 procent34.000 Doelstelling 202073,2 procent57.000 Dit betekent verhoging van 5,8 procentpunt t.o.v. werkzaamheidsgraad van 2010 Ter vergelijking, België heeft 54.000 jobs per jaar gecreëerd tussen 1998 en 2008

10 La Vice-Première Ministre et Ministre de l’Emploi et de l’Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile De Vice-Eerste minister, minister van Werk en van Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en Asielbeleid Joëlle Milquet 10 IV. Belgische doelstellingen: subdoelstellingen subdoelstellingenEU 2009 België 2009 België 2020 werkzaamheidsgraad van vrouwen (20-64 jaar) 62,5%61,0%69,1% Jongeren die niet werken, geen onderwijs volgen en niet in opleiding zitten 12,4%11,1%8,2% werkzaamheidsgraad van oudere werknemers (55-64 jaar) 46,0%35,3%50% Verschil tussen werkzaamheidsgraad van Belgen en niet-EU burgers (20-64 jaar) 10,5%27,5%minder dan 16,5%

11 La Vice-Première Ministre et Ministre de l’Emploi et de l’Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile De Vice-Eerste minister, minister van Werk en van Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en Asielbeleid Joëlle Milquet 11 IV. Belgische doelstellingen: indicatoren monitoring-indicatorenEU 2009 België 2009 België 2020 Deel van de loonmassa van ondernemingen voor de vorming van werknemers 1,59%1,9% Deelname van werknemers aan een vorming binnen een referentieperiode van 4 weken 6,8%15% Gemiddelde duur van de loopbaan 28,6 jaar32 jaar Loonkloof17,5%9%5% Vrouwen die niet werken of deeltijds werken 27,3%44,7%minder dan 33%

12 La Vice-Première Ministre et Ministre de l’Emploi et de l’Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile De Vice-Eerste minister, minister van Werk en van Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en Asielbeleid Joëlle Milquet 12 IV. Belgische doelstellingen: indicatoren monitoring-indicatoren (vervolg) UE 2009 België 2009 België 2020 Participatiegraad voor jonge werklozen jonger dan 25 jaar 72,9%100% Begeleide activering van jongeren voor de vierde maand werkloosheid 82,9% (2008) 100%

13 La Vice-Première Ministre et Ministre de l’Emploi et de l’Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile De Vice-Eerste minister, minister van Werk en van Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en Asielbeleid Joëlle Milquet 13 7 prioritaire invalshoeken om deze doelstellingen te bereiken Overeenkomstig de Richtsnoeren tewerkstelling (2011), van « het Euro-pact Euro » en van de Conclusies van de Europese Raad van 24-25 maart : Beheersing van de loonkosten; Vermindering van de (para-)fiscale druk op de lage lonen; Verhoging van het levenslang leren voor de werknemers en verhoging van de kwalificaties van de werkzoekenden; Verhoging van de participatie van de doelgroepen aan de arbeidsmarkt; Hervorming van het werkloosheidssysteem; Verbetering van het arbeidsrecht om de flexicuriteit te bevorderen; Interregionale mobiliteit.

14 La Vice-Première Ministre et Ministre de l’Emploi et de l’Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile De Vice-Eerste minister, minister van Werk en van Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en Asielbeleid Joëlle Milquet 14 Welke maatregelen voor deze doelstellingen? De maatregelen 2011 genomen door de federale regering gaan in deze richting; enkele voorbeelden: Beheersing van de loonkosten: vastleggen van de loonmarge Vermindering van de (para-)fiscale druk op de lage lonen: verhoging van het nettoloon met 120 euro per jaar Versterking van het levenslang leren: sancties indien de vormingsinspanningen niet het niveau bereiken van 1,9 procent van de loonmassa Verhoging van de participatie van de doelgroepen aan de arbeidsmarkt: het Win-win-plan, het activaplan van 500 euro voor personen met een handicap, de dienstencheques Hervorming van het werkloosheidsstelsel: de nieuwe procedure goedgekeurd in maart 2010 Verbetering van het arbeidsrecht om de flexicuriteit te verhogen: statuut arbeiders/bedienden

15 La Vice-Première Ministre et Ministre de l’Emploi et de l’Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile De Vice-Eerste minister, minister van Werk en van Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en Asielbeleid Joëlle Milquet 15 Cijfers werkloosheidsgraad van Eurostat februari 2010februari 2011verschil Eurozone7,2 procent9,9 procent+2,7 procentpunt EU (27)6,7 procent9,5 procent+2,8 procentpunt België6,9 procent7,6 procent+0,4 procentpunt Resultaat: ons land biedt goed weerstand aan de crisis

16 La Vice-Première Ministre et Ministre de l’Emploi et de l’Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile De Vice-Eerste minister, minister van Werk en van Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en Asielbeleid Joëlle Milquet 16

17 La Vice-Première Ministre et Ministre de l’Emploi et de l’Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile De Vice-Eerste minister, minister van Werk en van Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en Asielbeleid Joëlle Milquet 17 Jongste cijfers van Eurostat – februari 2011 Werkloosheidsgraad in februari 2011, na correctie van seizoensgebonden variaties


Download ppt "La Vice-Première Ministre, Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile De Vice-Eerste minister, minister."

Verwante presentaties


Ads door Google