De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Domotica en kwaliteit in de (ouderen) zorg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Domotica en kwaliteit in de (ouderen) zorg"— Transcript van de presentatie:

1 Domotica en kwaliteit in de (ouderen) zorg
Harry Heykens, Locatiemanager Vivre de Mins, Lenculenhof, Borgharen, Hospice

2 In een half uur? 6.180.000 hits bij domotica
hits bij domotica in de zorg hits bij domotica in de ouderenzorg hits bij innovatie in de zorg hits bij innovatie in de ouderenzorg hits kwaliteit van de zorg hits kwaliteit in de ouderenzorg

3 Domotica = woningautomatisering Drie generaties:
Veiligheid (personenalarmering). Gebruik van ethernet (beeldcommunicatie). Mbv sensoren informatie verzamelen (valarmen, apps).

4 (Zorg)domotica Eerste intreden zorg vanuit comfort.
Daarna welzijnsdiensten. En al snel meerdere functionaliteiten. En daarom is zorgdomotica nu een paraplu begrip waaronder vele soorten technologie vallen en waarbij vele functionaliteiten mogelijk zijn. Ontwikkeling naar intelligente thuisomgeving.

5 Dit boek geeft een actueel inzicht in de toepassing van zorgdomotica.

6 Domotica een lust of een must?
Nu nog vaak bijzaak. Vaak losse kleinschalige projecten. Inpassen in bestaande omgeving of bestaande werkprocessen. Wordt (nog) gezien als de vijand van persoonlijke aandacht. Techniek in de ouderenzorg wordt nog vaak als “niet mogelijk” gezien. Domotica bepaalt meer de toekomst als onze werkwijzen uit het verleden.

7 (ont)Zorg domotica (20.900 hits)
Stimulans of noodzaak ? “langer thuis wonen” mogelijk te maken. (Afbouw ZZP: 1,2,3 en 4?)

8 (ont)Zorg domotica Ondersteunen wonen en welzijn (Intramuraal).

9 (ont)Zorg domotica Stimuleren/behouden zelfredzaamheid extramuraal en eigen regie intramuraal.

10 (ont)Zorg domotica Efficiënter en effectiever werken.

11 Kwaliteit (van zorg) Een goede kwaliteit van zorg is als het verschil tussen wat beoogd en wat bereikt wordt zo klein mogelijk is (CBO/TNO). De vier kernaspecten van kwaliteit van preventie en zorg zijn: effectiviteit, veiligheid, tijdigheid en vraaggerichtheid (Westert & Verkleij, 2006a).

12 Kwaliteit (van zorg) Kwaliteit is met name gericht op het maken van normen of het opstellen van criteria en het beschrijven van processen. En het toepassen van het PDCA cyclus: Plan, Do, Act en Check Het is dus vaak op “het systeem” gericht.

13 Kwaliteit van leven Hoe je in het leven staat in relatie tot het bereik- en van je doelen, verwachtingen, normen en waarden. In de gezondheidszorg wordt kwaliteit van leven gebruikt als een manier om na te gaan of behan- delingen of zorgverlening voldoen en effect hebben.

14 Kwaliteit van leven en welbevinden
Veel meetinstrumenten meten de kwaliteit Bij specifieke doelgroepen. Bijv. mensen met dementie of mensen met hartklachten. Ze zijn dus sterk gezondheidsgerelateerd. Bij welbevinden gaat het erom wat je belang- rijk vindt in het leven en of je hier tevreden mee bent. Onafhankelijk van of en welke gezondheidsproblemen je hebt.

15 Mijn conclusie Domotica gaat bepalend zijn voor het werken met ouderen. Domotica kan en gaat bijdragen aan de ontzor- ging vande ouderenzorg. In de ouderenzorg gaat kwaliteit van zorg steeds meer over in kwaliteit van leven. Domotica gaat een steeds grotere rol spelen bij het welbevinden van de oudere (thuis of elders).

16


Download ppt "Domotica en kwaliteit in de (ouderen) zorg"

Verwante presentaties


Ads door Google