De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Het nieuwe Partnerschapsverdrag Toelichting bij een evolutie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Het nieuwe Partnerschapsverdrag Toelichting bij een evolutie."— Transcript van de presentatie:

1 1 Het nieuwe Partnerschapsverdrag Toelichting bij een evolutie

2 2 Waarom een nieuwe tekst? Gewijzigde situatie  Een nieuwe Vlaamse regering  Een nieuwe federale regering Ervaren lacunes in vorige versie  Nood aan afdwingbaarheid (van centraal gemaakte afspraken)  Nood aan centrale & overkoepelende beheersstructuur  Juridische leemte: WW is geen rechtspersoon

3 3 Structuur en opbouw Contracterende partijen (Art. 1) Doelstellingen (Art. 3) Verbintenissen van …  Vlaamse overheid (Art. 13 tot 20)  Federale overheid (Art. 9 tot 12)  Lokale besturen (VVSG) (Art. 21 - 25) Instrumenten  Werkwinkel (Art. 26 e.v.)  Forum lokale werkgelegenheid (Art. 36 e.v.)  Task Force & Technische Werkgroep (Art. 41 e.v.) Projectcel ( Art. 14)

4 4 Belangrijkste verschillen Verbintenissen en doelstellingen zijn veel concreter en gedetailleerder Overkoepelende sturing & structuur Juridische basis (nl een contractuele relatie) Werkwinkel is een netwerkorganisatie Ontkoppeling Werkwinkel // Forum Leegte inzake lokale diensteneconomie wordt gedetailleerd ingevuld

5 5 Inleidend Preambule benadrukt:  De rol van de WW als draaischijf voor een lokaal werkgelegenheidsbeleid,  De doelstelling: realiseren van duurzame werkgelegenheid. Contracterende partijen:  aantal betrokken partijen werd verruimd; meerdere ministeries betrokken,  Bijkomende actor: ATB

6 6 Doelstellingen Duurzame werkgelegenheid (Art. 3) Evenredige participatie Administratieve vereenvoudiging Maatgericht uittekenen van een lokaal werk- gelegenheidsbeleid Afstemming tussen de betrokken overheden (Vlaams, federaal, lokaal) o.a. via de Task Force (Art. 5)

7 7 Verbintenissen Federale overheid (Art. 9 - 12) :  PWA voert haar opdrachten uit in de WW's,  PWA als dienstenonderneming kan in de WW mits een passende vergoeding  Versterkte uitbouw van de LDE vanuit de WW Vlaamse overheid (Art. 13 - 20) :  Een overkoepelende projectcel, (VDAB, VVSG, AW)  Coördinatie LDE door Administratie Werkgelegenheid,  Opstellen van een regelgevend kader

8 8 Verbintenissen (vervolg) De verbintenissen van de VVSG (Art. 21 - 25) zijn veel concreter en worden gedetailleerd ingevuld Uitbouw van de LDE onder regie van de lokale besturen,  Virtueel loket,  Opstellen van een masterplan diensteneconomie  Erkenning van lokale initiatieven LDE  Minister informeren inzake erkenning en subsidiëring van lokale projecten (zie takenpakket forum)

9 9 (Instrumenten) Werkwinkel Werkwinkel  Wordt erkend door de Vlaamse overheid,  Is een netwerkorganisatie; werking wordt geregeld via een (lokale) samenwerkingsovereenkomst,  Beheer van de WW gebeurt in overleg ts de partners,  Verzorginggebieden (er komt een onderzoek naar de werkbaarheid van de huidige indeling),  Juridische structuur: VZW of contractueel samenwerkingsverband (cfr nieuw decreet),  Werkwinkelcontactpunt = VDAB-dienstverlening enkel via elektronische weg,

10 10 Werkwinkel (vervolg) Beheer van de WW:  Dagelijks bestuur: alle leden die een werkelijke inbreng doen,  + vestigingsverantwoordelijke. Financieel:  minimale inbreng van 2500 per VTE (te concretiseren in LSO),  Toezicht / controle door projectcel & dagelijks bestuur

11 11 (Instrumenten) Forum Eén Forum voor één of meerdere verzorgings- gebieden, Verschillen (met vorige kaderovereenkomst)  Forum = een overleg- en adviesorgaan;  Kerntaak = opmaak van strategische actieplan lokale werkgelegenheidsbeleid,  Enkel adviesverlening inzake werking WW's  Forum moet advies verlenen inzake projecten LDE

12 12 (Instrumenten) Task Force Overlegorgaan (cfr netwerkorganisatie)  Tussen de bevoegde ministers, administraties, en VVSG, Takenpakket:  Realisatie van het partnerschaps-verdrag op het terrein,  Afstemming tussen de leden over de verschillende beleidsmaatregelen (inzake werkgelegenheidsbeleid).

13 13 … en wat nu? Voorlopig niets ondernemen! Eerst het door de minister beloofde onderzoek:  Naar verdeling zorggebieden,  Densiteit werkwinkels,  Personeelsbezetting adequaat? Resultaten beschikbaar in 2006 Actie na de gemeenteraadsverkiezingen 2006 Voorjaar 2007: voor elke WW onderhandelingen op basis van nieuw model LSO


Download ppt "1 Het nieuwe Partnerschapsverdrag Toelichting bij een evolutie."

Verwante presentaties


Ads door Google