De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opvoedingsondersteuning

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opvoedingsondersteuning"— Transcript van de presentatie:

1 Opvoedingsondersteuning
Te weinig gespecialiseerde hulp bij moeizame scheiding.

2 Scheiding ouders: Schadelijke gevolgen voor kinderen
Jaarlijks 70 duizend kinderen te maken met scheiding van ouders Bijzondere & ingrijpende gebeurtenis Veel verandering in korte tijd Ouders > emotionele klap verwerken > eigen problemen nemen hen in beslag > geen oog voor de kinderen

3 Slechter scoren… Uit verschillende onderzoeken blijkt dat…
Kinderen van gescheiden ouders gemiddeld slechter scoren dan kinderen uit intacte gezinnen Op allerlei aspecten: -Schoolprestaties -Gedrag -Psychologisch & emotioneel welbevinden -Zelfbeeld -Sociale relaties 30% v/d kinderen kampt met: -Depressieve & angstgevoelens -Delinquentie -Agressie -Risicovolle gewoonten (roken, softdrugs) -Lagere school prestaties Kinderen > nood aan nieuwe VEILIGE situatie om te herstellen van alle veranderingen Emoties niet kunnen verwerken > kan tot in volwassenheid problemen geven

4 Slechter scoren… gevolg:
Volwassenen met gescheiden ouders, 2 x zo vaak scheiden dan volwassenen uit traditionele gezinnen Als ouders hun conflicten kunnen beheersen & over hun kinderen blijven communiceren, dan zijn de gevolgen voor de kinderen meestal minder ingrijpend

5 Behoefte aan hulp… Om uit de hand lopende conflicten te vermijden
> In vroeg stadium ondersteuning beschikbaar zijn 1ste fase: Ouders overwegen te gaan scheiden -Nadruk op informatie -Lichte pedagogische hulp -Relatietherapie -Voor kinderen: onveilige & bedreigende periode (Moeten kunnen praten over hun gevoelens van onzekerheid) 2de fase: Scheidingsfase -Bij niet-getrouwde partners > geregistreerd partnerschap ontbonden of samenwoningrelatie beëindigd -Veel te regelen (boedelverdeling, huisvesting, afspraken over alimentatie en de kinderen) -Ouders behoefte aan bemiddeling & kinderen aan een luisterend oor

6 Behoefte aan hulp… 3de Fase: Na scheiding -Nieuwe gezinssituatie
-Hulp bij verwerken scheiding -Vorm geven nieuwe relatie met ex-partner -Uitvoering of wijziging eerder vastgestelde omgangsregeling -Kinderen behoefte aan verwerking

7 Inventarisatie hulpaanbod…
Gebrek hulp voor gezinnen in scheidingssituaties (in bijzonder gevallen waarin ex-partners ernstige conflicten hebben) Verschillende soorten hulpaanbod… Aanbod primair voor kinderen: Groepsbijeenkomsten voor kinderen, waar ze praten over hun ervaringen Ouders krijgen in groepsbijeenkomsten informatie over wat scheiding voor kinderen betekent & wat in de kindergroepen aan orde is geweest. (vb. Zandkastelen!, KIES, Kits en Co,…) Aanbod voor kinderen & ouders: Groepsbijeenkomsten, tips over opvoeding in deze moeilijke periode en ook mogelijkheid om scheidingsoriëntatiecursus te volgen.

8 Inventarisatie hulpaanbod…
Aanbod voor gezinnen: Begeleiden van gezinnen in scheidingssituaties, ook aanpak van problemen bij omgangsregelingen. Aanbod voor ouders: Begeleiding specifiek voor ouders in scheidingssituaties.

9 Kanttekeningen De kenniskring kindermishandeling maakt zich zorgen over de inhoud v/h aanbod. Weinig aanbod is gericht op zowel het voorkomen als het aanpakken v/d problemen van ouders & kinderen.

10 Elisa Landtsheere 1BaOb1


Download ppt "Opvoedingsondersteuning"

Verwante presentaties


Ads door Google