De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De 10 e editie havo-vwo OB. Inhoud presentatie Waarom switchen in 2012? Waarom de nieuwe 10e editie van Getal & Ruimte? Speerpunten van de 10e editie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De 10 e editie havo-vwo OB. Inhoud presentatie Waarom switchen in 2012? Waarom de nieuwe 10e editie van Getal & Ruimte? Speerpunten van de 10e editie."— Transcript van de presentatie:

1 De 10 e editie havo-vwo OB

2 Inhoud presentatie Waarom switchen in 2012? Waarom de nieuwe 10e editie van Getal & Ruimte? Speerpunten van de 10e editie Getal & Ruimte Vragen

3 Aansluiting op het examenprogramma 2015 Doel: Verbeteren van de aansluiting met hoger onderwijs Status: Er vinden nu pilots plaats; eindrapportage eind 2012 Nu dus nog niet definitief maar wel duidelijk dat:  nadruk komt te liggen op algebraïsche vaardigheden;  er een duidelijker onderscheid komt tussen Wiskunde A en Wiskunde B;  er een nieuw examenprogramma komt voor Wiskunde C. Invoering in 2015

4 Aansluiting op Tussendoelen & Tussentoetsen De Tussendoelen & Tussentoets hebben als doel de onderbouw te versterken (Actieplan Beter Presteren van OC&W). Tussendoelen spelen in op de behoefte van scholen aan duidelijk omschreven leerdoelen voor klas 3. Met de Tussendoelen wordt de aansluiting van klas 3 naar 4 verbeterd. De Tussentoets wordt in 2015 verplicht voor kernvakken, dus ook voor wiskunde. De Tussentoets wordt samengesteld op basis van de Tussendoelen; het wordt een diagnostische toets.

5 Invoering rekentoets in 2014 Referentieniveaus zijn vastgesteld (3F voor havo/vwo) Rekentoetswijzers zijn vastgesteld Invoering Rekentoets in 2014 Rekentoets in het laatste of voorlaatste jaar De uitslag Rekentoets is onderdeel van de zak/slaagregeling

6 Waarom de nieuwe 10e editie van Getal & Ruimte? De nieuwe 10e editie biedt de beste aansluiting op de nieuwe Tweede Fase De nieuwe 10e editie sluit aan op de tussendoelen en tussentoets 2015 De nieuwe 10e editie sluit aan op uw leerling De nieuwe 10e editie sluit aan op uw lespraktijk De ict van de nieuwe 10e editie sluit aan op het boek

7 Speerpunten van de 10e editie Getal & Ruimte 1. Behoud sterke kenmerken methode 2. Goede aansluiting Tussendoelen &Tussentoetsen 3. Paragraaf Voorkennis 4. Meer differentiatie 5. Aparte rekenlijn 6. Verbeterde ict 7. Verbeterd arrangement 8. Prijzen

8 1. Behoud sterke kenmerken methode Complete, degelijke, betrouwbare methode Helder didactisch concept: - duidelijke presentatie van de theorie - kleine stappen naar een hoog niveau - ruime oefenmogelijkheden Praktisch didactisch model: B - H – E Ruime differentiatiemogelijkheden Geschikt voor zelfstandig werken Veiligheid en zekerheid voor de docent Houvast, hoog niveau en uitdaging voor de leerling

9 2. Goede aansluiting Tussendoelen & Tussentoetsen Meer aandacht voor algebraïsche vaardigheden  lineair verband in de vorm px + qy = r  stelsels van vergelijkingen Uitbreiding meetkunde  congruentie van figuren Wiskundig redeneren  vermoedens en bewijzen Differentiatie A en B in de derde klas  wiskunde A met accent op kansrekening en statistiek  wiskunde B met accent op meetkunde en algebra

10 2. Goede aansluiting Tussendoelen & Tussentoetsen

11

12

13

14

15 3. Paragraaf Voorkennis Ophalen en herhalen van vereiste kennis en vaardigheden Voorbereiding op het hoofdstuk  breuken  kommagetallen  procenten  lengte-eenheden Vaak met extra aandacht voor rekenvaardigheden

16 3. Paragraaf Voorkennis

17 4. Meer differentiatie Extra opgaven  V–opgaven (extra niveau in h/v)  Plus-opgaven (extra niveau in vwo)  Ster-opgaven (verbreding in h/v en vwo) Havo-boek in de tweede klas Differentiatie A en B in de derde klas

18 4. Meer differentiatie

19 5. Rekenen Rekenboeken: -Voldoen aan referentieniveau 3F -Klas 1 1F, klas 2 2F, klas 3 3F -Behandelen 2 domeinen -Accent op getallen en verhoudingen (en meten) -Theorie en veel oefenopgaven -Geschikt voor zelfstandig werk -Kaal rekenwerk en veel contextopgaven -Goede voorbereiding op de toets Docentenkit en Leerlingenkit Rekenen: -Presentatie in de 3 e ronde

20 5. Aparte rekenlijn

21 6. Verbeterde ict Docentenkit:  digitale boeken  demo’s en powerpoints  leerling-ict (oefenopgaven, applets, d-toets)  werkbladen  handleidingen  toetsen Leerlingenkit:  digitale boeken  leerling-ict (oefenopgaven, applets, d-toets)  werkbladen

22 6. Verbeterde ict

23 Theorie C Diagonalen O K L M N In een figuur, zoals vijfhoek KLMNO, kun je twee hoekpunten verbinden. Bijvoorbeeld K kan je verbinden met L, M, N en O. Verbinding via de zijkant is een zijde. Verbinding door de figuur heen is een diagonaal. diagonalen KN en KM zijden KL en KO Wat is een diagonaal?

24 7. Verbeterd arrangement Leerboeken Uw/aw-boeken Werkboeken Leerlingenkit Werkboek & kit Docentenkit Rekenboek Leerlingenkit Rekenen Rekenboek & kit Docentenkit Rekenen Verschijningsdata: materialen klas 1 juli 2012 materialen klas 2 juli 2013 materialen klas 3 juli 2014

25 8. Prijzen Leerboek (2x)€ 39,45 Antwoordenboek (2x)€ 8,95 Uitwerkingenboek (2x)€ 13,95 Werkboek € 6,95 Leerlingenkit € 10,95 Werkboek & kit € 14,95 Docentenkit € 324,- Rekenboek € 7,45 Reken-ict € 9,45 Rekenboek & kit € 13,45 Docentenkit Rekenen € 75,-

26 Vragen?


Download ppt "De 10 e editie havo-vwo OB. Inhoud presentatie Waarom switchen in 2012? Waarom de nieuwe 10e editie van Getal & Ruimte? Speerpunten van de 10e editie."

Verwante presentaties


Ads door Google