De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Paul Drijvers Freudenthal Instituut Universiteit Utrecht 2012-05-14 De 2015 programma's wiskunde.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Paul Drijvers Freudenthal Instituut Universiteit Utrecht 2012-05-14 De 2015 programma's wiskunde."— Transcript van de presentatie:

1 Paul Drijvers Freudenthal Instituut Universiteit Utrecht p.drijvers@uu.nl 2012-05-14 www.fisme.science.uu.nl/staff/pauld/ De 2015 programma's wiskunde B van havo en vwo

2 ?  Vragen? Wat moet zeker aan de orde komen?

3 Programma’s Denkactiviteiten Tips & Links

4 De 2015 programma's wiskunde B hv

5 Aanleiding  Vakvernieuwing andere -vakken  Vragen rond algebra, ICT, contexten  Start cTWO in 2005 met opdracht OC&W rond Wiskunde C en D miv 2007 Wiskunde ABCD miv (naar nu blijkt) 2015 Doorlopende leerlijnen Didactische ontwikkelingen

6 Vele betrokkenen...

7 Tijdpad vakvernieuwing wiskunde 2009: start pilot in klas 4 hv 2011: pilotexamen havo 2012: pilotexamen vwo Eind 2012: eindrapportage cTWO 2015: invoering in klas 4 hv

8 HavoB domeinen; verdeling CE en SE  Vier domeinen:

9 HavoB domein A

10 HavoB domein B

11 HavoB domein C

12 HavoB domein D

13 HavoB: belangrijke wijzingen in het kort  Meetkunde: analytische meetkunde het vlak in plaats van ruimtemeetkunde Afstanden en hoeken berekenen m.b.v. goniometrische verhoudingen, stelling van Pythagoras, sinus- en cosinusregel Analytisch-algebraïsche berekeningen met lijnen en cirkels (snijpunten, middelpuntsvergelijking, loodrechte stand)  Analyse: subdomein B3 Evenredigheden  Algebra: meer exact, meer rekenregels voor differentiëren

14 HavoB: ervaringen pilot  Overladenheid: Vectorrekening geschrapt en rekenregels differentiëren beperkt (zie syllabus)  Docenten staan achter inhoudelijke verandering  Voorkennis uit onderbouw schiet nu nog te kort

15 HavoB: CE 2011 ExamenPilotRegulier N-term1,61,0 % onvoldoende2631 gem. cijfer6,36,1 Pilotexamen moeilijker dan regulier Pilotgroep scoort op overlap beter dan regulier (algebraïsche vaardigheden) Denkactievere vragen pilotexamen niet goed gemaakt

16 VwoB domeinen; verdeling CE en SE  Zes domeinen:

17 VwoB domein A

18 VwoB domein B

19 VwoB domeinen C en D

20 VwoB domein E

21 VwoB: belangrijke wijzingen in het kort  Meetkunde: analytische meetkunde waar je toch bij moet nadenken nadruk op beschrijven van beweging  Analyse: beperkte wijzigingen  Algebra: meer nadruk op ‘bereken exact’

22 VwoB: eerste ervaringen pilot  Meer samenhang, maar ook beperkter  Leuke meetkunde  Niet heel revolutionair… idealen lagen hoger?

23 Denkactiviteiten

24  In theorie  In syllabus en voorbeeldopgaven  In het centraal examen  Zie ook ‘Wat bedoelen ze toch met... Denkactiviteiten?’ Nieuwe Wiskrant 2011

25 Denkactiviteiten in theorie cTWO visiedocument (2007):

26 Denkactiviteiten in vbexopg vwoB

27 In voorbeeldopgaven ligt nadruk op Mo-Al, An-Pr, Fo. Andere denkactiviteiten in CE komen minder aan bod.

28 Bushalte in CE havo B 2011 Vergelijk regulier en pilot

29 Regulier (p’=.33) Pilot (p’=.29) Bushalte in CE havo B 2011

30 Podiumverlichting in VWO2007-I

31 Vergelijk met voorbeeldexopg XVII

32 Voorbeeldexamenopgave VWO

33

34 Links & Tips

35  CvE: http://www.cve.nl/item/wiskunde_havo_vwo_pilot http://www.cve.nl/item/wiskunde_havo_vwo_pilot Syllabi, goed om te lezen!  cTWO: http://www.fisme.uu.nl/ctwo Programma’s, lesmaterialen http://www.fisme.uu.nl/ctwo  Nieuwe Wiskrant: www.fisme.uu.nl.wiskrant Artikel denkactiviteiten www.fisme.uu.nl.wiskrant  Elwier Handboek: www.elwier.nl Hoofdstuk 11 Denkactiviteiten www.elwier.nl

36 Symposium Wiskundedidactiek 8 juni http://www.fisme.science.uu.nl/fisme/nl/projecten/symposiumwiskundedidactiek/

37 Paul Drijvers Freudenthal Instituut Universiteit Utrecht p.drijvers@uu.nl 2012-05-14 www.fisme.science.uu.nl/staff/pauld/ Dank voor jullie aandacht!


Download ppt "Paul Drijvers Freudenthal Instituut Universiteit Utrecht 2012-05-14 De 2015 programma's wiskunde."

Verwante presentaties


Ads door Google