De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Instap en integratie van laaggeschoolde en langdurig werklozen in het reguliere arbeidscircuit de Dip-methode als instrument voor detectie van knelpunten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Instap en integratie van laaggeschoolde en langdurig werklozen in het reguliere arbeidscircuit de Dip-methode als instrument voor detectie van knelpunten."— Transcript van de presentatie:

1 Instap en integratie van laaggeschoolde en langdurig werklozen in het reguliere arbeidscircuit
de Dip-methode als instrument voor detectie van knelpunten en nieuwe voorstellen binnen het opleidingsproject Wonen & Werken en de Dienst Arbeidsbegeleiding van het OCMW van Ichtegem Stijn Tanghe

2 HOOFDSTUK 1 Besluiten

3 Werkloosheid = Kwantitatief onevenwicht vraag naar arbeid > aanbod
Complex probleem waarvoor geen algemeen geldende oplossing bestaat Kan het gevolg zijn van tal van factoren: Kwantitatief onevenwicht vraag naar arbeid > aanbod Kwalitatief onevenwicht Scholingsproblemen Gebrek aan vaardigheden Beperkte mobiliteit Selectiemethoden van de werkgever(s)

4 De zin van arbeid Latent Deprivation Model (mentaal) Sociale contacten
Status opbouwen Betere tijdsstructuur Streven naar een collectief doel Meer actie, bezigheid Personal Agency Model (fysiek) Financiële, materiële winst

5 Werklozen aan het woord:
Leggen de schuld vaak bij zichzelf (onmacht) Vraag naar meer integrale begeleiding Waardenonderzoek Dicht bij huis Goed betaald Mogelijkheid tot sociaal contact Zichzelf kunnen ontwikkelen Voldoende afwisseling

6 3 kernproblemen: oplossingen
gevolgen die werkloosheid bestendigen wegwerken respondenten beter in staat stellen om hun kennis en kunde uit te breiden Concrete scholings- en vormingsinitiatieven (leren cv opstellen, omgaan met computers en self-banking,…) Eventueel in samenwerking met OCMW Project opstarten die werk aanbiedt dicht bij huis nieuwe tewerkstellingsinitiatieven optimaal afstellen op de wensen en noden van de cliënten en cursisten Rekening houden met alle aspecten van hun situatie Uitgebreid informeren Doel: werklozen zelfstandig en onafhankelijk maken

7 HOOFDSTUK 2 Voorstellen

8 Betere integrale begeleiding: Praktisch
Periodiek teamoverleg Eenvormig systeem voor het bijhouden van follow-up verslagen Specifiek intakeformulier uitwerken voor de Dienst Arbeidsbegeleiding Trainingen/cursussen opzetten of verwijzen naar de desbetreffende diensten Betere informatie- en adviesverlening Samenwerking van verschillende diensten

9 Synthese van hoofdstuk 5: Besluiten en voorstellen
« Instap en integratie van laaggeschoolde en langdurig werklozen in het reguliere arbeidscircuit » Door: Stijn Tanghe Eindwerk uitgegeven door IPSOC te Kortrijk (2001)


Download ppt "Instap en integratie van laaggeschoolde en langdurig werklozen in het reguliere arbeidscircuit de Dip-methode als instrument voor detectie van knelpunten."

Verwante presentaties


Ads door Google