De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 De 2015 programma’s wiskunde B van havo en vwo 13 mei 2013 Ruud Stolwijk Cito, Arnhem (met dank aan Paul Drijvers)

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 De 2015 programma’s wiskunde B van havo en vwo 13 mei 2013 Ruud Stolwijk Cito, Arnhem (met dank aan Paul Drijvers)"— Transcript van de presentatie:

1 1 De 2015 programma’s wiskunde B van havo en vwo 13 mei 2013 Ruud Stolwijk Cito, Arnhem (met dank aan Paul Drijvers)

2 Even voorstellen… Aanleiding vernieuwing wiskundeprogramma’s Inhoud nieuwe programma’s Denkactiviteiten Voorbeelden van opgaven Inhoud - programma

3 Vakvernieuwing andere  -vakken Vragen rond algebra, ICT, contexten Start cTWO in 2005 met opdracht OC&W rond –Wiskunde C en D miv 2007 –Wiskunde ABCD miv (naar nu blijkt) 2015 –Doorlopende leerlijnen –Didactische ontwikkelingen Aanleiding

4 Vele betrokkenen...

5 2009: start pilot in klas 4 hv 2011: eerste pilotexamen havo 2012: eerste pilotexamen vwo Eind 2012: eindrapportage cTWO 2015: invoering in klas 4 hv 2017: eerste landelijke examen havo 2018: eerste landelijke examen vwo Tijdpad vakvernieuwing wiskunde

6 Vier domeinen: 100% in CE Havo wiskunde B domeinen: verdeling CE en SE

7 Havo wiskunde B domein A

8 Havo wiskunde B domein B

9 Havo wiskunde B domein C

10 Havo wiskunde B domein D

11 Meetkunde: analytische meetkunde het vlak in plaats van ruimtemeetkunde –Afstanden en hoeken berekenen m.b.v. goniometrische verhoudingen, stelling van Pythagoras, sinus- en cosinusregel –Analytisch-algebraïsche berekeningen met lijnen en cirkels (snijpunten, middelpuntsvergelijking, loodrechte stand) Analyse: subdomein B3 Evenredigheden Algebra: meer exact, geen productregel, kettingregel beperkt (eerste functie lineair) Havo wiskunde B: belangrijke wijzingen in het kort

12 Overladenheid: Vectorrekening geschrapt en rekenregels differentiëren beperkt (zie syllabus) Met deze aanpassingen is het goed te doen Docenten staan achter inhoudelijke verandering Voorkennis uit onderbouw schiet nu nog te kort Havo wiskunde B: ervaringen pilot

13 ExamenPilotRegulier N-term1,61,0 % onvoldoende2631 gem. cijfer6,36,1 Havo wiskunde B: CE 2011 Pilotexamen moeilijker dan regulier Pilotgroep scoort op overlap beter dan regulier (algebraïsche vaardigheden) Denkactievere vragen pilotexamen niet heel goed gemaakt

14 ExamenPilotRegulier N-term1,31,2 % onvoldoende2528 gem. cijfer6,56,3 Havo wiskunde B: CE 2012 Moeilijkheid pilotexamen in orde Pilotgroep scoort op overlap beter dan regulier – verschil kleiner dan in 2011 Denkactievere vragen redelijk gemaakt Nieuwe (analytische) meetkunde gaat aardig

15 Zes domeinen: (vrijwel) 100% in CE Vwo wiskunde B domeinen: verdeling CE en SE

16 Vwo wiskunde B domein A

17 Vwo wiskunde B domein B

18 Vwowiskunde B domeinen C en D

19 Vwo wiskunde B domein E

20 Meetkunde: –analytische meetkunde waar je toch bij moet nadenken –nadruk op beschrijven van beweging Analyse: beperkte wijzigingen Algebra: meer nadruk op ‘bereken exact’ Vwo wiskunde B: belangrijke wijzingen in het kort

21 Meer samenhang, maar ook beperkter Leuke meetkunde Niet heel revolutionair… idealen lagen hoger? Denkactiviteiten niet overal terug te vinden Vwo wiskunde B: eerste ervaringen pilot

22 Denkactiviteiten

23 In de visie van cTWO In (syllabus en) voorbeeld(examen)opgaven In examenopgaven Denkactiviteiten

24 In de visie van cTWO cTWO visiedocument (2007):

25 In voorbeeldexamenopgaven In voorbeeldexamenopgaven ligt nadruk op Mo-Al, An-Pr, Fo.

26 Havo wiskunde B: *Bushalte *Vliegende parkieten Vwo wiskunde B: *Podiumverlichting *Het standaard proefglas Denkactiviteiten in examenopgaven

27 Havo wiskunde B: *Een punt binnen een cirkel *Schaatshouding Vwo wiskunde B: *Lijn en cirkel *Twee lijnen en een cirkel Voorbeelden nieuwe onderwerpen in examenopgaven

28 Pilotprogramma, (concept)syllabus, voorbeeldexamenopgaven, voorbeeldexamen: http://www.cve.nl/item/wiskunde_havo_vwo_pilot Examens, pilotexamens: http://www.cito.nl/ en dan Voortgezet onderwijs, Centrale examens, Schriftelijke examens havo/vwo Nieuwe Wiskrant december 2011: artikel Paul Drijvers “Wat bedoelen ze toch met denkactiviteiten” http://www.fisme.science.uu.nl/wiskrant/artikelen/312/31 2december_drijvers.pdf Verdere informatie:

29 Euclides 88-1 (september 2012): (veel) artikelen over de (pilot)examens van 2012 cTWO: http://www.fisme.science.uu.nl/ctwo / Ruud Stolwijk ruud.stolwijk@cito.nl Verdere informatie:

30 Dank voor de aandacht!


Download ppt "1 De 2015 programma’s wiskunde B van havo en vwo 13 mei 2013 Ruud Stolwijk Cito, Arnhem (met dank aan Paul Drijvers)"

Verwante presentaties


Ads door Google