De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop 6: Nieuwe wegen bij LOB

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop 6: Nieuwe wegen bij LOB"— Transcript van de presentatie:

1 Workshop 6: Nieuwe wegen bij LOB
Valentijn van Waalwijk

2 LOB van losse lob activiteiten naar een LOB beleid is onderdeel van vernieuwing vmbo gaat uit van een visie is breed gedragen in de school samenhang LOB draagt bij aan vermindering uitval 30% onderzoek VO raad ‘nieuwe’ aspecten als ervaringsleren ouderbetrokkenheid

3 w Belang van een goed verankerd LOB beleid
Er is een duidelijke relatie tussen studiesucces en de LOB-activiteiten onderzoek VO raad “LOB Visie houdt in dat de ontwikkeling van competenties die je nodig hebt om je loopbaan zelf vorm te geven, integraal onderdeel moet zijn van je leerloopbaan. Ervoor zorgen dát ze in de buitenwereld ervaringen op kunnen doen, dát ze een reëel studiebeeld kunnen krijgen. Daarom zal samenwerking met bedrijfsleven, ouders, en andere partners steeds belangrijker worden.” Dir. SG Were Di https://www.youtube.com/watch?v=RGfGAK854kM

4 Het belangrijkste onderdeel van LOB, op basis waarvan leerlingen een keuze maken, is het opdoen van ervaringen en daaruit leren. Ervaringen doen leerlingen op tijdens stages, bijbaantjes, enz. Daaruit leren gebeurt door met leerlingen over deze ervaringen in gesprek te gaan, de loopbaanreflectiegesprekken. Bron:

5 (ver)nieuwe(nde) initiatieven er is nog ruimte voor initiatieven van VO scholen op het gebied van LOB en met een duidelijke link naar het voorkomen van VSV voorbeeld 1 =>

6 Tutorleren Het Stedelijk sterk geënt op Peer mentoring zoals o. a
Tutorleren Het Stedelijk sterk geënt op Peer mentoring zoals o.a. op De Waerdenborch draait -Leerlingen leren van elkaar op sociaal-emotioneel en cognitief gebied. -Maatwerk mogelijk -Leerlingen krijgen zicht op elkaars kwaliteiten -Leerlingen kunnen zich expert voelen op hun eigen niveau. -Het motiveert Tutor en Tutee -Voorkomt VSV

7 De Tutor -leert zich te verplaatsen in de gevoels- en denkwereld van de tutee. -versterkt eigen kennis door bekende stof uit te leggen aan een ander -zelfvertrouwen groeit, merkt dat je iets aan een ander kunt leren. -ontwikkelt zijn didactische vaardigheden. -draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling en groei van de tutee.

8 De Tutee -ontwikkelt zich verder op het gebied waar hij begeleiding in krijgt, -raakt meer gemotiveerd, aangezien hij de stof beter zal begrijpen. -ervaart de tutor op een nieuwe, gezaghebbende manier. -beleeft de verschillende opleidingsniveaus op een andere manier.

9 Uitvoering Werving tutoren Inschrijfprocedure tutees begeleiding door docent per deelschool Scholing docenten en tutoren, Train de trainer principe Leerlingen worden als tutee aangemeld vanuit de rapportvergaderingen en leerling-besprekingen. De tutor en tutee komen bij elkaar in specifieke daltonuren in de week.

10 Voorgestelde omvang project in uren Opzetten project door projectbegeleider, 30 uur Scholing begeleiders mavo/lyceum, uur Opzetten communicatiemiddel onderling 12 uur Scholing begeleiders vakcollege, uur

11 Voorbeeld LOB visie en beleidsplan is gebaseerd op de 5 Loopbaancompetenties Capaciteitenreflectie Motievenreflectie Werkexploratie Loopbaansturing Netwerken =>

12 initiatief rond de 5e LOB competentie: Netwerken is heel erg aan het begin, maar idee en enthousiasme zijn er In Zutphen willen scholen zich oriënteren op ‘On Stage’ https://www.youtube.com/watch?v=QtOnhsWL4uM Doel: 1 jaar om te kijken of er mogelijkheden zijn om een pilot te starten in Samenwerking tussen scholen is nodig.

13 Niet nieuw maar ook niet onmogelijk:
Stimulering LOB visie en beleid VSV Mentoring Projecten VSV Training loopbaanreflectiegesprekken VSV Bedrijfsbezoeken VSV Ouderbetrokkenheid bij LOB VO raad Havisten Compleet aansluiting Havo - Hbo Speeddaten On Stage etc. etc.

14 Kijk naar je LOB beleid. Is er visie en draagvlak. Wensen
Kijk naar je LOB beleid. Is er visie en draagvlak? Wensen? vraag docenten leerlingen en ouders of ze het LOB beleid herkennen Zoek naar initiatieven die aanvullend zijn - Benut potentieel eigen medewerkers - het is te realiseren, inspirerend en leuk - het is te borgen in de structurele onderwijsactiviteiten van de school.

15 LOB initiatieven kunnen in 2014 / 2015 nog uitgevoerd worden
LOB initiatieven kunnen in 2014 / 2015 nog uitgevoerd worden. VSV steunt tijdelijk, denk aan de borging Nieuwe initiatieven kunnen mogelijk opgenomen worden in VSV 3e tranche … Ondersteuning VSV Kijken naar haalbaarheid en mogelijkheden Ondersteuning bij het schrijven projectplan, opzetten en indienen begroting

16 Informatie Tutorleren. Het Stedelijk Peer Mentoring
Informatie Tutorleren Het Stedelijk Peer Mentoring De Waerdenborch LOB Visie en beleidsontwikkeling VSV Training loopbaanreflectiegesprekken Bedrijfsbezoeken On Stage

17

18


Download ppt "Workshop 6: Nieuwe wegen bij LOB"

Verwante presentaties


Ads door Google