De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De effectiviteit van ‘best practices’

Verwante presentaties


Presentatie over: "De effectiviteit van ‘best practices’"— Transcript van de presentatie:

1 De effectiviteit van ‘best practices’
Prof. dr. Jan Hamers

2 De intramurale ouderenzorg is in beweging
Kwaliteit van zorg structureel niet onder de maat Mening vertegenwoordigers cliënten en medewerkers (Vaartjes et al. 2006) Meldpunt verpleeghuiszorg Kijkje bij de buren, hoge standaarden zorg(kwaliteit) in NL Zorg niet optimaal, kan altijd beter Afstemmen zorg op wensen op behoeften Meer eigen regie, ook intramuraal Meer privacy Aanpassing opleidingsniveau, bijscholingen Initiatieven voor verbetering: ‘best practices’ Kleinschaligheid Videobrieven Keten onder één dak

3 Kenmerken ‘best practices’ of goede voorbeelden
De interventie is niet standaard praktijkvoering De interventie is geïntroduceerd om processen en uitkomsten te verbeteren Aangenomen wordt dat interventie leidt tot verbetering

4 Voorbeelden ‘best practices’ of goede voorbeelden
Kleinschaligheid ouderen met dementie Videobrieven voor ouderen met dementie Keten onder één dak ‘A la carte restaurant’ in het verpleeghuis Telezorg in het verpleeghuis Introductie van de bewonersagenda Fixatievrije zorg in het verpleeghuis Introductie van pijnbeoordelingsschalen Het zorg en innovatiecentrum in het verpleeghuis ‘Snoezelen’ bij ouderen met dementie Herinrichting traditionele verpleeghuisafdelingen Vraaggericht werken op de afdeling Ontwikkeling van richtlijnen voor de zorg

5 Kenmerken ‘best practices’ of goede voorbeelden (vervolg)
De interventie is niet standaard praktijkvoering De interventie is geïntroduceerd om processen en uitkomsten te verbeteren Aangenomen wordt dat interventie leidt tot verbetering Vaak afhankelijk van (bevlogen) individuen Meestal alleen bekend in de eigen instelling Wiel wordt meer dan eens uitgevonden Effectiviteit en doelmatigheid niet systematisch vastgesteld

6 Effectiviteit van zorg
Mening effectiviteit vaak gebaseerd op individuele ervaringen of indrukken Effecten lijken voor de hand te liggen maar schijn kan bedriegen: Systematische pijnbeoordelingen leiden tot betere pijnverlichting Opiaten werken pijnverlichtend Massage, foam-matras, ijzen & föhnen bij decubitus Fixatie is een veilige methode om vallen en ernstig letsel te voorkomen Onderzoek naar effectiviteit is noodzakelijk

7 ‘Best practices’ Voorbeelden van zorg die voldoen aan een aantal criteria (WHO 2006): De interventie is niet standaard praktijkvoering, maar is geïntroduceerd om processen en uitkomsten te verbeteren en hebben ook geresulteerd in die verbetering Er sprake van objectieve meting van tenminste: verbetering van patiëntgerelateerde uitkomstmaten (bijv. mortaliteit, pijn, kwaliteit van leven) verbetering van professionele uitkomstmaten (bijv. werkbeleving, ziekteverzuim) Verbetering van economische uitkomstmaten (bijv. kosten) ‘Evidence’ is voorwaarde voor opname in WHO-database Randomized controlled trial, controlled clinical trial, meta-analyse, systematic review

8 ‘Best practice’ databank www.zorgvoorbeter.nl
‘Best practice’ criteria (2006): Meerwaarde algemeen Meerwaarde cliëntniveau Meerwaarde kwaliteit van leven Registratie Cliëntenparticipatie Kosteneffectiviteit Praktijktoepassing Overdraagbaar inhoudelijk Overdraagbaar veranderkundig Toepassing elders Structurele inbedding De meeste ‘goede voorbeelden’ op deze site voldoen niet aan de voorwaarden ‘best practice’ Men wil (te) snel implementeren

9 Voorbeelden van onderzoek naar effectiviteit
Effecten van een bijscholingsprogramma en de inzet van een gespecialiseerde verpleegkundige op de toepassing van vrijheidsbeperking Effectiviteit van interventies om decubitus te voorkomen De effectiviteit van de invoering van een beoordelingsschaal voor pijn bij ouderen met ernstige dementie De effectiviteit van interventies om vallen te voorkomen Effectiviteit van ‘snoezelen’ bij dementie Effectiviteit van (nieuwe) voorzieningen op het terrein van zorg en welzijn

10 Nieuw onderzoek De effectiviteit van kleinschalig wonen voor ouderen met dementie Provincie Limburg/PRV Limburg, Universiteit Maastricht (CAPHRI), Zorgaanbieders (Zorggroep Meander, Sevagram, Orbis Medisch en Zorgconcern, Zorggroep Noord-Limburg, Vivre)

11 Kleinschalige wonen Definitie
Kleinschalig wonen binnen de muren van het verpleeg- / verzorgingshuis Kleinschalig wonen buiten de muren van het verpleeg- / verzorgingshuis Variatie in groepsgrootte Variatie in financiering

12 Projecten kleinschalig wonen in Nederland
Databank wonen-zorg Provincie/gemeente/doelgroep/soort woonvorm/bouwjaar Alle provincies/alle gemeenten/kleinschalig wonen/ouderen met dementie/alle bouwjaren: 341 projecten

13 Databank Wonen-Zorg soort jaar naam gemeente provincie kleinschalig
2002 Maasduinen Staete Bergen Limburg 2004 Gregoriushuis Brunssum 2007 Hornerheide Haelen 2000 Project Gewoon Doen-Maasduinen Staete te Nieuw Bergen Venlo

14 Vraagstelling van het onderzoek
Wat is de stand van zaken rondom kleinschalige woonvormen in Limburg? Welke vormen Operationele projecten en toekomstplannen Spreiding Ervaringen Faal- en succesfactoren Wat zijn de effecten van kleinschalige woonvormen? Bewoners (kwaliteit van leven, tevredenheid) Zelfstandig functioneren, medicatiegebruik, vrijheidsbeperking, decubitus, gedrag Mantelzorgers (betrokkenheid, belasting, welbevinden) Medewerkers (werk en werkbeleving)

15 Opzet en tijdplan Beschrijvend onderzoek Effectonderzoek
Literatuurstudie, schriftelijke enquête en interviews (1 jaar) Andere sectoren, mensen met verstandelijke beperking, geestelijke gezondheidszorg Effectonderzoek Vergelijking van kleinschalige woonvormen met traditionele verblijfsafdelingen in verpleeghuis (3 jaar) Aanvang: najaar 2006

16 Conclusies De intramurale ouderenzorg is in beweging
De kwaliteit is niet structureel onder de maat maar kan beter Er worden door bevlogen medewerkers initiatieven voor verbetering genomen: ‘best practices’ Provinciale Raad voor de volksgezondheid: instellingen met deze initiatieven hebben een voorbeeldfunctie Effectiviteit van ‘best-practices’ moet worden vastgesteld Project effectiviteit kleinschaligheid


Download ppt "De effectiviteit van ‘best practices’"

Verwante presentaties


Ads door Google