De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1. 2 Agenda Rivierduinen in vogelvlucht Het inkoopproces bij zorgverzekeraars Verbetermogelijkheden binnen de nieuwe context.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1. 2 Agenda Rivierduinen in vogelvlucht Het inkoopproces bij zorgverzekeraars Verbetermogelijkheden binnen de nieuwe context."— Transcript van de presentatie:

1 1

2 2 Agenda Rivierduinen in vogelvlucht Het inkoopproces bij zorgverzekeraars Verbetermogelijkheden binnen de nieuwe context

3 Rivierduinen Werkgebied tekening invoegen Werkgebied Rivierduinen

4 4 Rivierduinen in vogelvlucht  Jaaromzet: 200 miljoen  Aantal cliënten in zorg: 23.500  Aantal klinische plaatsen: 750  Aantal medewerkers: ca 2600 (1950 fte)  161.976 inwoners onder de 18 jaar  Aantal kinderen bij ons in zorg 4000

5 5 Het Inkoopproces bij de zorgverzekeraars

6 6 De nieuwe rol van de Zorgverzekeraar De nieuwe Zorgverzekeringswet 2006

7 7 Zorgverzekeraars worden financieel gestuurd Macrobudgettaire kader met afspraken: wordt daarop gestuurd stuurt daar zelf op Wegvallen Post risicoverevening Basispakket  aanvullende pakketten Wegvallen beleggingswinsten

8 8 Het zorgperspectief van Zorgverzekeraars Omslag prijs-concurrentie naar kwaliteit-concurrentie lukt nog niet (klant is morgen weg) Kleine groep met inhoudelijke kennis -> inkopers zijn soms slechts uitvoerders Niet ‘samen verantwoordelijk voor de zorg’ maar ‘ Wij gaan de zorg in Nederland regelen’ Volumeplafond gestuurd / niet verzekerde gestuurd

9 9 Sturing door Zorgverzekeraar Bestuurlijke afspraken worden terzijde geschoven Meten= Weten (ROM & Bedden) Verplichting van inzet van instrumenten (Mirro) Diversiteit in administratieve lasten / praktijkvariaties bij zorgverzekeraars Gemaximeerd omzetplafond / risico voor aanbieder Druk op verschuiving Specialistische GGZ -> Generalistische Basis GGZ -> naar huisarts.

10 10 Voorbeeld Praktijkvariaties Zorgverzekeraars

11 11 Sturing door Zorgverzekeraar Bestuurlijke afspraken worden terzijde geschoven Meten= Weten (ROM & Bedden) Verplichting van inzet van instrumenten (Mirro) Diversiteit in administratieve lasten / praktijkvariaties bij zorgverzekeraars Gemaximeerd omzetplafond / risico voor aanbieder Druk op verschuiving Specialistische GGZ -> Generalistische Basis GGZ -> naar huisarts.

12 12 Evaluatie Inkoopproces Geen Level Playing Field Nieuwe inkooppartners ( 1 -> 7) Financieel denken leidt tot financieel gestuurde contracten Wie betaalt => bepaalt (bevoorschotting) Zorgverzekeraars ervaren de ondersteuning van VWS/NZa Visie & accenten per zorgverzekeraar verschillend

13 13 Hoe kan dit beter?  Noodzaak: nu 7 zorgverzekeraars, straks ca 50 gemeenten  Verschillende financieringsbronnen / -systematieken (DBC)  Partnership  Gedeelde visie hoe zorg vorm te geven  Samenwerken binnen de keten met gemeenten

14 14 Zorgfuncties in de keten vanuit perspectief GGZ-aanbieder Diagnose en behandeling Huisarts en POH GGZ Eerste lijn Digitale zelfdiagnose en advies Zelf management Zelf management Nulde lijn Generalistische basis GGZ Generalistische basis GGZ Anderhalve lijn Acute psychiatrie Poliklinische psychiatrie Wijkgerichte psychiatrie Herstelondersteunende psychiartrie Acute psychiatrie Poliklinische psychiatrie Wijkgerichte psychiatrie Herstelondersteunende psychiartrie Gespecialiseerde GGZ Tweede en derde lijn Strak geprotocolleerde behandeling

15 15 Aandachtspunten  Goed sturen op voordeur EN achterdeur  Meeste effectieve, minst belastende en kortste vorm van behandeling  Ambulantisering  Aansluiting op volwassenenpsychiatrie

16 16 Feiten en cijfers: algemeen Bijna 20% van de Nederlanders kampt jaarlijks met een psychische stoornis 41% van de volwassenen in Nederland heeft last (gehad) van een psychische stoornis Angststoornis, stemmingsstoornis (depressie) en dementie in top 10 ziektebeelden 25 - 30% van uitkeringsgerechtigden heeft psychische klachten

17 17 Feiten en cijfers: Kinderen & Jeugd Bijna 20% van de kinderen kampt jaarlijks met een psychische stoornis 50% van deze stoornissen begint voor het 14 e levensjaar Vroeg detectie verlaagd maatschappelijke kosten Angststoornis, stemmingsstoornis, autistisch spectrum, gedragsstoornissen Gecombineerde psychiatrische problematiek zoals autisme met verstandelijk gehandicapt Psychiatrische familie problematiek vraagt geïntegreerde aanpak (multiproblem gezinnen) => GGZ is onderdeel van totale keten Jeugdzorg

18 18 Disability Adjusted Life Years per diagnose bij verschillende leeftijden DALY = Disability Adjusted Life Years

19 19 De kansen voor de maatschappij  Ontschotten van financieringsbronnen  Voorbij gaan aan belangentegenstellingen tussen aanbieders  Regievoering per gezin  Investeer in Preventie, Vroeg-Diagnostiek & Vroeg- Signalering => U heeft als gemeente nu de kans om het echt goed op te zetten

20 20


Download ppt "1. 2 Agenda Rivierduinen in vogelvlucht Het inkoopproces bij zorgverzekeraars Verbetermogelijkheden binnen de nieuwe context."

Verwante presentaties


Ads door Google