De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Praktijkonderwijs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Praktijkonderwijs."— Transcript van de presentatie:

1 Praktijkonderwijs

2 Doel Praktijkonderwijs:
Toeleiding tot arbeidsmarkt: - via scholing en stage. - ontwikkelen van studievaardigheden. Zelfredzaamheid: - leren zelfstandig te functioneren in de samenleving, waar naast werken ook aandacht is voor leren, wonen en vrije tijdsbesteding

3 Criteria toelating Praktijkonderwijs:
IQ: 55/60 > <75/80 Sociaal Emotioneel Functioneren Leerachterstand van 3 jaar. (op min. 2 van de 4 vakken) - Spelling - Begrijpend lezen - Technisch lezen - Rekenen

4 Type leerling: Praktische insteek: ze willen graag dingen doen,
willen leren door doen. Er is vaak contact met hulpverlening en problematische opvoedingssituaties Er is vaak sprake van een stoornis (gediagnosticeerd) zoals: ADHD, PDD-NOS, spraak-taal stoornissen, enz

5 Leerlingkenmerken: faalangst negatief zelfbeeld
- concentratieproblemen - motivatie - ontbreken van sociale vaardigheden

6 Werkhouding: Kunnen (nog) niet Zelfstandig werken Initiatief nemen
Zelf structuur aanbrengen Geconcentreerd aan een taak werken - Omgaan met kritiek

7 Wat is Praktijk onderwijs?
leren door doen, vaardigheidsgericht theorie als ondersteuning voor de praktijk veel aandacht voor sociale vaardigheden speciale aanpak: kleine klassen, team met orthopedagoog, arts, zorgcoordinator, logopedist,psycholoog,maatschappelijk werker

8 Praktijk onderwijs (vervolg)
stages: de sleutel naar de arbeidsmarkt met intensieve stagebegeleiding/arbeidskundig onderzoek en arbeidssimulatie Een sterk pedagogisch klimaat(veiligheid/respect etc.) naschoolse begeleiding op o.a. de arbeidsmarkt Geen lesuitval/geen tussenuren

9 Praktijk onderwijs (vervolg)
afstemming op de arbeidsmarkt branchegerichte opleidingen / trainingen scholing op maat MBO-niv 1 opleiding i.s.m. ID-college begeleiden subsidietrajecten naschoolse begeleiding

10 Portfolio opbouw…… Ontwikkeling bewijzenmap totale schoolloopbaan (op het gebied van educatie / werken / vrije tijd / burger-mansvaardigheden Coachingsgesprekken

11 Persoonlijke competenties:
O.A.; Initiatief nemen Samenwerken Omgaan met kritiek Verantwoordelijkheid nemen Motivatie Materiaal/apparatuur kennis Zelfstandigheid Zelfcontrole Veiligheid Vaktechnische vaardigheden Zorgvuldigheid

12 Uitstroom : Baan reguliere arbeidsmarkt Baan speciale arbeidsmarkt
Vervolgtraject leren/werken Vervolgtraject leren (ROC/BOL)

13 Nazorg Als leerlingen van school gaan, om te werken, om te leren,
om te werken en leren, Nazorg vanuit school, gedurende 1 jaar: - jobcoaching: - ondersteuning theorie (vervolg studie) - nazorgavonden


Download ppt "Praktijkonderwijs."

Verwante presentaties


Ads door Google